Meny

Välkomna till Svenska Litteratursällskapets hemsida!

Svenska Litteratursällskapet har sedan 1880 verkat för att stödja litteraturvetenskaplig forskning. Sällskapet ger ut årsboken Samlaren, som innehåller forskning om svensk och annan nordisk litteratur. Samlaren har hittills utkommit i drygt 130 volymer. I sällskapets skriftserie publiceras litteraturvetenskapliga arbeten och källtexter.

Sällskapet vill vara en mötesplats över generationsgränserna för såväl etablerade litteraturvetare som postdoc-forskare, doktorander och magisterstudenter, från hela världen.

Medlemmar i sällskapet erhåller årsboken och kan köpa böcker från skriftserien till rabatterat pris.

Aktuellt

2014-08-27

Två nya årgångar av Samlaren digitaliserade

Årgångarna 1995-1996 finns nu tillgängliga digitalt på Samlarens hemsida.

2014-03-18

Svenska Litteratursällskapets årsmöte 2014

På grund av sjukdom kommer årsmötesföredraget att hållas av professor Anna Williams som talar över ämnet "Konst, klass och kärlek - diktaren Agnes von Krusenstjerna".

Svenska Litteratursällskapet hälsar alla hjärtligt välkomna på årsmöte onsdagen den 2 april 2014, i Geijersalen, Engelska parken, Humanistiskt centrum, Uppsala universitet, kl. 16.15.

Arrangemanget genomförs i samarbete med Litteraturvetenskapliga institutionen och är öppet för alla intresserade. Mötet följs av en buffé för anmälda deltagare, till det subventionerade priset 100 kr. Institutionens studenter betalar endast 50 kr. Anmälan till buffén senast onsdag den 26 mars, per e-post (alexandra.borg (at) littvet.uu.se) Var god meddela eventuella önskemål om specialkost. Ingen anmälan behövs till föredraget.

Alla hälsas varmt välkomna!

2014-02-01

Svensk litteraturhistorisk bibliografi digitaliserad

Svensk litteraturhistorisk bibliografi, i tre delar, utgiven av Svenska Litteratursällskapet är nu sökbar genom Litteraturbanken.se.

2013-11-08

Nya årgångar av Samlaren digitaliserade

Årgång 2012 finns nu tillgänglig digitalt på Samlarens hemsida.