sls logo

Volym N.F. 38, 1957

Artiklar

Dalins politiska satirer
Magnus von Platen
Vol. N.F. 38, 1957, s. 5–45
Strindbergs hyllningsdikt till Georg Brandes
Erik Vendelfelt
Vol. N.F. 38, 1957, s. 46–52
Den svenska parnassens »demokratisering» och de folkliga bildnings vägarna
Lennart Thorsell
Vol. N.F. 38, 1957, s. 53–135
Kring Vitalis’ enslingsdikter
Tore Hagström
Vol. N.F. 38, 1957, s. 136–156
Några påverkningar av latinsk hexameterdikt på svensk
Stig Wikander
Vol. N.F. 38, 1957, s. 157–162
August Strindberg och Gustaf Gullberg, Malmö-Tidningen Dagens Nyheters redaktör
Walther A. Berendsohn
Vol. N.F. 38, 1957, s. 163–166
Två opublicerade prosautkast av Hjalmar Bergman
Sverker R. Ek
Vol. N.F. 38, 1957, s. 167–203
»Herrarna» i Svenska akademien
Sven Delblanc
Vol. N.F. 38, 1957, s. 204–208

Recensioner

Ingvar Holm: Ola Hansson. En studie i åttiotalsromantik. Akad. avh., Lund [tr. Malmö] 1957.
Örjan Lindberger
Vol. N.F. 38, 1957, s. 209–217
Hans O. Granlid: Martin Koch och arbetarskildringen. Akad. avh., (Göteborg). Sthlm 1957.
Peter Hallberg
Vol. N.F. 38, 1957, s. 217–225
Jan Mogren: Herman Bangs Haabløse Slægter. Akad. avh., Lund 1957.
Gunnar Ahlström
Vol. N.F. 38, 1957, s. 225–228
Erland Lindbäck: Gustaf Fröding. Temperamentsstudie och diktanalys. Akad avh., Sthlm. 1957.
Sven Linnér
Vol. N.F. 38, 1957, s. 228–230
Carl L. Anderson: The Swedish Acceptance of American Literature. Sthlm (tr. Uppsala) 1957.
Sven Linnér
Vol. N.F. 38, 1957, s. 230–233

Svensk litteraturhistorisk bibliografi

Svensk litteraturhistorisk bibliografi 74 (1955)
Carl-Otto von Sydow
Vol. N.F. 38, 1957, s. 1–34