sls logo

Volym N.F. 32, 1951

Artiklar

’Morbus divinus’ i Ludvig Nordströms diktning
Gunnar Qvarnström
Vol. N.F. 32, 1951, s. 1–15
Studier i manuskriptet till Strindbergs Karantänmästarens andra berättelse
Walter A. Berendsohn
Vol. N.F. 32, 1951, s. 16–28
Något om Rousseau-forskningens historia och nuvarande ståndpunkt
Sven Cederblad
Vol. N.F. 32, 1951, s. 29–68
Viktor Rydbergs Lille Viggs äventyr på julafton
Torsten Hegerfors
Vol. N.F. 32, 1951, s. 69–92
Selma Lagerlöfs »Jerusalem» och den isländska sagan
Nils Nihlén
Vol. N.F. 32, 1951, s. 93–110
Lars Salvius och skriften »Om inhemskt språks förakt
Anders Grape
Vol. N.F. 32, 1951, s. 111–112
Johan Olof Wallin och James Thomson
Tor A. E. Persson
Vol. N.F. 32, 1951, s. 112–118

Recensioner

Peter Hallberg: Natursymboler i svensk lyrik. Från nyromantiken till Karlfeldt. 1-3. Akad. avh. (Göteborg), Göteborg 1951.
Sigmund Skard
Vol. N.F. 32, 1951, s. 119–130
Allan Hagsten: Den unge Strindberg 1. Studier kring Tjänstekvinnans son och ungdomsverken. 2. Exkurser och noter. Akad. avh. (Sthlms högsk.), Sthlm 1951.
Torsten Eklund
Vol. N.F. 32, 1951, s. 130–140
Nils Åke Sjöstedt: Søren Kierkegaard ock svensk litteratur. Från Fredrika Bremer till Hjalmar Söderberg. Akad. avh. (Göteborg). Göteborg 1950.
Elsa Norberg
Vol. N.F. 32, 1951, s. 140–148
Stig Hellsten: Kyrklig och radikal äktenskapsuppfattning i striden kring C. J. L. Almqvists »Det går an». Akad. avh. (Uppsala), Uppsala 1951.
Sven Linnér
Vol. N.F. 32, 1951, s. 148–150
Bengt Ek: Selma Lagerlöf efter Gösta Berlings saga. En studie över genombrottsåren 1891-1897. Akad. avh. (Sthlm), Sthlm 1951.
Jörgen Ravn
Vol. N.F. 32, 1951, s. 150–151
Olof Lagercrantz: Agnes von Krusenstjerna. Akad. avh. (Sthlms högskola), Sthlm 1951.
Gunnar Brandell
Vol. N.F. 32, 1951, s. 152–154
Holger Frykenstedt: Atterboms sagospel Lycksalighetens ö — En poesiens historia och en tragedi över fantasien i belysning av romantikens litteraturhistoria, filosofi, estetik och mytologi. Akad. avh. (Sthlms högskola), Lund 1951.
Gunnar Brandell
Vol. N.F. 32, 1951, s. 154–157

Svensk litteraturhistorisk bibliografi

Svensk litteraturhistorisk bibliografi 68 (1949)
Tore Hagström
Vol. N.F. 32, 1951, s. 1–44