sls logo

Volym 87, 1966

Artiklar

Cupidos triumf på Phoebi vagn. Till tolkningen av ingressen till Bröllopz beswärs ihugkommelse
Bernt Olsson
Vol. 87, 1966, s. 5–23
Från klassicistisk till romantisk »känsloestetik». Kring diskussionen om ett litteraturhistoriskt periodiseringsproblem
Lars Gustafsson
Vol. 87, 1966, s. 24–34
Vem var författaren till Gluckartiklarna i Stockholms Postens första årgångar?
Irmgard Leux-Henschen
Vol. 87, 1966, s. 35–50
Anteckningar om Stagnelius
Olle Holmberg
Vol. 87, 1966, s. 51–67
Runebergs Psalmer
Sixten Belfrage
Vol. 87, 1966, s. 68–97
Karlfeldt och 1600-talets bildspråk. En studie med utgångspunkt i Haquin Spegel
Hans Näslund
Vol. 87, 1966, s. 98–124
De fallande löven. En motivgenomgång
Ulf Wittrock
Vol. 87, 1966, s. 125–134
Ivar Lo-Johansson och de proletära karolinerna. En studie av novellsamlingen Statarna, främst dess komposition
Lars Furuland
Vol. 87, 1966, s. 135–145
Anteckningar vid en Stagneliusbibliografi
Olle Holmberg
Vol. 87, 1966, s. 146–151
Svar till professor Holmberg
Staffan Bergsten
Vol. 87, 1966, s. 152–152

