sls logo

Medlemskap

Alla är välkomna som medlemmar i Svenska Litteratursällskapet. Årsavgiften är för enskilda fullbetalande 230 kr; för studerande/doktorander 200 kr. För institutioner inom Sverige är årsavgiften 300 kr och för utländska sådana 400 kr.

Enskilda personer betalar in årsavgiften på sällskapets pg 53 67-8 (Glöm ej ange namn och adress tydligt!).

IBAN: SE09 9500 0099 6042 0005 3678
BIC-kod (SWIFT-adress): NDEASESS
Kontohavare: Svenska Litteratursällskapet
C/O Jesper Olsson
Box 632
75126 Uppsala

Institutioner som vill bli medlemmar och prenumerera på Samlaren anmäler detta till distributören Eddy.se.

Ett exemplar av innevarande årgång av Samlaren ingår i årsavgiften. Den som önskar köpa fler exemplar eller tidigare årgångar vänder sig till vår distributör Eddy.se via kontaktsidan.