sls logo

Volym 83, 1962

Artiklar

Fåglar och författarroller hos Strindberg
Bo Bennich-Björkman
Vol. 83, 1962, s. 5–66
Berättartekniken i Eyvind Johnsons roman Molnen över Metapontion
Sverker Göransson
Vol. 83, 1962, s. 67–91
Om den psykologiska argumentationen
Sven Linnér
Vol. 83, 1962, s. 92–124
Om Selma Lagerlöfs konstnärliga medvetenhet
Sigvard A. Lindqvist
Vol. 83, 1962, s. 125–134
Almqvist och den romantiska ironien
Lennart Bagrot
Vol. 83, 1962, s. 135–175
Två Kellgrensstudier (1. Kellgren och »H:r Fabulisten Liedner». 2. Kellgrens dikt vid Gustaf III:s död som musiktext)
Thelma Hanson
Vol. 83, 1962, s. 176–194
Olof von Dalins Witterhets-Arbeten. Tillkomst, textkaraktär, mottagande
Sven G. Hansson
Vol. 83, 1962, s. 195–231
Haquin Spegels prosaföretal till Guds Werk och Hwila och dess utländska förebilder
Bernt Olsson
Vol. 83, 1962, s. 232–239
Okända dikter av Haquin Spegel
Bernt Olsson
Vol. 83, 1962, s. 240–254
Lagerkvist och »livstron»
Ulf Wittrock
Vol. 83, 1962, s. 255–255
Lenngrensdikten Källan tonsatt av Pehr Frigel
Thelma Hanson
Vol. 83, 1962, s. 256–258

Recensioner

Bertil Romberg: Studies in the Narrative Technique of the First-Person Novel. Akad. avh. (Lund) Sthlm 1962.
Erland Lagenoth
Vol. 83, 1962, s. 259–269
Karin Westman Berg: Studier i C. J. L. Almqvists kvinnouppfattning. With an English Summary. Akad. avh. Uppsala 1962.
Sven Linnér
Vol. 83, 1962, s. 269–272
Lars Furuland: Statarna i litteraturen. En studie i svensk dikt och samhällsdebatt frän Oxenstierna och Almqvist till de första arbetardiktarna. Akad. avh. Sthlm 1962.
Thure Stenström
Vol. 83, 1962, s. 273–278
Germund Michanek: En morgondröm. Studier kring Frödings ariska dikt. Akad. avh. Uppsala 1962.
Ulf Wittrock
Vol. 83, 1962, s. 278–286
Erik Hjalmar Linder: Sju världars herre. Hjalmar Bergmans liv och diktning till och med En döds memoarer. Sthlm 1962.
Ulf Wittrock
Vol. 83, 1962, s. 286–291
Fritz Schlawe: Literarische Zeitschriften 1885–1910. (Sammlung Metzler.) Stuttgart 1961. — Erich Ruprecht: Literarische Manifeste des Naturalismus 1880–1892. Stuttgart 1962.
Ulf Wittrock
Vol. 83, 1962, s. 291
Algot Werin: Vilhelm Ekelund 1880–1908. Lund 1960. — Algot Werin: Vilhelm Ekelund 1908–1925.
Rolf Ekman
Vol. 83, 1962, s. 292–294
Nils Gösta Valdén: Grekiska termer hos Vilhelm Ekelund. Akad. avh. (Sthlm.) Lund 1961.
Knut Ahnlund
Vol. 83, 1962, s. 294–298
Sten Rein: Hjalmar Söderbergs Gertrud. Studier kring ett kärleksdrama. Akad. avh. Sthlm 1962.
Herbert Friedländet
Vol. 83, 1962, s. 298–302
Erik Götlind: De oerhörda orden. Litteraturestetiska och vetenskapsteoretiska problem. Scandinavian University Books 1961.
Inge Jonsson
Vol. 83, 1962, s. 302–305

Svensk litteraturhistorisk bibliografi

Svensk litteraturhistorisk bibliografi 79 (1960)
Carl-Olof Gierow
Vol. 83, 1962, s. 1–29