sls logo

Välkomna till Svenska Litteratursällskapets hemsida!

Svenska Litteratursällskapet har sedan 1880 verkat för att stödja litteraturvetenskaplig forskning. Sällskapet ger ut årsboken Samlaren, som innehåller forskning om svensk och annan nordisk litteratur. Samlaren har hittills utkommit i drygt 130 volymer. I sällskapets skriftserie publiceras litteraturvetenskapliga arbeten och källtexter.

Sällskapet vill vara en mötesplats över generationsgränserna för såväl etablerade litteraturvetare som postdoc-forskare, doktorander och magisterstudenter, från hela världen.

Medlemmar i sällskapet erhåller årsboken och kan köpa böcker från skriftserien till rabatterat pris.

Svenska Litteratursällskapets höstmöte 28 oktober 2021

Att sy om språkdräkten – den litterära översättningens teori och praktik

Temat för Svenska Litteratursällskapets höstmöte 2021 är förhållandet mellan översättningens teori och dess praktik, men även hur översättning fungerar som kulturförmedling och språklig handling. Översättaren av skönlitteratur måste sy om ett verks språkliga dräkt. Detta kräver både hantverksskicklighet, kunskap och estetiskt sinne; både trohet till den ursprungliga utformningens mönster och en kreativ förmåga att skapa en motsvarande design i ett annat språks textur. I samband med detta väcks många frågor: Hur går detta arbete konkret till? Och hur ska vi förstå översättningens villkor och varande teoretiskt? Vilken kulturell kunskap krävs och produceras vid översättningar av skönlitterära verk? Vilka etiska, estetiska, sociologiska, historiska och politiska faktorer blir aktualiserade i en översättningsprocess? Hur kan dessa faktorer komma till uttryck under översättningsarbetet och i resultatet?

Tid och plats

Torsdag 28 oktober, kl. 16.15-18.30 i Geijersalen (sal 6-1023), Campus Engelska parken, Uppsala universitet (två trappor upp i hus 6, entré 3P)
Man kan även delta på distans via Zoom, kontakta då Ingeborg Löfgren (se e-postadress nedan) för att få Zoom-länk.

Program

  • 16.15-16.20 Välkomstord
  • 16.20-16.50 Elin Svahn, "Språkdräkten som aldrig blir gammal? Uteblivna nyöversättningar från 1900-talets mitt och framåt"
  • 16.50-17.20 Malin Podlevskikh Carlström, "Utgivningen av svensk litteratur i Ryssland: Tradition och trender"
  • 17.20-17.30 Paus
  • 17.30-18.00 Claes Wahlin, "Skandalen som ledde till översättning"
  • 18.00-18.30 Panelsamtal

Alla är varmt välkomna!

Kontakt

AnnaCarin Billing, e-post: AnnaCarin@littvet.uu.se eller Ingeborg Löfgren, e-post: Ingeborg.Lofgren@littvet.uu.se