sls logo

Volym 86, 1965

Artiklar

Rilke, Ellen Key och Sverige
Reidar Ekner
Vol. 86, 1965, s. 5–43
Albert Engström Från tinnarne
Helmer Lang
Vol. 86, 1965, s. 44–65
Pär Lagerkvists litterära kubism
Bengt Larsson
Vol. 86, 1965, s. 66–95
Djuret och skräcken. En studie i Stig Dagermanns författarskap
Agneta Pleijel
Vol. 86, 1965, s. 96–114
Studier i Johannes Edfelts stilutveckling från Gryningsröster till Högmässa
Urpu-Liisa Karahka
Vol. 86, 1965, s. 115–139
Djurvärlden i Fredmans epistlar
Bengt Linnér
Vol. 86, 1965, s. 140–156

Recensioner

Lars Lönnroth: Studier i Olof Tryggvasons saga. (Samlaren 1963, s. 54–94); Kroppen som själens spegel — ett motiv i de isländska sagorna (Lychnos 1963–1964, s. 24–61); Det litterära porträttet i latinsk historiografi och isländsk sagaskrivning — en komparativ studie (Acta Philologica Scandinavica, 27. Aargang, 1–2. Hefte, 1965, s. 68–117); Tesen om de två kulturerna. Kritiska studier i den isländska sagaskrivningens sociala förutsättningar (Scripta Islandica, Isländska sällskapets årsbok 1964, s. 1–97; European Sources of Icelandic Saga-Writing. An essay based on previous studies (Stockholm 1965, 39 s.)
Peter Hallberg
Vol. 86, 1965, s. 157–184
Sven Delblanc: Ära och minne. Studier kring ett motivkomplex i 1700-talets litteratur. Akad. avh. (Uppsala) Sthlm 1965.
Lars Gustafsson
Vol. 86, 1965, s. 184–194
Einar Ól. Sveinsson: Íslenzkar bókmenntir í fornöld. Almenna bókafélagið (Reykjavik) 1962.
Peter Hallberg
Vol. 86, 1965, s. 194–195
Olof Lagercrantz: Från helvetet till paradiset. En bok om Dante och hans komedi. 1964. — Gustaf Fredén: Dante. 1965. (I serien »Världsförfattare».)
Staffan Bergsten
Vol. 86, 1965, s. 195–198
Allardyce Nicoll: The world of Harlequin. Cambridge university press. 1963.
Gustaf Fredén
Vol. 86, 1965, s. 198–199
Jacques Ehrmann: Un paradis désespéré. L’amour et l’illusion dans L’Astrée. (Institut d’Études françaises de Yale university.) New Haven. Paris 1963.
Bernt Olsson
Vol. 86, 1965, s. 199–201
William Nelson: The poetry of Edmund Spenser. A study. Columbia University Press. New York & London 1963. — Thomas P. Roche: The kindly flame. A study of the third and fourth hooks of Spenser’s Faerie Queene. Princeton University Press. Princeton, New Jersey 1964. — Alastair Fowler: Spenser and the numbers of time. Routhledge & Kegan Paul. London 1964.
Bernt Olsson
Vol. 86, 1965, s. 201–206
Donald M. Foerster: The Fortunes of Epic Poetry. A Study in English and American Criticism 1750–1950. The Catholic University of America Press 1962.
Lars Gustafsson
Vol. 86, 1965, s. 206–207
Sverker Ek: Kellgren. Skalden och kulturkämpen. D. 1. Hans utveckling fram till segern med Gustaf Wasa 1786. Sthlm 1965.
Gunnar Svanfeldt
Vol. 86, 1965, s. 207–208
Olle Holmberg: Den unge Leopold, 1756–1785. Sthlm 1953. — Leopold och Gustaf III, 1786–1792. Sthlm 1954· — Leopold och Reuterholmska tiden, 1792–1796. Sthlm 1957. — Leopold under Gustaf IV Adolf, 1796–1809. Sthlm 1962. — Leopold och det nya riket, 1809–1829. Sthlm 1965.
A. E. Sjöding
Vol. 86, 1965, s. 209–214
Karl Ragnar Gierow: Abraham Niclas Clewberg-Edelcrantz. (Svenska akademiens minnesteckningar.) 1964.
Magnus von Platen
Vol. 86, 1965, s. 214–216
Göte Klingberg: Svensk barn- och ungdomslitteratur 1591–1839. Sthlm (Uppsala) 1964.
Sonja Hagemann
Vol. 86, 1965, s. 216–219
Claude Cuénot: Le style de Paul Verlaine. Paris. 1963.
Karin Norström
Vol. 86, 1965, s. 219–220
