sls logo

Volym 85, 1964

Artiklar

Abraxas. Ett motiv hos Herman Hesse och Gunnar Ekelöf
Gunilla Bergsten
Vol. 85, 1964, s. 5–18
Den röda tiden och den rena konsten. Pär Lagerkvists litterära utveckling fram till Ordkonst och bildkonst
Bengt Larsson
Vol. 85, 1964, s. 19–39
Heidenstamsk ungdomsvers
Gunnar Svanfeldt
Vol. 85, 1964, s. 40–57
Studier i Pilgrimens julsång
Karl-Herman Tapper
Vol. 85, 1964, s. 58–79
Rembrandttysken och hans Morgondrömmar
Teddy Brunius
Vol. 85, 1964, s. 80–91
Stagnelius och astrologin
Staffan Bergsten
Vol. 85, 1964, s. 92–142
Schillers bestämning av det naiva i Ueber naive und sentimentalische Dichtung [Mit Zusammenfassung]
Gunnar Hansson
Vol. 85, 1964, s. 143–191
Olof von Dalins Witterhets-Arbeten. Tillkomst, textkaraktär, mottagande
Sven G. Hansson
Vol. 85, 1964, s. 192–218
En dikt av Runius och dess tyska förebild
Ulf Gran
Vol. 85, 1964, s. 219–222
Förteckning över ämnen för licentiat- och doktorsavhandlingar i litteraturhistoria
Ulf Wittrock
Vol. 85, 1964, s. 223–233

Recensioner

The Hidden Sense and other essays by Maren-Sofie Röstvig, Arvid Lösnes, Otto Reinert, Diderik Roll-Hansen. Norwegian Studies in English, No. 9. Universitetsförlaget, Oslo 1963.
Kurt Johannesson
Vol. 85, 1964, s. 234–236
Bernt Olsson: Spegels Guds Werk och Hivila. Tillkomsthistoria, världsbild, gestaltning. Akad. avh. (Lund) Sthlm 1963.
Gunnar Qvarnström
Vol. 85, 1964, s. 236–242
E. N. Tigerstedt: Engelsk nyhumanism och nyklassicism under 1700-talet. Humanistisk kultur. Studier och essäer under redaktion av Ingvar Andersson, Börje Knös och H. S. Nyberg. VII. Stockholm 1963.
Lars Gustafsson
Vol. 85, 1964, s. 242–247
Karl-Åke Kärnell: Strindbergs bildspråk. En studie i prosastil. Uppsala 1962.
Gunnar Qvarnström
Vol. 85, 1964, s. 247–255
Ulla-Britta Lagerroth: Körkarlen och Bannlyst. Motiv- och idéstudier i Selma Lagerlöfs 10-talsdiktning. Akad. avh. Lund 1963.
Vivi Edström
Vol. 85, 1964, s. 255–260
Erland Lagerroth: Selma Lagerlöf och Bohuslän. En studie i hennes 90-talsdiktning. Selma Lagerlöf-sällskapet. Skrifter 5. Lund 1963.
Vivi Edström
Vol. 85, 1964, s. 260–263
Gunnel Weidel: Helgon och gengångare. Gestaltningen av kärlek och rättvisa i Selma Lagerlöfs diktning. Akad. avh. Lund 1964.
Bertil Romberg
Vol. 85, 1964, s. 263–269
Sverker R. Ek: Verklighet och vision. En studie i Hjalmar Bergmans romankonst. Akad. avh. (Uppsala) Sthlm 1964.
Thure Stenström
Vol. 85, 1964, s. 269–280
Kjell Espmark: Livsdyrkaren Artur Lundkvist. Studier i hans lyrik till och med Vit man. Akad. avh. Stockholm 1964.
Reidar Ekner
Vol. 85, 1964, s. 280–287
Hans O. Granlid: Då som nu. Historiska romaner i översikt och analys. Sthlm 1964.
Ulf Boëthius
Vol. 85, 1964, s. 288–289
Gerhard Arfwedson: Diktens födelse. Studier i diktares arbetspapper. Sthlm 1964.
Bengt Höglund
Vol. 85, 1964, s. 289–291
Sven Linnér: Litteraturhistoriska argument. Studier i en vetenskaps metodpraxis. Scandinavian University Books 1964.
Reidar Ekner
Vol. 85, 1964, s. 291–293
Svenskt litteraturlexikon. Lund 1964.
Lars Furuland
Vol. 85, 1964, s. 293–299

Svensk litteraturhistorisk bibliografi

Svensk litteraturhistorisk bibliografi 81 (1962)
Gunilla Bergsten
Vol. 85, 1964, s. 1–31