sls logo

Volym N.F. 39, 1958

Artiklar

Det femte äventyret i Lycksalighetens ö
Carl Santesson
Vol. N.F. 39, 1958, s. 5–51
Ett Gösta-Berling-kapitel på vers. Studier i ett återfunnet fragment
Helge Gullberg
Vol. N.F. 39, 1958, s. 52–66
Nordenflychtiana
Magnus von Platen
Vol. N.F. 39, 1958, s. 67–76
Le manuscrit suédois de la Correspondance Littéraire de Grimm. Une découverte complémentaire
Sven Delblanc
Vol. N.F. 39, 1958, s. 77–79
Tankar kring Pär Lagerkvists Sibyllan
Gunnar Tideström
Vol. N.F. 39, 1958, s. 80–96
Vildhet och godhet i Gösta Berlings saga
Erik Hj. Linder
Vol. N.F. 39, 1958, s. 97–109

Recensioner

Lagerlöf studier. Utgivna av Selma Lagerlöf-sällskapet. 1958. Malmö 1958.
Ying Toijer-Nilsson
Vol. N.F. 39, 1958, s. 110–112
Harold Borland: Nietzsche’s influence on Swedish literature. With specialreference to Strindberg, Ola Hansson, Heidenstam and Fröding. Göteborgs Kungl. Vetenskaps- och Vitterhets-samhälles handlingar, Sjätte följden, Ser. A, Band 6, N:o 3. Göteborg 1956.
Hans Lindström
Vol. N.F. 39, 1958, s. 112–113
Jørgen Ravn: Menneskekenderen Selma Lagerlöf. Köbenhavn 1958.
Hans Lindström
Vol. N.F. 39, 1958, s. 113–114
Erland Lagerroth: Landskap och natur i Gösta Berlings saga och Nils Holgersson. Akad. avh. Stockholm 1958.
Erik Hj. Linder
Vol. N.F. 39, 1958, s. 114–120
Sven Stolpe: Frän stoicism till mystik. Studier i drottning Kristinas maximer. Akad. avh. (Uppsala.) Sthlm 1959.
Lars Gustafsson
Vol. N.F. 39, 1958, s. 120–126

Svensk litteraturhistorisk bibliografi

Svensk litteraturhistorisk bibliografi 75 (1956)
Gunilla Bergsten
Vol. N.F. 39, 1958, s. 1–36