sls logo

Volym 94, 1973

Artiklar

Tre svenska dikter om de fem sinnena och kärleken
Louise Vinge
Vol. 94, 1973, s. 7–40
Gammal och ny Hamsun-forskning
Thure Stenström
Vol. 94, 1973, s. 41–69
Tysk litteraturforskning under debatt. Om germanistikens kris och litteraturvetenskapens »Methodenpluralismus»
Ulf Wittrock
Vol. 94, 1973, s. 70–112
Stagnelius och Schoerbing
Stig Wikander
Vol. 94, 1973, s. 113–122
Carl Adolph Agardhs romantiska Karl XII-uppfattning
Göte Jansson
Vol. 94, 1973, s. 123–137
»Den döda drottningen». Ines de Castro-motivet och Hjalmar Gullbergs Ballad
Lennart Andersson
Vol. 94, 1973, s. 138–155
Rytmisk påverkan i Harriet Löwenhjelms diktning
Kerstin Wikberg
Vol. 94, 1973, s. 156–169
När byggdes »Spelhuset»? Textkritiska anteckningar till ett drama av Hjalmar Bergman
Sven Delblanc
Vol. 94, 1973, s. 170–176
En replikväxling. I. Svar på kritik. II. Svar på tilltal.
Ingmar Stenroth & Kurt Aspelin
Vol. 94, 1973, s. 177–183

