sls logo

Volym 81, 1960

Artiklar

Förnyande upplevelsemoment i Kellgrens stora kärleksdikter 1789–90
Sverker Ek
Vol. 81, 1960, s. 1–24
Pär Lagerkvists bön på Akropolis
Örjan Lindberger
Vol. 81, 1960, s. 25–35
Om Selma Lagerlöfs förhållande till spiritism och teosofi
Sigvard A. Lindqvist
Vol. 81, 1960, s. 36–74
Om den litteraturhistoriska komparationen
Sven Linnér
Vol. 81, 1960, s. 75–88
August Strindberg i Per Hallströms och Gustaf af Geijerstams brevväxling
Helge Gullberg
Vol. 81, 1960, s. 89–101
Esse — videri. Idéhistoriska anteckningar till ett motiv hos Vilhelm Ekelund
Sven Delblanc
Vol. 81, 1960, s. 102–112
Stagnelius’ Bacchanterna. Studier i dramats uppbyggnad och symbolik
Staffan Bergsten
Vol. 81, 1960, s. 113–149
Från Nya Skapelsen till Christina
Margareta Liegnell
Vol. 81, 1960, s. 150–167
Den lutrende ild. En studie i symbolikken i Strindbergs kammerspil
Leif Leifer
Vol. 81, 1960, s. 168–194
Två prosastycken av Johan Ekeblad
Kurt Johannesson
Vol. 81, 1960, s. 195–203
Ett Heidenstambrev
Alf Lindvåg
Vol. 81, 1960, s. 203–205
Atterbom och »återseendet»
Torsten Hegerfors
Vol. 81, 1960, s. 205–206
Förteckning över litteraturhistoriska ämnen för licentiat- och doktorsavhandlingar
Ulf Wittrock
Vol. 81, 1960, s. 207–213

Recensioner

Staffan Bergsten: Time and Eternity. A Study in the Structure and Symbolism of T. S. Eliot’s Four Quartets. Akad. avh. (Uppsala). Stockholm 1960.
Kristian Smidt
Vol. 81, 1960, s. 214–216
Vivi Edström: Livets stigar. Tiden, handlingen och livskänslan i Gösta Berlings saga. Akad. avh. (Göteborg). Sthlm 1960.
Nils Åke Sjöstedt
Vol. 81, 1960, s. 216–221
Torsten Hegerfors: Viktor Rydbergs utveckling till religiös reformator. Akad. avh. Göteborg 1960.
Gösta Löwendahl
Vol. 81, 1960, s. 221–228
Inge Jonsson: Swedenborgs skapelsedrama De Cultu et Amore Dei. Akad. avh. Sthlm 1961.
Örjan Lindberger
Vol. 81, 1960, s. 228–230
Thure Stenström: Den ensamme. En motivstudie i det moderna genombrottets litteratur. Akad. avh. (Uppsala). Sthlm 1961.
Ulf Wittrock
Vol. 81, 1960, s. 230–233

Svensk litteraturhistorisk bibliografi

Svensk litteraturhistorisk bibliografi 77 (1958)
Carl-Olof Gierow
Vol. 81, 1960, s. 1–30