sls logo

Arbetsutskott och revisorer

Ordförande: professor Otto Fischer

Vice ordförande: professor Claudia Lindén

Sekreterare samt redaktör för Samlarens uppsatsavdelning: fil. dr Ingeborg Löfgren

Redaktör för Samlarens recensionsavdelning: fil. dr Tim Berndtsson

Skattmästare: professor Jesper Olsson

Ledamöter: fil. dr Jana Rüegg och fil. dr Linus Ljungström

Revisorer: fil mag. Maja Andreasson och fil mag. Andreas Rovio

Revisorssuppleanter: professor Margaretha Fahlgren och professor Lars Burman