Correspondance générale de Villiers de l’Isle-Adam et documents inédits. Édition recueillie, classée et présentée par Joseph Bollery. Tome premier 1846–1880, Tome second 1881–1889. Mercure de France, MCMLXII.
Sigvard A. Lindqvist
Vol. 86, 1965, s. 220
Helmut Müssener: August Strindberg »Ein Traumspiel». Struktur- und Stilstudien. Meisenheim am Glan 1965.
Göran Lindström
Vol. 86, 1965, s. 220–221
Lennart Josephson: Strindbergs drama Fröken Julie. Uppsala 1965.
Göran Lindström
Vol. 86, 1965, s. 222–223
Walter Klein: Var Vilhelm Ekelund antisemit? Uddevalla 1964. — Carl-Erik af Geijerstam: Det personliga experimentet. Studier i Vilhelm Ekelunds aforismer. Sthlm 1963.
Carl-Henning Wijkmark
Vol. 86, 1965, s. 223–224
Olaf Öyslebö: Hamsun gjennom stilen. En studie i kunstnerisk utvikling. Oslo 1964.
Lena Hyltén-Cavallius
Vol. 86, 1965, s. 224–225
Knut Ahnlund: Den unge Gustaf Wied. Kbhvn 1964.
Morten Borup
Vol. 86, 1965, s. 225–227
Thorild Bjørnvig: Kains Alter — Martin A. Hansens Digtning og Tænkning. Kbhvn 1964.
Poul Schmidt
Vol. 86, 1965, s. 227–228
Hans Levander: Thomas Mann. Silhuetten och verket. Sthlm 1964.
Gunilla Bergsten
Vol. 86, 1965, s. 228–230
Kingsley Widner: The Art of Perversity. D. H. Lawrence’s Shorter Fiction. Univ. of Washington Press 1962. — Eugene Goodheart: The Utopian Vision of D. H. Lawrence. The University Presses of Chicago. 1963. — Julian Moynahan: The Deed of Life. The Novels & Tales of D. H. Lawrence. Princeton University Press. 1963.
Lennart Peterson
Vol. 86, 1965, s. 230–232
Renato Poggioli: Teoria dell’arte d’avanguardia. Bologna 1962.
Pär Bergman
Vol. 86, 1965, s. 232–233
René Wellek: Concepts of Criticism. Ed. and with an Introduction by Stephen G. Nichols. Yale University Press 1963.
Inge Jonsson
Vol. 86, 1965, s. 233–236
René Wellek: Confrontations. Studies in the intellectual and literary relations between Germany, England, and the United States during the nineteenth century. Princeton University Press 1965.
Ulf Wittrock
Vol. 86, 1965, s. 236–237
Robert Weimann: »New Criticism» und die Entwicklung bürgerlicher Literaturwissenschaft. Geschichte und Kritik neuer Interpretationsmethoden. Halle 1962. — Johan Fjord Jensen: Litteraturforskning från Aristoteles till den nya kritiken. Övers, och bearbetad av Gunnar Hansson. Stockholm 1964. (Org:s titel: Den ny kritik, 1962.)
Staffan Bergsten
Vol. 86, 1965, s. 237–239
Franz H. Link: Amerikanische Literaturgeschichtsschreibung. Ein Forschungsbericht. Deutsche Vierteljahrsschrift für Literaturwissenschaft und Geistesgeschichte. Jahrgang 36, 1962, Heft 3 und 4. Stuttgart 1963.
Karin Nordin
Vol. 86, 1965, s. 239–241
Västerlandets litteraturhistoria. Under redaktion av Lennart Breitholtz. I-II. Sthlm (Uppsala). 1963–64.
Thure Stenström
Vol. 86, 1965, s. 241–243
Oscar Lövgren: Psalm- och sånglexikona. 1964.
Lars Furuland
Vol. 86, 1965, s. 243–244
Gero von Wilpert: Sachwörterbuch der Literatur. Alfred Kröner Verlag. Stuttgart 1964. — Elisabeth Frenzel: Stoffe der Weltliteratur. Kröner. Stuttgart 1963.
Ulf Wittrock
Vol. 86, 1965, s. 244
Richard Fllmann and Charles Feidelson, Jr.: The modern tradition. Backgrounds of modern literature. Oxford University Press. New York 1965.
Ulf Wittrock
Vol. 86, 1965, s. 245
Gunnar Hansson: Dikt i profil. Scandinavian University Books. Gbg 1964.
Sten Malmström
Vol. 86, 1965, s. 245–254

Svensk litteraturhistorisk bibliografi

Svensk litteraturhistorisk bibliografi 82 (1963)
Bure Holmbäck & Monica Lindblad
Vol. 86, 1965, s. 1–35