sls logo

Volym N.F. 35, 1954

Artiklar

Katt och råtta i några av Hjalmar Bergmans romaner. Ett bidrag till tolkning av Markurells i Wadköping
Gunnar Tideström
Vol. N.F. 35, 1954, s. 1–16
Professor Adamsons manuskript. Ett hittills okänt drama av Fredrika Bremer
Gunnar Axberger
Vol. N.F. 35, 1954, s. 17–38
Kellgren-studier
E. N. Tigerstedt
Vol. N.F. 35, 1954, s. 39–77
Det förnekade mörkret. Ett kulturfilosofiskt motiv hos fem svenska diktare 1920—1950
Jöran Mjöberg
Vol. N.F. 35, 1954, s. 78–112
Rimbaud och sekelskiftets Sverige
Helmer Lång
Vol. N.F. 35, 1954, s. 113–132
Martin Koch, Andreas Bjerre och förbrytarpsykologin i Guds vackra värld
Jerker Engblom
Vol. N.F. 35, 1954, s. 133–168
Naturens förbannelse. En studie i Selma Lagerlöfs naturuppfattning
Ying Toijer-Nilsson
Vol. N.F. 35, 1954, s. 169–213
Stiernhielms viola da gamba
Staffan Björck
Vol. N.F. 35, 1954, s. 214–215
Ett Diderotcitat hos Kellgren
E. N. Tigerstedt
Vol. N.F. 35, 1954, s. 214–214
Datering av två Wallinbrev
Tor A. E. Persson
Vol. N.F. 35, 1954, s. 216–216

Recensioner

Nils Erik Baehrendtz: Alexander Kiellands litterära genombrott. Akad. avh. (Stockholms högskola). Sthlm 1952.
Britta Gröndahl
Vol. N.F. 35, 1954, s. 217–219
Gunnar Qvarnström: Från Öbacka till Urbs. Ludvig Nordströms småstad och världsstadsdröm.<>/em Akad. avh. (Uppsala). Sthlm 1954.
Hans Lindström
Vol. N.F. 35, 1954, s. 219–226
Sven Linnér: Livsförsoning och idyll. En studie i rikssvensk litteratur 1915—1925. Ak. avh. Upps. 1954.
Ulf Wittrock
Vol. N.F. 35, 1954, s. 226–233

Svensk litteraturhistorisk bibliografi

Svensk litteraturhistorisk bibliografi 71 (1952)
Tore Hagström
Vol. N.F. 35, 1954, s. 1–32