sls logo

Volym 92, 1971

Artiklar

Konsten att sluta. Avskedsföreläsning den 25 maj 1971
Gunnar Tideström
Vol. 92, 1971, s. 7–27
Om naturuppfattning och naturskildring i grekisk litteratur
Jonas Palm
Vol. 92, 1971, s. 28–39
Birgitta Trotzigs Ordgränser — ett tolkningsförslag
Mona Vincent
Vol. 92, 1971, s. 40–73
Några anteckningar om komposition och stil i Ekelöfs Diwandiktning
Staffan Bergsten
Vol. 92, 1971, s. 74–90
Gottfried Benns och Oskar Loerkes betydelse för Hjalmar Gullbergs sena lyrik
Ingemar Algulin
Vol. 92, 1971, s. 91–115
Litteraturhistorien och utvecklingsbegreppet. Några reflexioner kring Henrik Schücks litteraturhistoriska metod
Kurt Johannesson
Vol. 92, 1971, s. 116–154
Pontus Wikner och victorianismens sexualtabun
Ulf Wittrock
Vol. 92, 1971, s. 155–163
Jugendstilforskningen, expressionismen och Richard Dehmel
Ulf Wittrock
Vol. 92, 1971, s. 164–175
Ny litteratur om drama och teater av universitetspedagogiskt intresse
Ulla-Britta Lagenoth
Vol. 92, 1971, s. 176–192

