sls logo

Volym N.F. 37, 1956

Artiklar

Bellmans, Movitz’ och Bacchi Tempel
Lennart Breitholtz
Vol. N.F. 37, 1956, s. 1–86
Leopold och operaeposet
Lennart Breitholtz
Vol. N.F. 37, 1956, s. 87–95
Några textställen i Stiernhielms Hercules
Nore Hagman
Vol. N.F. 37, 1956, s. 96–116
Dalins Argus och begåvningsurvalet
Sven Edlund
Vol. N.F. 37, 1956, s. 117–128
Litteraturpsykologiska experiment
Gunnar Hansson
Vol. N.F. 37, 1956, s. 129–142
Bellmans musikalisk-poetiska teknik
Richard Engländer
Vol. N.F. 37, 1956, s. 143–154
Tegnérskt och icke-Tegnérskt. 1. Tegnér eller Valerius? 2. En ålderdomsdikt av Tegnér
Olle Holmberg
Vol. N.F. 37, 1956, s. 155–156

Recensioner

Lars Gustafsson: Virtus politica. Politisk etik och nationellt svärmeri i den tidigare stormaktstidens litteratur. Akad. avh. Uppsala 1956.( = Lychnos-Bibliotek 15.)
Leif Carlsson
Vol. N.F. 37, 1956, s. 157–160
Stellan Ahlström: Strindbergs erövring av Paris. Strindberg och Frankrike 1884-1895. (Acta universitatis Stockholmiensis, 2.) Akad. avh. (Stockholms högskola.) Sthlm 1956.
Hans Levander
Vol. N.F. 37, 1956, s. 160–165
Knut Ahnlund: Henrik Pontoppidan. Fem huvudlinjer i författarskapet. Akad. avh., Sthlm 1956.
Carl Reinhold Smedmark
Vol. N.F. 37, 1956, s. 165–174

Svensk litteraturhistorisk bibliografi

Svensk litteraturhistorisk bibliografi 73 (1954)
Carl-Otto von Sydow
Vol. N.F. 37, 1956, s. 1–40