sls logo

Arbetsutskott och revisorer

Ordförande: professor Otto Fischer

Vice ordförande: docent Ann Steiner

Sekreterare samt redaktör för Samlarens uppsatsavdelning: fil. dr Niclas Johansson

Redaktör för Samlarens recensionsavdelning: docent Karl Berglund

Skattmästare: fil. dr Patrik Mehrens

Ledamöter: fil. dr Tim Berndtsson och fil. dr Tuva Haglund

Revisorer: professor Margaretha Fahlgren och docent Anna Nordlund

Revisorssuppleanter: docent Jenny Björklund och professor Lars Burman