sls logo

Volym 91, 1970

Artiklar

Bertil Malmberg och C. G. Jungs poetik. Vid en vändpunkt i hans författarskap
Kjell Espmark
Vol. 91, 1970, s. 7–13
Malmberg och Jung. Några kritiska kommentarer till Kjell Espmarks uppsats
Ingemar Algulin
Vol. 91, 1970, s. 14–19
Slutreplik om Malmberg och Jung
Kjell Espmark
Vol. 91, 1970, s. 20–21
Om Schillerreminiscenserna i Odalbonden och Vikingen
Tore Hagström
Vol. 91, 1970, s. 22–37
Malla Silfverstolpes Memoarer
Paul Fröberg
Vol. 91, 1970, s. 38–103
Förteckning över ämnen för licentiat- och doktorsavhandlingar i litteraturvetenskap
Ulf Wittrock
Vol. 91, 1970, s. 104–119
Almqvist, Jaktslottet och von Scheven
Bertil Romberg
Vol. 91, 1970, s. 120–126
Nyare Dostojevskijforskning
Hans-Göran Ekman
Vol. 91, 1970, s. 126–130
Eliotforskningen idag. En liten krönika
Staffan Bergsten
Vol. 91, 1970, s. 130–135
Stilforskning i USA
Jan Thavenius
Vol. 91, 1970, s. 136–146

Recensioner

Bo Bennich-Björkman: Författaren i ämbetet. Studier i funktion och organisation av författarämbeten vid svenska hovet och kansliet 1550-1850. (Studia litterarum Upsaliensia, 5.) Svenska Bokförlaget, Stockholm (tr. Uppsala) 1970.
Lars Furuland
Vol. 91, 1970, s. 147–156
Ulf Boëthius: Strindberg och kvinnofrågan till och med Giftas I. (Akad. avh. Sthlm.) Prisma. Sthlm 1969.
Karin Tarschys
Vol. 91, 1970, s. 156–165
Ingemar Algulin: Tradition och förnyelse. Bertil Malmbergs och Hjalmar Gullbergs lyriska förnyelse efter 1940-talets mitt. Akad. avh. Sthlm 1969.
Kjell Espmark
Vol. 91, 1970, s. 165–173
Ragnar Matsson: Berättaren i Mangskog. Tage Aurells författarskap till genombrottet 1943. (Akad. avh. Sthlm) Scandinavian University Books 1970.
Inge Jonsson
Vol. 91, 1970, s. 173–178
Birgitta Holm: Gösta Oswald. Hans liv och verk och hans förbindelse med det svenska 40-talet. Akad. avh. Bonniers. Sthlm 1969.
Reidar Ekner
Vol. 91, 1970, s. 178–180
Gösta Werner: Mauritz Stiller och hans filmer 1912-16. Akad. avh. Norstedts. Sthlm 1971.
Rune Waldenkranz
Vol. 91, 1970, s. 180–182
Inge Jonsson: Swedenborgs korrespondenslära. Stockholm Studies in History of Literature 10. Stockholm (tr. Lund) 1969.
Tore Frängsmyr
Vol. 91, 1970, s. 183–184
Victor Erlich: Gogol. Yale University Press. New Haven & London 1969. — Leonard J. Kent: The Subconscious in Gogol' and Dostoevskij and its Antecedents. Mouton. The Hague 1969.
Nils Åke Nilsson
Vol. 91, 1970, s. 184–186
Philip R. Stewart: Imitation and Illusion in the French Memoir-Novel 1700-1750. Yale University Press 1969.
Sven Delblanc
Vol. 91, 1970, s. 184
C. J. L. Almqvist. Brev 1803-1866. Ett urval med inledning och kommentarer av Bertil Romberg. Bonniers Sthlm 1968.
Göran Lindström
Vol. 91, 1970, s. 186
Gunnar Qvist: Bredrika Bremer och kvinnans emancipation. Scandinavian University Books. Sthlm 1969.
Karin Westman Berg
Vol. 91, 1970, s. 186–188
Henry Olsson: Vinlövsranka och hagtornskrans. En bok om Fröding. P. A. Norstedt & Söner. Sthlm 1970.
Knut Ahnlund
Vol. 91, 1970, s. 188–189
Nils Afzelius: Selma Lagerlöf — den förargelseväckande. Gleerups. Lund 1969.
Gunnel Weidel
Vol. 91, 1970, s. 189–192
Hans Ritte: Untersuchungen über die Behandlung von Volksdichtungsstoffen im Werk Selma Lagerlöfs. 1-2. Sonderdruck aus Arv 1967-68, 23.-24. Jhrg. Almqvist & Wikseil. Uppsala 1968-70.
Gunnel Weidel
Vol. 91, 1970, s. 192–193
Erland Lagerroth: Svensk berättarkonst. Röda rummet, Karolinerna, Onda sagor och Sibyllan. Skrifter utgivna av Vetenskaps-Societeten i Lund, 61. CWK Gleerup. Lund 1968.
Hans Lindström
Vol. 91, 1970, s. 193–195
Gregory Nybö: Knut Hamsuns Mysterier. Gyldendal Norsk Forlag. Oslo 1969.
Arne Falck
Vol. 91, 1970, s. 195–196
Rolf Nyboe Nettum: Konflikt og Visjon. Hovedtemaer i Knut Hamsuns forfatterskap 1890-1912. Gyldendal Norsk Forlag. Oslo 1970.
Arne Falck
Vol. 91, 1970, s. 196–197
Harald S. Næss: Knut Hamsun og Amerika. Gyldendal Norsk Forlag. Oslo 1969.
Arne Falck
Vol. 91, 1970, s. 197–198
Robert D. Sutherland: Language and Lewis Carroll. Janua Linguarum. Studia Memoriae Nicolai van Wijk Dedicata. Mouton, Hague. Paris 1970.
Arne Falck
Vol. 91, 1970, s. 198–199
Joseph H. Waldmeir: American Novels of the Second World War. Mouton. The Hague & Paris 1969.
Lennart Peterson
Vol. 91, 1970, s. 199–200
Dorothy McCall: The Theatre of Jean-Paul Sartre. Columbia University Press. New York and London 1969.
Thure Stenström
Vol. 91, 1970, s. 200–201
Göran Lindström: Att läsa dramatik. Gleerups Falköping 1969. — Göran Lindström: Strindberg om drama och teater. Uniskol. Sthlm 1968.
Jarl W. Donnér
Vol. 91, 1970, s. 201–202
Bo Bennich-Björkman: Termen litteratur i svenskan 1750-1850. (Medd. utg. av Avdelningen för litteratursociologi vid Litteraturhistoriska institutionen i Uppsala. Nr 4) Lundequistska bokhandeln, Uppsala (distr.). Uppsala 1970.
Magnus von Platen
Vol. 91, 1970, s. 202–204
Svenskt Litteraturlexikon. Andra utvidgade upplagan. Lund 1970. — Folmer Christensen under medvirken af Lotte Eskelund: Litteraturleksikon. Kbhvn 1969.
Lars Furuland
Vol. 91, 1970, s. 204–206

Svensk litteraturhistorisk bibliografi

Svensk litteraturhistorisk bibliografi 86-87 (1967-1968)
Walter W. Nelson
Vol. 91, 1970, s. 1–54