Recensioner

Bo Nordstrand: Bellman och Bacchus. Genrestudier i Bellmans tidiga dryckesvisor och ordenskapitel samt i Fredmans epistlar. (Litteratur Teater Film 2) C W K Gleerup Bokförlag. Lund 1973.
Louise Vinge
Vol. 94, 1973, s. 184–187
Göran Stockenström: Ismael i öknen. Strindberg som mystiker. Akad. avh. (Uppsala.) Nyköping 1972.
Hans Lindström
Vol. 94, 1973, s. 187–195
Elisabeth Stenborg: Pierrot och pilgrim. Studier i Harriet Löwenhjelms diktning. (Akad. avh. Uppsala.) (Studia litterarum Upsaliensia, 9.) Läromedelsförlagen, Sthlm 1971.
Gunnar Svanfeldt
Vol. 94, 1973, s. 195–202
Thomas Henrikson: Romantik och marxism. Estetik och politik hos Otto Wille Kuusinen och Diktonius. (Akad. avh. Sthlm.) Bo Cavefors Bokförlag. Helsingfors 1971.
Johannes Salminen
Vol. 94, 1973, s. 202–203
Gerd Kvart: Arbetsglädje och gemenskapstro. En studie i Josef Kjellgrens författarskap till och med Människor kring en bro. (Akad. avh. Gbg.) Litteraturvetenskapliga institutionen vid Göteborgs universitet. (Stencil.) 1972.
Kurt Aspelin
Vol. 94, 1973, s. 203–204
Ebbe Schön: Jan Fridegård och forntiden. En studie i diktverk och källor. Meddelanden utgivna av Avdelningen för litteratursociologi vid Litteraturvetenskapliga institutionen i Uppsala, 5. (Akad. avh. Sthlm.) Lundequistska bokhandeln, Uppsala, i distribution. Uppsala 1973.
Lars Furuland
Vol. 94, 1973, s. 204–211
Birgitta Ahlmo-Nilsson: Arvid Brenners romaner. Samtidsanalys och personteckning. Litteraturvetenskapliga institutionen vid Göteborgs universitet. (Stencil.) 1972.
Peter Hallberg
Vol. 94, 1973, s. 211–216
Hans-Erik Johannesson: Studier i Lars Gyllenstens estetik. Hans teorier om författarskapets villkor och teknik t.o.m. Barnabok. (Akad. avh. Gbg.) Litteraturvetenskapliga institutionen vid Göteborgs universitet. (Stencil.) 1973.
Sverker Göransson
Vol. 94, 1973, s. 216–219
Viveka Hagnell: Att läsa litteratur och att se teater. Upplevelse av spelade dramatiska verk och av lästexter med likartat innehåll. (Akad. avh.) Lund 1973.
Gunnar Hansson
Vol. 94, 1973, s. 219–221
Jan Thavenius: Stil och vokabulär. En undersökning av formord i lyrik och prosa. (Litteratur Teater Film. Skrifter från Litteraturvetenskapliga institutionen i Lund, 1). Akad. avh. Lund 1972.
Bernt Olsson
Vol. 94, 1973, s. 221–222
Bo Ullman: Die Sozialkritische Thematik im Werk Georg Büchners und Ihre Entfaltung im »Woyzeck». Mit Einigen Bemerkungen zu der Oper Alban Bergs. (Acta Universitatis Stockholmiensis. Stockholmer Germanistische Forschungen, 10). Sthlm 1972.
Christer Åsberg
Vol. 94, 1973, s. 222–226
Georg Büchner: Sämtliche Werke und Briefe. Historisch-kritische Ausgabe mit Kommentar herausgegeben von Werner R. Lehmann. ‒ 1. Bd: Dichtungen und Übersetzungen mit Dokumentationen zur Stoff-Geschichte. Chr. Wegner Verlag. Hamburg 1967. ‒ 2. Bd: Vermischte Schriften und Briefe. Chr. Wegner Verlag. Hamburg 1971. (Carl Hanser Verlag. München 1972). ‒ Werner R. Lehmann: Textkritische Noten, Prolegomena zur Hamburger Büchner-Ausgabe. Chr. Wegner Verlag. Hamburg 1967.
Christer Åsberg
Vol. 94, 1973, s. 226–229
Gisela Berglund: Deutsche Opposition gegen Hitler in Presse und Roman des Exils. Eine Darstellung und ein Vergleich mit der historischen Wirklichkeit. Acta Universitatis Stockholmiensis. Stockholmer Germanistische Forschungen 11. Almqvist & Wiksell. Sthlm 1972.
Gerd Müller
Vol. 94, 1973, s. 229–230
Ingrid Melander: The Poetry of Sylvia Plath. A Study of Themes. Gothenburg Studies in English 25. (Akad. avh. Gbg.) Almqvist & Wiksell. Göteborg 1972.
Erik Frykman
Vol. 94, 1973, s. 230–231
En monografi över Franks Casket
Sven B. F. Jansson
Vol. 94, 1973, s. 232–235
Anne E. Jensen: Teatret i lille Grønnegade 1722‒1728. Nyt Nordisk Forlag & Selskabet for dansk Teaterhistorie. Kbhvn 1972.
Niels Halkjær
Vol. 94, 1973, s. 235–237
Harald Åström: H. C. Andersens genombrott i Sverige. Översättningarna och kritiken 1828‒1852. Odense 1972.
Niels Halkjær
Vol. 94, 1973, s. 237–239
Studies in Change and Revolution. Aspects of English Intellectual History 1640‒1800. Edited by Paul J. Korshin. Scolar Press 1972.
Lars Gustafsson
Vol. 94, 1973, s. 239–240
Arthur M. Wilson: Diderot, Oxford University Press. New York 1972.
Lars Gustafsson
Vol. 94, 1973, s. 240–241
Derek van Abbe: Goethe. New Perspectives on a Writer and his Time. George Allen & Unwin Ltd 1972. ‒ Otto Keller: Wilhelm Heinses Entwicklung zur Humanität. Zum Stilwandel des deutschen Romans im 18. Jahrhundert. Francke Verlag. Bern und München 1972. ‒ Inge Stephan: Johann Gottfried Seume. Ein politischer Schriftsteller der deutschen Spätaufklärung. J. B. Metzlersche Verlagsbuchhandlung. Stuttgart 1973.