Recensioner

Sven-Bertil Jansson: Medeltidens rimkrönikor. Studier i funktion, stoff, form. (Studia litterarum Upsaliensia, 8.) Läromedelsförlagen/Scandinavian University Books. Sthlm (tr. Nyköping) 1971.
Bengt R. Jonsson
Vol. 92, 1971, s. 193–196
Börje Räftegård: Dahlstiernas Kunga Skald. Komposition och genremässig gestaltning. Litteraturvetenskapliga institutionen vid Göteborgs universitet. (Stencil.) 1971.
Gustaf Fredén
Vol. 92, 1971, s. 196–198
Rolf Arvidsson: Den unge Per Hallström. Lyriskt åttital. (Akad. avh. Lund.) Gleerups. Lund 1969.
Göran Lindström
Vol. 92, 1971, s. 198–200
Karin Petherick: Stilimitation i tre av Hjalmar Bergmans romaner. En undersökning av den roll pastisch, parodi och citat spelar i Knutsmässo marknad, En döds memoarer och Herr von Haneken. (Studia litterarum Upsaliensia, 6, 1971.) Almqvist & Wiksell. Uppsala 1971.
Sven Linnér
Vol. 92, 1971, s. 200–203
Bengt Landgren: Ensamheten, döden och drömmarna. Studier över ett motivkomplex i Gunnar Ekelöfs diktning. Studia Litterarum Upsaliensia 7. (Ak. avh. Uppsala). Läromedelsförlagen Stockholm (tr. Lund) 1971.
Staffan Bergsten
Vol. 92, 1971, s. 203–210
Ishrat Lindblad: Creative Evolution and Shaw’s Dramatic Art with Special Reference to MAN AND SUPERMAN and BACK TO METHUSELAH. Uppsala University 1971.
Birgit Bramsbäck
Vol. 92, 1971, s. 210–214
Peter Cassirer: Deskriptiv stilistik. En begrepps- och metoddiskussion. Acta Universitatis Gothoburgensis, Nordistica Gothoburgensia 4. Gbg 1970. — Peter Cassirer: Stilen i Hjalmar Söderbergs »Historietter». Acta Universitatis Gothoburgensis, Nordistica Gothoburgensia 5. Gbg 1970.
Peter Hallberg
Vol. 92, 1971, s. 214–220
Anne Marie Wieselgren: Carl-Johans-tidens prosa. Språkliga studier i texter från den moderna prosaberättelsens framväxttid. (Lundastudier i nordisk språkvetenskap serie A nr 21, 1971.)
Peter Cassirer
Vol. 92, 1971, s. 220–229
Lennart Skaaret: »God» och »dålig» litteratur. Gymnasister och deras lärare om två berättelser. (Akad. avh. Gbg.) Utbildningsförlaget. Sthlm 1971.
Bertil Molin
Vol. 92, 1971, s. 229–236
Elizabeth Rawson: The Spartan Tradition in European Thought. Clarendon Press. Oxford 1969.
E. N. Tigerstedt
Vol. 92, 1971, s. 237
Harry Levin: The Myth of the Golden Age in the Renaissance. Faber & Faber. London 1970.
Thure Stenström
Vol. 92, 1971, s. 237–239
R. C. Bald: John Donne. A Life. Oxford University Press, 1970.
Lars Gustafsson
Vol. 92, 1971, s. 239–241
Earl Miner: The Metaphysical Mode from Donne to Cowley. Princeton Univ. Press. Princeton, New Jersey, 1969.
Erik Frykman
Vol. 92, 1971, s. 241–242
Wilfried Barner: Barockrhetorik. Untersuchungen zu ihren geschichtlichen Grundlagen. Max Niemeyer Verlag. Tübingen 1970.
Kurt Johannesson
Vol. 92, 1971, s. 242–243
Holger Frykenstedt: Poetens historia. Nationalmusei skriftserie nr 18. P. A. Norstedt & Söner. Sthlm 1969.
Alf Liedholm
Vol. 92, 1971, s. 243–244
Geoffrey Durrant: Wordsworth and the Great System. A Study of Wordsworth’s Poetic Universe. Cambridge University Press 1970.
Staffan Bergsten
Vol. 92, 1971, s. 244–245
Leon Seltzer: The Vision of Melville and Conrad. A Comparative Study. Ohio University Press 1970.
Erik Frykman
Vol. 92, 1971, s. 245–246
Hans-Peter Naumann: Goethes »Faust» in schwedischer Übersetzung. Göteborger germanistische Forschungen. 10. Almqvist & Wiksell. Gbg 1970.
Gustaf Fredén
Vol. 92, 1971, s. 246–247
F. M. Dostoevskij: Prestuplenie i nakazanie. Izdanie podgotovili L. D. Opul'skaja i G. F. Kogan, Nauka, Moskva 1970.
Lars Kleberg
Vol. 92, 1971, s. 247–248
Anthony Swerling: Strindberg’s Impact in France 1920–1960. Trinity Lane Press. Cambridge 1971.
Thure Stenström
Vol. 92, 1971, s. 248–250
Helmut Kreuzer: Die Boheme. Beiträge zu ihrer Beschreibung. J. B. Metzlersche Verlagsbuchhandlung. Stuttgart 1968.
Ulf Wittrock
Vol. 92, 1971, s. 250–253
Walter Schönau: Sigmund Freuds Prosa. Literarische Elemente seines Stils. J. B. Metzlersche Verlagsbuchhandlung. Stuttgart 1968.
Ulf Wittrock
Vol. 92, 1971, s. 252–253
Loup de Fages: Edith Södergran. Les Nouvelles Editions Debresse. Paris 1970.
Ulf Wittrock
Vol. 92, 1971, s. 253–254
Elisabeth K. Beaujour: The Invisihle Land. A Study of the Artistic Imagination of Iurii Olesha. Columbia University Press. New York 1970.
Nils Åke Nilsson
Vol. 92, 1971, s. 254–255
Olof Lagercrantz: Att finnas till. En studie i James Joyces roman Odysseus. Wahlström & Widstrand 1970.
Louise Vinge
Vol. 92, 1971, s. 254
Kjell Espmark: Harry Martinson erövrar sitt språk. En studie i hans lyriska metod 1927–1934. Bonniers. Sthlm 1970.
Ingemar Algulin
Vol. 92, 1971, s. 255–258
Jan Stenkvist: Arnold Ljungdal, Clarté och tjugotalet. Norstedt & Söner. Sthlm 1971.
Gerd Kvart
Vol. 92, 1971, s. 258–260
Borghild Krane: Sigrid Undset. Liv og meninger. Gyldendal Norsk Forlag. Oslo 1970.
Jöran Mjöberg
Vol. 92, 1971, s. 260–262
Pekka Tarkka: En roman och dess publik. Övers. Ingmar Svedberg. Bonniers (BLM-biblioteket) 1970.
Jan Stenkvist
Vol. 92, 1971, s. 262–263
Charles I. Glicksberg: The Sexual Revolution in Modern American Literature. Martinus Nijhoff, The Hague, 1971.
Lennart Peterson
Vol. 92, 1971, s. 263–264
Aage Henriksen: Gotisk tid. Fire litterære afhandlinger. Gyldendals forlag. Kbhvn 1971.
Johan E. de Mylius
Vol. 92, 1971, s. 264–268
Arthur R. Evans Jr (ed.): On Four Modern Humanists: Hofmannsthal, Gundolf, Curtius, Kantorowicz. Princeton University Press 1970.
Inge Jonsson
Vol. 92, 1971, s. 268–270
Marxistische Literaturkritik herausgegeben und eingeleitet von Viktor Žmegač. Athenäum Verlag. Bad Homburg 1970.
Christer Åsberg
Vol. 92, 1971, s. 270–272
Wladyslaw Tatarkiewicz: History of Aesthetics. 1. Ancient Aesthetics. Ed. J. Harrell. 2. Medieval Aesthetics. Ed. C. Barrett. Montou, Haag, Paris. PWN , Polish Scientific Publishers, Warszawa 1970.
Teddy Brunius
Vol. 92, 1971, s. 272–273
Thomas Munro: Form and Style in the Arts: An Introduction to Aesthetic Morphology. The Press of Case Western Reserve University. Cleveland and London 1970.
Teddy Brunius
Vol. 92, 1971, s. 273–274
Lars Gustafsson (red.), m. fl.: Forskningsfält och metoder inom litteraturvetenskapen. Wahlström & Widstrand 1970.
Louise Vinge
Vol. 92, 1971, s. 274–277
Nils Nilsson: Arkiv i rörelse. Essayer och kåserier. Norstedts. Sthlm 1971.
Magnus von Platen
Vol. 92, 1971, s. 277

Svensk litteraturhistorisk bibliografi

Svensk litteraturhistorisk bibliografi 88 (1969)
Walter W. Nelson
Vol. 92, 1971, s. 1–33