sls logo

Skriftserien

Till nedanstående priser kommer porto. Medlemmar erhåller 25 % rabatt. Beställning görs hos Eddy.se via kontaktsidan.

1:1–40. Samlaren. Årg. 1–40. 1880–1919. [Årg. 1–3, 5–8, 10, 11, 13–14, 16–19, 37–38 utsålda.] Pris 32 kr.

1:N.F. Samlaren. Ny följd. Årg. 1–40. 1920–59–[Årg. 24–27, 32 utsålda.] Pris 60 kr. 1:81–111. Samlaren. 1960–1987. Årg. 1960–1980, pris hft. 60 kr, inb. 80 kr. Årg. 1981–1983, pris hft. 80 kr, inb. 100 kr. Årg. 1984–1985, pris hft. 120 kr, inb. 140 kr. Årg. 1986, pris hft. 130 kr, inb. 160 kr. Årg. 1987, pris hft. 130 kr, inb. 160 kr. Årg. 1988–1993, pris inb. 180 kr.

2:1–2. Dagboksanteckningar af Johan Gabriel Oxenstierna. Åren 1769–1771. Utg. genom G. Stjernström. 1881. Pris 160 kr.

3:1–5. [G. E. Klemming.] Ur en antecknares samlingar. 1881–83. Slutsåld.

4. En svensk ordeskötsel angående bokstäfver, ord och ordesätt af Samuel Columbus. Med inledning, anmärkningar och register utg. af Stjernström och A. Noreen. 1881. Pris 100 kr.

5:1–2. Skrifter af Karl Gustaf Tessin. Efter författarens på Åkerö befintliga handskrift utg. af G. Frunck. 1882–83. Pris 70 kr.

6:1–3. G. Benzelstjernas Censorsjournal 1737–1746. Utg. af L. Bygden och E. Lewenhaupt. 1884–85. Pris 70 kr.

7:1–4. 1500- och 1600-talens visböcker. Första bandet. Utg. af A. Noreen och H. Schück. 1884–94. Pris 180 kr. (1:1–2. Harald Oluffsons visbok. H. 1–2. Per st. 40 kr; 2:1–3, Bröms Gylenmärs visbok. H. 1–3. Per st. 40 kr; 3. Barbro Baners visbok. 24 kr. 4. Pär Brahes visbok. 40 kr.) [7:3 utsåld.]

7:5–7. 1500- och 1600-talens visböcker. Andra bandet. Utg. af A. Noreen och J. A. Lundell. 1900–15. Pris. 180 kr. (K. Bibliotekets visbok i 16:o. 60 kr; 6:1–2. K. Bibliotekets visbok i 8:o. H. 1–2 Per st. 40 kr; 7:1-3. K. Bibliotekets visbok i 4:o. H. 1–3. Per st. 40 kr.)

7:8–13. 1500- och 1600-talens visböcker. Tredje bandet. Utg. af A. Noreen och A. Grape. 1916–25. 300 kr. (8. Drottning Sofias visbok. 40 kr; 9. Stjerneldska handskriftens (E 133) visor. 40 kr; 10:1–2. Samuel Alfs visbok. H. 1–2. Per st. 40 kr; 11. Forsius visbok. 32 kr; 12:1–2. Petter Rudebecks visuppteckningar. H. 1–2. Per st. 40 kr; 13. Supplement. 40 kr.)

8:1–4. Johannes Messenius, Samlade dramer. Första bandet. Utg. af H. Schück. H. 1–4. 1886–88. Pris per häfte 70 kr. [H. 1 utsålt.]

8:5–6. Johannes Messenius, Samlade dramer. Andra bandet. Utg. av H. Lidell. H. 1–2. 1952–54. H. 5. Pris 52 kr. H. 6. Pris 70 kr.

9:1–6. Bref rörande Nya Skolans historia 1810–1811. Med anmärkningar utg. af G. Frunck. 1886–91. Pris 80 kr.

