sls logo

Aktuellt

Samlaren 2023

Årets nummer av Samlaren finns nu tillgänglig på Svenska litteratursällskapets hemsida.

Samlaren 2023 har en temasektion om ”arbetarlitteratur” med tre vetenskapliga artiklar, en miscellaneasektion innefattande en essä och en intervju, samt en öppen sektion med nio vetenskapliga artiklar. Därtill finns recensioner av sju doktorsavhandlingar och femton andra aktuella litteraturvetenskapliga verk.

Ur innehållet:

Artiklar

Tema: Arbetarlitteratur

 • Catharina Bergman, En pedagogisk utopi för arbetarklassen? Den utopiska impulsen i Eija Hetekivi Olssons Ingenbarnsland, Miira och De unga vi dödar
 • Johan Klingborg, Författaren i arbete. Biografens maskinrum som heterotopi i Eyvind Johnsons Romanen om Olof
 • Magnus Nilsson, Från statarnas ombudsman till turist i prekariatet? Om arbetarlitterära representationsmodeller

Miscellanea

 • Elise Karlsson, Arbetet och platsen
 • Sture Packalén, Att skapa sida vid sida. Gunilla Palmstierna-Weiss i samtal om liv, konstnärskap och samarbete med Peter Weiss (Intervju)

Öppen sektion

 • Anna E Biström, Kunskapsskapande och ämnesval. Lärdomsprov om äldre författare på svenska i Finland
 • Emma Eldelin, Mellan arkiv och fantasi: Syskonen Brontës tidiga världsskapande i Eva-Marie Liffners Blåst!
 • Peter Forsgren, ”ger du mig lov att skriva en roman om dig?” Elin Wägners Genomskådad - Hemlighetsfull och den kvinnliga bildningsromanen
 • Anna Forssberg & Anna Linzie, ”An age that is slipping out and an age that is hastening in”. Värdet av skönlitterär sociologisk analys i Gustaf Hellströms Snörmakare Lekholm får en idé och Ellen Glasgows In This Our Life
 • Mats Jansson, Att berätta landskap. Om form, plats och rum i Folke Dahlbergs landskapsböcker
 • Christian Lenemark, Vad män skriver om när de skriver om cancer. Greider, Mankell, Rådström
 • Linus Ljungström, Stjärnornas krig. Om astrologin som grepp i Stiernhielms Discursus astropoeticus
 • Malin Podlevskikh Carlström, Swedish Crime Fiction in Russia 1992–202. Publication, Marketing and Paratextual Framing
 • Thomas Sjösvärd, Isfågelns flykt. Sparta och Alkman hos Vilhelm Ekelund och Karin Boye