sls logo

Välkomna till Svenska Litteratursällskapets hemsida!

Svenska Litteratursällskapet har sedan 1880 verkat för att stödja litteraturvetenskaplig forskning. Sällskapet ger ut årsboken Samlaren, som innehåller forskning om svensk och annan nordisk litteratur. Samlaren har hittills utkommit i drygt 130 volymer. I sällskapets skriftserie publiceras litteraturvetenskapliga arbeten och källtexter.

Sällskapet vill vara en mötesplats över generationsgränserna för såväl etablerade litteraturvetare som postdoc-forskare, doktorander och magisterstudenter, från hela världen.

Medlemmar i sällskapet erhåller årsboken och kan köpa böcker från skriftserien till rabatterat pris.

Svenska Litteratursällskapets årsmöte 2022

Svenska litteratursällskapet hälsar alla hjärtligt välkomna till årsmöte torsdagen den 31 mars kl. 16:15 i 22-1017, vid Humanistiska teatern i Engelska parken, Uppsala.

I samband med årsmötet bjuder sällskapet in till en föreläsning med rubriken ”När min pappa visade mig världsalltet” Epifaniska ögonblick i barnlitteraturen av Maria Jönsson professor i litteraturvetenskap med litteraturdidaktisk inriktning vid Umeå universitet.

Efter årsmötet äter de som så önskar middag tillsammans på restaurang Basilico. Deltagande i eftersitsen anmäls till sällskapets sekreterare per e-post till info@svelitt.se senast fredagen den 25 mars.

Arrangemanget genomförs i samarbete med Litteraturvetenskapliga institutionen vid Uppsala universitet och är öppet för alla intresserade.

Välkomna!