sls logo

Volym N.F. 33, 1952

Artiklar

Diktkonstens verkan ock verkningsmedel. Kommentarer till några debattinledningar
Gunnar Tideström
Vol. N.F. 33, 1952, s. 1–4
De »externe» litteraturforskningsmetoders rækkevidde og begrænsning
Steffen Steffensen
Vol. N.F. 33, 1952, s. 5–10
Sigbjörn Obstfelder; »Jeg ser.»
Asbjörn Bergaas
Vol. N.F. 33, 1952, s. 11–19
Tvetydighet hos A:lfr-d V:stl-nd. Ett bidrag till preciseringen av W. Empsons teori om »ambiguities»
Örjan Lindberger
Vol. N.F. 33, 1952, s. 20–35
Obstfelders »Jeg ser» analysert à la Cleanth Brooks
Arne Hannevik
Vol. N.F. 33, 1952, s. 36–43
Kenneth Burkes teori om »symbolic action» tillämpad på en Lagerkvistdikt
Sven Linnér
Vol. N.F. 33, 1952, s. 44–53
Digtningen og »arketyperne»
Mogens Brøndsted
Vol. N.F. 33, 1952, s. 54–63
Tegnér som Kellgrens arvtagare
Göte Jansson
Vol. N.F. 33, 1952, s. 64–87
Kraft av evighet
Gustaf Fredén
Vol. N.F. 33, 1952, s. 88–98
Den nya Blondel. En motivarabesk
Carl Santesson
Vol. N.F. 33, 1952, s. 99–106
Studier i August Strindbergs ungdomslyrik. 2
Teddy Brunius
Vol. N.F. 33, 1952, s. 107–110
Fru Lenngrens »Infall» — ett epigrams proveniens
Lennart Breitholtz
Vol. N.F. 33, 1952, s. 111–112
Johan Olov Wallins På min grav
Tor A. E. Persson
Vol. N.F. 33, 1952, s. 112–114
Falstaff Fakirs Bästa
Simon Bengtsson
Vol. N.F. 33, 1952, s. 114–114

Recensioner

Hans Lindström: Hjärnornas kamp. Psykologiska idéer och motiv i Strindbergs åttiotalsdiktning. Ak. avh. Uppsala 1952.
Elsa Norberg
Vol. N.F. 33, 1952, s. 115–123
Sven Rinman: Studier i svensk bokhandel. Svenska bokförläggareföreningen 1843—1887. Akad. avh. (Stockholms högskola), Sthlm 1951.
Bernhard Tarschys
Vol. N.F. 33, 1952, s. 123–125
Carl Reinhold Smedmark: Mäster Olof och Röda Rummet. Akad. avh. (Stockholms högskola), Sthlm 1952. 391 sid.
Gunnar Brandell
Vol. N.F. 33, 1952, s. 125–130

Svensk litteraturhistorisk bibliografi

Svensk litteraturhistorisk bibliografi 69 (1950)
Tore Hagström
Vol. N.F. 33, 1952, s. 1–30