Ulf Wittrock
Vol. 94, 1973, s. 241–244
Gunnar Balgård: Carl Jonas Love Almqvist ‒ samhällsvisionären. Sveriges Radios förlag. Sthlm 1973. ‒ Ulla-Britta Lagerroth ‒ Bertil Romberg: Perspektiv på Almqvist. Rabén & Sjögren. Sthlm 1973.
Göran Lindström
Vol. 94, 1973, s. 244–245
Carl L. Anderson: Poe in Northlight. The Scandinavian Response to his Life and Work. Duke University Press. Durham, N. C., 1973.
Erik Frykman
Vol. 94, 1973, s. 245–246
Olle Holmberg: Kärlek, ensamhet och dödens trädgård. Tre sentimentala kapitel från svensk romantik, Aldus. Sthlm 1972.
Louise Vinge
Vol. 94, 1973, s. 245
G. E. Bentley: The Profession of Dramatist in Shakespeare’s Time 1590–1642. Princeton University Press, 1971.
Erik Frykman
Vol. 94, 1973, s. 246–248
Teddy Brunius: Mutual Aid in the Arts from the Second Empire to Fin de Siécle. Acta Universitatis Upsaliensis Figura Nova Series 9. Almqvist & Wiksell. Uppsala 1972.
Inge Jonsson
Vol. 94, 1973, s. 248–249
Literary Theory and Structure. Essays in Honor of William K. Wimsatt ed. by Frank Brady, John Palmer, and Martin Price. Yale University Press 1973.
Inge Jonsson
Vol. 94, 1973, s. 249–251
John Northam: Ibsen. A Critical Study. Cambridge University Press 1973. ‒ Horst Bien: Henrik Ibsens Realismus. Rütten & Loening. Berlin 1970. ‒ Brian W. Downs: Modern Norwegian Literature 1860–1918. Cambridge University Press 1966.
Göran Lindström
Vol. 94, 1973, s. 252
Serge Kryzytski: The Works of Ivan Bunin. Mouton. The Hague 1971. ‒ David Magarshack: The Real Chekhov. An Introduction to Chekhov’s Last Plays. Allen & Unwin. London 1972.
Nils Åke Nilsson
Vol. 94, 1973, s. 252–254
Nils Åke Nilsson: Rysk litteratur från Tjechov till Solzjenitsyn. PAN/Nordstedts. Sthlm 1973. ‒ Russische sowjetische Literatur im Überblick. Autoren: Harri Jünger u. a. Verlag Philipp Reclam jun. Leipzig 1970. ‒ Moderne slavisk Litteratur. 1945–1970. Redigeret af Hans Hertel og Toni Liversage. Christian Ejlers’ Forlag, Kbhvn 1972. ‒ Eigil Steffensen: Nyere russisk litteraturkritik. Fra Plechanov til Lotman. Munksgaard. Kbhvn 1973.
Lars Kleberg
Vol. 94, 1973, s. 254–256
James Naremore: The World without a Self. Virginia Woolf and the Novel. Yale University Press. New Haven and London 1973.
Gunilla Bergsten
Vol. 94, 1973, s. 256–257
Joseph W. Reed, Jr: Faulkner’s Narrative. Yale University Press. New Haven & London 1973.
Lennart Peterson
Vol. 94, 1973, s. 257–258
Johan E. de Mylius: Sigurd Hoel — befrieren i fugleham. (Odense University Studies in Scandinavian Languages and Literatures. Vol. 3.) Odense Universitetsforlag. 1972.
Gunilla Bergsten
Vol. 94, 1973, s. 258–260
Gavin Orton: Eyvind Johnson. Twayne’s World Authors Series 150. Twayne Publishers, Inc. New York 1972.
Stig Bäckman
Vol. 94, 1973, s. 260–262
C. Moody: Solzhenitsyn. Oliver & Boyd. Edinburgh 1973.
Nils Åke Nilsson
Vol. 94, 1973, s. 262–263
Axel Fritz: Ödön von Horváth als Kritiker seiner Zeit. List Verlag München 1973.
Christer Åsberg
Vol. 94, 1973, s. 263–265
Protokoll des 2. Internationalen Symposiums zur Erforschung des deutschsprachigen Exils nach 1933 in Kopenhagen 1972. Hrsg. vom Deutschen Institut der Universität Stockholm, Ende 1972.
Gerd Müller
Vol. 94, 1973, s. 265–266
Gösta Kjellin och Marie Louise Ramnefalk: Modern dramatik. Tio analyser. Aldus/Bonniers. Sthlm 1971. ‒ Egil Törnqvist: Svenska dramastrukturer. Prisma. Sthlm 1973.
Ulla-Britta Lagerroth
Vol. 94, 1973, s. 266–268
Kurt Johannesson & Christer Åsberg: Asiens litteratur. Almqvist & Wiksell. Sthlm 1972.
Reidar Ekner
Vol. 94, 1973, s. 268–269
I. R. Galperin: Stylistics. Higher School Publishing House. Moscow 1971.
Karin Petherick
Vol. 94, 1973, s. 269–270
John Chr. Jørgensen: Litterær metodelære. Metoder i dansk litteraturforskning efter 1870. Borgen. Holstebro 1971. ‒ John Chr. Jørgensen: Litterær vurderingsteori og vurderingsanalyse. En introduktion. Borgens Billigboger 107. Holstebro 1971.
Sven Linnér
Vol. 94, 1973, s. 270–272
Alan C. Purves & Richard Beach: Literature and the reader: Research in response to literature, reading interests, and the teaching of literature. National council of teachers of English. Urbana, Ill. 1972.
Gunnar Hansson
Vol. 94, 1973, s. 270
Americana Norvegica. Vol. III. Studies in Scandinavian-American Interrelations. Dedicated to Einar Haugen. Editors: Harald S. Naess and Sigmund Skard. Editorial Committee: Ingvald Raknem, Ingrid Semmingsen, Orm Øverland. Oslo-Bergen-Tromsö 1971.
Lars Wendelius
Vol. 94, 1973, s. 272–273