10:1–4. Sveriges bibliografi. Af G. E. Klemming. Första bandet. 1481–1530. Redigerat och utg. av Aksel Andersson. Register af I. C[ollij]n. H. 1–4. 1889–92, 1927. [H. 2, 4 utsålda. Jfr 10:14.] H. 1, 3. Per st. 200 kr.

10:5–9. Sveriges bibliografi. Av I. Collijn. Andra bandet. 1927–31.

10:10–13. Sveriges bibliografi. Av I. Collijn. Tredje bandet. 1932–33.

10:14–18. Sveriges bibliografi. Av I. Collijn. Första bandet. 1934–38.

10:19–23. Sveriges bibliografi, 1600-talet. Av I. Collijn. 1942–46. 10:5–23, komplett svit. Pris 360 kr. (10:5–6. Per st. 50 kr. 10:12–19. Per st. 50 kr.)

11:1–7. Skrifter från reformationstiden. I urval utg. af A. Andersson. 1889–98. [H. 1–3 utsålda.] H. 4 pris 30 kr. H. 5–7 pris per st. 70 kr.

12:1–3. Bref rörande teatern under Gustaf III. 1788–1792. Utg. af E. Lewenhaupt. 1891–94. [12:1 utsåld.] H. 2–3. Per st 40 kr.

13:1–2. H. Schück, Lars Wivallius, hans lif och dikter. 1893–95. Pris 160 kr.

14. Bref från Esaias Tegnér till Carl Fredr. af Wingård. Utg. af E. Tegnér. 1894. Pris 50 kr.

15:1–2. O. Levertin, Johan Wellander. Litteraturhistorisk studie öfver skiftet mellan frihetstiden och den gustavianska åldern. 1896–98. Pris 80 kr.

16. Holofernes och Judit. Ett drama från reformationstiden. Utg. med en inledning om dess ut-ländska förebilder af O. Sylwan. 1895. Pris 50 kr.

17:1–18. L. Bygdén, Svenskt anonym- och pseudonymlexikon. Bibliografisk förteckning öfver uppdagade anonymer och pseudonymer i den svenska litteraturen. Band 1–2. 1898–1915. Slutsåld.

18:1–2. Ur Hans Järtas litterära brefväxling. 1. Bref till och från C. G. v. Brinkman. Utg. af E. Lewenhaupt. H. 1–2. 1899–1900. Pris per häfte 24 kr.

19:1–4. Thomas Thorilds bref. Utg. af L. Weibull o. A. Karitz. H. 1–4. 1899–1902, 1942. Fortsättes. H. 1–4, helband. Pris 120 kr. H. 1–3. Pris per st. 40 kr. H. 4. Pris 40 kr. 20. Thorilds bref till C. F. Cramér. Med inledning och anmärkningar utg. af M. Lamm. 1907. Pris 40 kr.

21:1–7. Lejonkulans dramer. Utg. af E. Ljunggren, C. Pollack och E. Noreen. H. 1–5. 1908–12. Pris per häfte 70 kr. H. 6. 1936. 70 kr. H. 7. 1941, 70 kr.

22. O. Wieselgren, Studier öfver Lejonkulans dramer. 1909. Pris 70 kr.

23. F. Böök, Studier i Stagnelii ungdomslyrik. 1911. Pris 70 kr.

24. S. Ek, Studier i Wivalliusvisornas kronologi. 1921. Pris 70 kr.

25. V. Svanberg, Rydbergs Singoalla. En studie i hans ungdomsdiktning. 1923. [Utsåld.]

26. Albert Nilsson, Kronologien i Stagnelius’ diktning. 1926. Pris 70 kr.

27. O. v. Friesen, A. Grape och H. Andersson. Om Codex Argentus. 1928. Pris 70 kr.

28. V. Svanberg, Novantiken i Den siste atenaren. 1928. Pris 70 kr.

29:1–6. Svensk litteraturhistorisk bibliografi 1900–1935. H. 1–6/7. 1939–50. Komplett 300 kr.

