sls logo

Välkomna till Svenska Litteratursällskapets hemsida!

Svenska Litteratursällskapet har sedan 1880 verkat för att stödja litteraturvetenskaplig forskning. Sällskapet ger ut årsboken Samlaren, som innehåller forskning om svensk och annan nordisk litteratur. Samlaren har hittills utkommit i drygt 130 volymer. I sällskapets skriftserie publiceras litteraturvetenskapliga arbeten och källtexter.

Sällskapet vill vara en mötesplats över generationsgränserna för såväl etablerade litteraturvetare som postdoc-forskare, doktorander och magisterstudenter, från hela världen.

Medlemmar i sällskapet erhåller årsboken och kan köpa böcker från skriftserien till rabatterat pris.

Svenska Litteratursällskapets höstmöte 2019

  • Datum: 21 november, kl. 17.15–19.00
  • Plats: Humanistiska teatern, Uppsala
  • Inbjudan

Gröna läsningar. Naturen i nordisk litteratur

Varmt välkommen till en kväll på temat naturen i den nordiska litteraturen. Poeten Jonas Gren läser och resonerar kring en nyskriven, opublicerad dikt. Tre litteraturvetare diskuterar nutida nordisk litteratur utifrån ekokritiska perspektiv.

Alla är välkomna och ingen anmälan krävs.

Program

  • Jonas Gren, Vad har skidvallning att göra med döden? Jonas Gren om några sonetter om människan och universum
  • Ingemar Haag, ’Var i helvette tog livets feta flugor vägen -?’ – Elsa Grave i undergångens tid
  • Jenny Jarlsdotter Wikström, Poesik. Längtan efter ett lyckligt språk i Aase Bergs Uppland
  • Marie Öhman, Påsar, gräs och andra aktörer – nymaterialistiska perspektiv i Karl Ove Knausgårds årstidskvartett