Recensioner

E. N. Tigerstedt: The Legend of Sparta in Classical Antiquity. Vol. I. (Stockholm Studies in History of Literature 9.) Lund 1965.
Jonas Palm
Vol. 87, 1966, s. 153–161
Jan Kott: Shakespeare — vår samtida. Till svenska av Jan Kunicki och Carin Leche. Natur och Kultur. 1965.
Gustaf Fredén
Vol. 87, 1966, s. 161–162
Madeleine Jurgens & Elizabeth Maxfield-Miller: Cent ans de recherches sur Molière, sur sa famille et sur les comédiens de sa troupe. Paris 1963.
Lars Gustafsson
Vol. 87, 1966, s. 163
Nachahmung und Illusion. Kolloquium Giessen Juni 1963. Vorlagen und Verhandlungen. Herausgegeben von H. R. Jauss. Eidos Verlag, München 1964.
Lars Gustafsson
Vol. 87, 1966, s. 163–164
Lee Andrew Elioseff: The Cultural Milieu of Addison’s Criticism. Univ. of Texas Press, Austin. 1963.
Teddy Brunius
Vol. 87, 1966, s. 164–165
Ingemar Carlsson: Olof Dalin och den politiska propagandan inför »lilla ofreden». Sagan Om Hästen och Wår-Wisa i samtidspolitisk belysning. Akad. avh. Lund 1966.
Bernt Olsson
Vol. 87, 1966, s. 165–177
Holger Frykenstedt: Studier i Carl August Ehrensvärds författarskap. Stockholm Studies in History of Literature, 7. Sthlm 1965.
Carl- Olof Gierow
Vol. 87, 1966, s. 178–180
Emil Staiger: Studien zur Vorgeschichte der Goethezeit. Zürich. Atlantis Verlag. 1963.
Carl Fehrman
Vol. 87, 1966, s. 181–183
Staffan Bergsten: En Stagneliusbibliografi kritiskt sammanställd. Skrifter utg. av Svenska Litteratursällskapet 35. Uppsala 1965. — Nils Erik Enkvist: British and American literary letters in Scandinavian public collections. A survey. Acta Academiae Aboensis. Humaniora XXVII.3. Åbo 1964.
Magnus von Platen
Vol. 87, 1966, s. 183–186
Ernst Brydolf: Sverige och Runeberg 1849–1863. Skrifter utg. av Sv litteratursällskapet i Finland, 415. Hfors 1966.
Kjell-Arne Brändström
Vol. 87, 1966, s. 187
Sven Møller Kristensen: Den dobbelte Eros. Studier i den danske romantik. Kbhvn 1966.
Mogens Brøndsted
Vol. 87, 1966, s. 187–189
Bengt Lewan: Drömmen om Italien. Italien i svenska resenärers skildringar från Atterbom till Snoilsky. Akad. avh. Lund 1966.
Ulla-Britta Lagerroth
Vol. 87, 1966, s. 189–195
F. W. J. Hemmings: Stendhal. A Study of his Novels. Oxford University Press. 1964.
Thure Stenström
Vol. 87, 1966, s. 195–197
Kurt Friedländer: Belinskij och den ryska litteraturens guldålder. Norstedts. Sthlm 1966. — Lennart Kjellberg: Den klassiska romanens Ryssland. Almqvist & Wiksell. Uppsala 1964.
Ulf Wittrock
Vol. 87, 1966, s. 197–198
Bertil Nolin: Den gode europén. Studier i Georg Brandes’ idéutveckling 1871–1893. Akad. avh. Uppsala 1965. (Disp. i Sthlm)
Torbjörn Nilsson
Vol. 87, 1966, s. 198–203
Olof Mustelin: Hjalmar Neiglick. (Skr. utg. av Sv. Litteratursällskapet i Finland. Del 6 i serien Levnadsteckningar.) Helsingfors 1966.
Ulf Wittrock
Vol. 87, 1966, s. 203–204
Torbjörn Nilsson: Impressionisten Herman Bang. Studier i Herman Bangs författarskap till och med Tine. Akad. avh. Sthlm 1965.
Knut Ahnlund
Vol. 87, 1966, s. 204–205
Walter Johnson: Strindberg and the Historical Drama. University of Washington Press. Seattle 1963.
Hans Lindström
Vol. 87, 1966, s. 205–207
Erland Lagerroth: Selma Lagerlöfs Jerusalem. Revolutionär sekterism mot fäderneärvd bondeordning. Skrifter utgivna av Vetenskapssocieteten i Lund. 57. Lund 1966.
Sigvard A. Lindqvist
Vol. 87, 1966, s. 207–208
Edvard Beyer: Hans E. Kinck. Livsangst og livstro. I: Fra Huldren til Driftekaren. Eros og det nasjonale. II: Fra Den sidste gjest til Mot ballade. Den ene og de mange. Oslo, 1956–65.
Sven Linnér
Vol. 87, 1966, s. 208–209
Koenraad W. Swart: The Sense of Decadence in Nineteenth-Century France (International Archives of the History of Ideas, 7.) Haag 1964.
Ulf Wittrock
Vol. 87, 1966, s. 209–210
George D. Fainter: Marcel Proust. A biography. I–II. Chatto & Windus. London 1961, 1965. — Anne-Lisa Amadou: Digteren og hans verk. En studie i Marcel Prousts estetikk. Helge Erichsens Forlag. Oslo 1965.
Ulf Wittrock
Vol. 87, 1966, s. 211–212
Wilhelm Duwe: Ausdrucksformen deutscher Dichtung vom Naturalismus bis zur Gegenwart. Eine Stilgeschichte der Moderne. Erik Schmidt Verlag. Berlin 1965.
Ulf Wittrock
Vol. 87, 1966, s. 213–214
Finale und Auftakt. Wien 1898–1914. Literatur — Bildende Kunst — Musik. Hrsg von Otto Breicha und Gerhard Fritsch. Otto Müller Verlag. Salzburg 1964.
Bengt Larsson
Vol. 87, 1966, s. 214–215
O’Neill-litteratur — en översikt
Egil Törnqvist
Vol. 87, 1966, s. 215–218
John H. Johnston: English Poetry of the First World War. A Study in the Evolution of Lyric and Narrative Form. Princeton University Press. Princeton, New Jersey 1964. — Bernard Bergonzi: Heroes’ Twilight. A Study of the Literature of the Great War. Constable & Co Ltd. London 1965.
Lennart Peterson
Vol. 87, 1966, s. 218–221
Sven Lindqvist: Dagbok och diktverk. En studie i Vilhelm Ekelunds Nordiskt och klassiskt. Akad. avh. Sthlm 1966.
Kjell Espmark
Vol. 87, 1966, s. 221–232
Nils G. Valdén: Inledning till Vilhelm Ekelund. Lund 1965.
Kjell Espmark
Vol. 87, 1966, s. 232–233
Johan Wrede: Sången om Aniara. Studier i Harry Martinsons tankevärld. Akad. avh. Stockholm (Åbo) 1965.
Sven Delblanc
Vol. 87, 1966, s. 233–237
John Landquist: Möten. Aldus/Bonniers. Sthlm 1966. — Olle Holmberg: Hjalmar Gullberg. En vänbok. Bonniers. Sthlm 1966.
Ulf Wittrock
Vol. 87, 1966, s. 237–238
Bengt Svenninger: Sprickan i universum. Studier kring en motivkrets i Olle Hedbergs författarskap. Sthlm 1965.
Carl-Henning Wijkmark
Vol. 87, 1966, s. 238–239
Eva von Zweigbergk: Barnboken i Sverige 1750–1950. Rabén & Sjögren. Sthlm 1965.
Sonja Hagemann
Vol. 87, 1966, s. 239–241
Erik Hjalmar Linder: Fem decennier av nittonhundratalet. (Ny illustrerad svensk litteraturhistoria) I–II. Sthlm 1965–1966.
Thure Stenström
Vol. 87, 1966, s. 241–244
Harald Elovson: Lyrik ur världslitteraturen. En litteraturhistorisk antologi. Gleerups. Lund 1965.
Reidar Ekner
Vol. 87, 1966, s. 245
René Wellek: A History of Modem Criticism 1750–1950. 3. The Age of Transition. 4. The later Nineteenth Century. Yale University Press 1965.
Inge Jonsson
Vol. 87, 1966, s. 245–249
Peter Brockmeier: Darstellungen der französischen Literaturgeschichte von Claude Fauchet bis Laharpe. Deutsche Akademie der Wissenschaften zu Bodin. Schriftenreihe der Arbeitsgruppe zur Geschichte der deutschen und französischen Aufklärung, 17. Berlin 1963.
E. N. Tigerstedt
Vol. 87, 1966, s. 249–250
Peter Hallberg, Gunnar Hansson, Göran Hermerén, Karl Erik Rosengren, Jan Thavenius: Litteraturvetenskap. Nya mål och metoder. Sthlm 1966
Sven Linnér
Vol. 87, 1966, s. 250–252
Magnus von Platen: Tvistefrågor i svensk litteraturforskning. Lund 1966.
Sven-Bertil Jansson
Vol. 87, 1966, s. 252–255
Gunnar Tideström: Dikt och bild. Gleerup. Lund 1965.
Ingvar Holm
Vol. 87, 1966, s. 255–257

Svensk litteraturhistorisk bibliografi

Svensk litteraturhistorisk bibliografi 1964
Bure Holmbäck & Birgitta Sörensen
Vol. 87, 1966, s. 1–28