Meny

Välkomna till Svenska Litteratursällskapets hemsida!

Svenska Litteratursällskapet har sedan 1880 verkat för att stödja litteraturvetenskaplig forskning. Sällskapet ger ut årsboken Samlaren, som innehåller forskning om svensk och annan nordisk litteratur. Samlaren har hittills utkommit i drygt 130 volymer. I sällskapets skriftserie publiceras litteraturvetenskapliga arbeten och källtexter.

Sällskapet vill vara en mötesplats över generationsgränserna för såväl etablerade litteraturvetare som postdoc-forskare, doktorander och magisterstudenter, från hela världen.

Medlemmar i sällskapet erhåller årsboken och kan köpa böcker från skriftserien till rabatterat pris.


Aktuellt

SVENSKA LITTERATURSÄLLSKAPETS HÖSTMÖTE 2015

UNGA DOKTORER HAR ORDET

Fyra nydisputerade doktorer presenterar sina doktorsavhandlingar

Ingeborg Löfgren
Interpretive Skepticism: Stanley Cavell, New Criticism, and Literary Interpretation
Uppsala universitet

Henrik Otterberg
Alma Natura, Ars Severa: Expanses and Limits of Craft in Henry David Thoreau
Göteborgs universitet

Agneta Rahikainen
Poeten och hennes apostlar: En biomytografisk analys av Edith Södergranbilden
Helsingfors universitet

Alfred Sjödin
Landets SångGudinna: Johan Gabriel Oxenstierna och naturdiktens genrer
Lunds universitet

5 november, kl. 16.00, rum PA238 i Primus-huset, Södertörns högskola

Arrangemanget är öppet för alla intresserade. Mötet följs av en buffé för anmälda deltagare till det subventionerade priset 100 kr. Studenter betalar endast 60 kr.

Anmälan till buffén senast måndagen den 26 oktober, per e-post (markus.huss(a)sh.se). Var god meddela eventuella önskemål om specialkost. Ingen anmälan behövs till föredraget.

ALLA HÄLSAS VARMT VÄLKOMNA!