sls logo

Välkomna till Svenska Litteratursällskapets hemsida!

Svenska Litteratursällskapet har sedan 1880 verkat för att stödja litteraturvetenskaplig forskning. Sällskapet ger ut årsboken Samlaren, som innehåller forskning om svensk och annan nordisk litteratur. I sällskapets skriftserie publiceras litteraturvetenskapliga arbeten och källtexter.

Sällskapet vill vara en mötesplats över generationsgränserna för såväl etablerade litteraturvetare som postdoc-forskare, doktorander och magisterstudenter, från hela världen.

Medlemmar i sällskapet erhåller årsboken och kan köpa böcker från skriftserien till rabatterat pris.

Svenska Litteratursällskapets höstmöte 27 oktober 2022

Arbetarlitteraturens omvandlingar

Varmt välkommna till Svenska litteratursällskapets höstmöte, 2022 som i år har tema “Arbetarlitteraturens omvandlingar” (affisch). Evenemanget äger rum torsdagen den 27 oktober i Geijersalen, Engelska parken i Uppsala, kl. 16.15–18. Föredragshållare är:

  • Åsa Arping, ”Att göra klass i litteraturen”
  • Catharina Bergman, ”Bildning som kroppsarbete i Eija Hetekivi Olssons trilogi om Miira”
  • Elise Karlsson, "Arbetet och platsen"
  • Magnus Nilsson, “Från statarnas ombudsman till turist i prekariatet”

Vilka skriver arbetarlitteratur idag och för vilka arbetare spelar denna litteratur någon roll? Vad är det för arbete som skildras och var äger det rum? Vad är arbetarklass i literaturen idag jämfört med tidigare, och hur speglar, och skapar, litteratur förändringar? Sådana frågor – och långt flera – kommer adresseras och diskuteras och vi hoppas att så många som möjligt kan närvara och medverka!

Ingen föranmälan, för frågor: tuva.haglund@littvet.uu.se