30. Studier tillägnade Anton Blanck den 29 december 1946. Pris 40 kr.

31. L. Breitholtz, Studier i frihetstidens litteratur, 1956. Pris 50 kr. [Utsåld.]

32:1–2. Svenskt boklexikon 1700–1829. [Specialh. 1.] Rättegångshandlingar förtecknade av Samuel E. Bring, 1958. Slutsåld. [Specialh. 2] Riksdagshandlingar förtecknade av Samuel E. Bring. 1961. Pris 50 kr; inb. 70 kr.

33. Sven Cederblad, Erik Sjöberg (Vitalis) före debuten. 1959. Pris 50 kr.

34:1–11. Tore Hagström, Svensk litteraturhistorisk bibliografi intill år 1900. H. 1–12. 1964–89. Pris h. 1 40 kr h. 2–4 20 kr per st., h. 5 40 kr, h. 6 70 kr h. 7/8 120 kr h. 9/10 120 kr, h. 11 120 kr, h. 12 (sluthäfte) 120 kr.

35. En Stagneliusbibliografi kritiskt sammanställd av Staffan Bergsten. 1965. Pris 70 kr.

36. Hans Lindström, Strindberg och böckerna. I. Biblioteken 1883, 1892 och 1912. Förteckningar och kommentarer. 1977. Pris 120 kr.

37. E. Törnqvist, Strindbergian Drama. Themes and Structure. 1982. Förlagd av Almqvist & Wiksell International. 130 kr.

38:1. C. O. von Sydow, Svensk litteraturhistorisk bibliografi 1936–1965. H. 1. 1985. Pris 90 kr. H. 2. 1987. Pris 90 kr. H. 3. 1988. Pris 90 kr. H. 4. 1992. Pris 90 kr.

39. Lars Wendelius, Fredrika Bremers Amerikabild. En studie i Hemmen i Den Nya Verlden. 1985. Förlagd av Almqvist & Wiksell International.

40. Gunnar Tideström, Poetiska figurer och mer än så. 1989. Pris 140 kr.

41. Margareta Wirmark, Kampen med döden. En studie över Strindbergs Dödsdansen. 1989. Förlagd av Almqvist & Wiksell International.

42. Hans Lindström, Strindberg och böckerna. II. Boklån och läsning. Förteckningar och kommentarer. 1990. Pris 160 kr.

43. Gunnar Brandell, Nordiskt drama – studier och belysningar. 1993. Pris 160 kr.

44. Thure Stenström, Bibliografi 1940–2001. 2002. Pris 160 kr.

45. Lars Furuland, Bibliografi 1947–2002. 2003. Pris 160 kr.

46. Cecilia Lindhé, Visuella vändningar: Bild och estetik i Kerstin Ekmans romankonst. 2008. Pris 150 kr.

47. Åsa Mälhammar, En svensk harlekinad. Narren som litterärt motiv hos Carl Jonas Love Allmqvist, Hjalmar Bergman och Lars Forssell. 2009. Pris 219 kr. Utgiven tillsammans med Hjalmar Bergman Samfundet.

48. Thomas Götselius, Själens medium. Skrift och subjekt i 1500-talets Nordeuropa, Göteborg 2010. Utgiven tillsammans med Glänta Produktion.

49. Maria Andersson, Att bli människa: barn, sedlighet och kön i Amanda Kerfstedts, Helena Nybloms och Mathilda Mallings författarskap 1880–1910. Göteborg & Stockholm 2010. Utgiven tillsammans med Makadam Förlag och Svenska Barnboksinstitutet.

50. Thure Stenström, Ingemar Hedenius heliga rum : Sofokles - Kierkegaard - Mozart. Stockholm 2011. Utgiven tillsammans med Atlantis förlag.