sls logo

Volym 82, 1961

Artiklar

Hercules magnanimus. Ett bidrag till tolkningen av Stiernhielms Hercules
Sven Delblanc
Vol. 82, 1961, s. 5–72
Simbirskfångens dikter. Stoicism och karolinerfromhet i ett personligt dokument
Gunnar Jörn
Vol. 82, 1961, s. 73–100
Det »underbara» och sannolikhetskravet i 1700-talets litteraturestetik
Lars Gustafsson
Vol. 82, 1961, s. 101–132
Strindbergs och Heidenstams »renässansromaner»
Ulf Wittrock
Vol. 82, 1961, s. 133–144
Claudius Civilis och »Rembrandts son»
Ture Stenström
Vol. 82, 1961, s. 145–162
Atterboms Berg och Dal
Tore Hagström
Vol. 82, 1961, s. 163–167
Runius’ Moliére-översättning än en gång
Magnus von Platen
Vol. 82, 1961, s. 167–168

Recensioner

Gunnar Qvarnström: Dikten och den nya vetenskapen. Det astronautiska motivet. Acta Reg. Societatis Humaniorum Litterarum Lundensis, LX. Lund 1961.
Maren-Sofie Röstvig
Vol. 82, 1961, s. 169–172
Lennart Pagrot: Den klassiska verssatirens teori. Debatten kring genren från Horatius t.o.m. 1700-talet. Akad. avh. (Sthlm) Lund 1961.
Magnus von Platen
Vol. 82, 1961, s. 172–176
Sten Malmström: Studier över stilen i Stagnelius lyrik. Akad. avh. (Sthlm) Lund 1961.
Britt Lohse
Vol. 82, 1961, s. 176–179
Erik Sundström: Radikalism och religiositet. En studie i tidsattityd och idébakgrund i Martin Kochs diktning. Akad. avh. Sthlm 1961.
Gunnar Brandell
Vol. 82, 1961, s. 179–180
Reidar Ekner: Hans Larsson om poesi. En analys av hans estetik. Akad. avh. Sthlm 1962.
Inge Jonsson
Vol. 82, 1961, s. 180–188
Sven-Gustaf Edqvist: Samhällets fiende. En studie i Strindbergs anarkism till och med Tjänstekvinnans son. Akad. avh. (Uppsala.) Sthlm 1961.
Hans Lindström
Vol. 82, 1961, s. 188–191
Christer Jacobson: På väg mot tiotalet. Två studier. Några principfrågor i svensk litteraturkritik 1900–1910. Viljeproblemet i svensk litteratur 1900–1910. Avec un résumé en français. Akad. avh. Uppsala 1961.
Sven Linnér
Vol. 82, 1961, s. 191–193
Sven Linnér: Pär Lagerkvists livttro. Sthlm 1961. — Hans O. Granlid: Det medvetna barnet. Stil och innebörd i Pär Lagerkvists Gäst hos verkligheten. Göteborg 1961.
Bengt Larsson
Vol. 82, 1961, s. 194–198
Lars Lönnroth: Litteraturforskningens dilemma. Uddevalla 1961.
Karl Erik Lagerlöf
Vol. 82, 1961, s. 198–202

Svensk litteraturhistorisk bibliografi

Svensk litteraturhistorisk bibliografi 78 (1959)
Carl-Olof Gierow
Vol. 82, 1961, s. 1–26