sls logo

Volym 95, 1974

Artiklar

Tysk komparatism och symbolismen. I. Den internationella debatten kring komparatismen. II. Symbolismen i komparativ belysning
Ulf Wittrock
Vol. 95, 1974, s. 7–56
Arvet efter Birger Sjöberg
Gunnar Axberger
Vol. 95, 1974, s. 57–80
Datering av skrifter med hjälp av vattenmärken
Gunilla Dahlberg
Vol. 95, 1974, s. 81–111
Gyllenstens gjentagelser
Kjell Espmark
Vol. 95, 1974, s. 112–118
Folkskald och kulturskald. En motsättning i det svenska 90-talet, speglad i relationerna mellan Fröding och Levertin
Germund Michanek
Vol. 95, 1974, s. 119–129
Nyare Hölderlinforskning
Conny Svensson
Vol. 95, 1974, s. 130–142
Förteckning över ämnen för doktorsavhandlingar i litteraturvetenskap
Ulf Wittrock
Vol. 95, 1974, s. 143–155

Recensioner

Sigbrit Swahn: Ryktets förvandlingar. Stiernhielm, Lucidor och Runius bedömda av 1700-talet — en studie i den litterära kritikens utveckling i Sverige. (Litteratur Teater Film. Skrifter från Litteraturvetenskapliga institutionen i Lund 8.) Akad. avh. Lund 1974.
Bernt Olsson
Vol. 95, 1974, s. 156–159
Ruth Nilsson: Kvinnosyn i Sverige. Från drottning Kristina till Anna Maria Lenngren. Kvinnohistoriskt arkiv 10. CWK Gleerups Bokförlag. Lund 1973.
Karin Westman Berg
Vol. 95, 1974, s. 159–162
Leif Landen: Gudmund Jöran Adlerbeth. En biografisk och litteraturhistorisk studie med tonvikt på Poetiska Arbeten 1803. (Akad. avh. Lund.) CWK Gleerup Bokförlag. Lund 1973.
Bengt Lewan
Vol. 95, 1974, s. 162–166
Håkan Kjellin: Talkative Banquets. A Study in the Peacockian Novels of Talk. (Stockholm Studies in History of Literature 14.) Sthlm 1974.
Torbjörn Nilsson
Vol. 95, 1974, s. 166–168
Lars Hartveit: Dream within a Dream. A Thematic Approach to Scott’s Vision of Fictional Reality. Universitetsförlaget. Oslo 1974. – Robert Barnard: Imagery and Theme in the Novels of Dickens. Universitetsförlaget. Oslo 1974.
Erik Frykman
Vol. 95, 1974, s. 168–169
Sonja Lorichs: The Unwomanly Woman in Bernard Shaw’s Drama and her Social and Political Background. Acta Universitatis Upsaliensis. Studia Anglistica Upsaliensia 15. 1973.
Karin Westman Berg
Vol. 95, 1974, s. 169–170
Ronny Ambjörnsson: Samhällsmodern. Ellen Keys kvinnouppfattning till och med 1896. Institutionen för idé- och lärdomshistoria vid Göteborgs universitet. (Stencil.) 1974.
UIf Wittrock
Vol. 95, 1974, s. 170–172
Lars Dahlbäck: Strindbergs Hemsöborna. En monografi. Norrtelje Tidnings Boktryckeri AB. Norrtälje 1974.
Ulf Boethius
Vol. 95, 1974, s. 173–179
Per Rydén: En kritikers väg. Studier i Oscar Levertins litteraturkritik 1883–1896. Litteratur Teater Film. Skrifter från Litteraturvetenskapliga institutionen i Lund. Utg. av Staffan Björck, Carl Fehrman, Ingvar Holm. 7.
Rolf Arvidsson
Vol. 95, 1974, s. 179–184
Conny Svensson: Idé och symbol. Studier i fem romaner av Gustav Hedenvind-Eriksson (1918–1924). Bo Cavefors Bokförlag. Östervåla 1974.
Kurt Johannesson
Vol. 95, 1974, s. 184–189
Thorbjörn Lengborn: Schriftsteller und Gesellschaft in der Schweiz. Eine Studie zur Behandlung der Gesellschaftsproblematik bei Zollinger, Frisch und Dürrenmatt. Athenäum Verlag. Frankfurt am Main 1972.
Otto Oberholzer
Vol. 95, 1974, s. 189–190
Louise Ekelund: Rabbe Enckell. Modernism och klassicism under tjugotal och trettital. Ekenäs Tryckeri Aktiebolag. Finland 1974.
Ingemar Algulin
Vol. 95, 1974, s. 190–195
Gunnar Eidevall: Vilhelm Mobergs emigrantepos. Studier i verkets tillkomsthistoria, dokumentära bakgrund och konstnärliga gestaltning. P. A. Norstedt & Söners Förlag. Sthlm 1974.
Thorbjörn Lengborn
Vol. 95, 1974, s. 195–199
Kerstin Munck: Gyllenstens roller. En studie över tematik och gestaltning i Lars Gyllenstens författarskap. CWK Gleerup Bokförlag. Lund 1974.
Erland Lagerroth
Vol. 95, 1974, s. 199–206
Hans Isaksson: Hängivenhet och distans. En studie i Lars Gyllenstens romankonst. Akad. avh. Bokförlaget Aldus/Bonniers Sthlm 1974.
Kjell Espmark
Vol. 95, 1974, s. 206–210
Rolf Yrlid: Litteraturrecensionens anatomi. Dagskritikens utformning och dagskritikernas värdekriterier vid bedömningen av Pär Lagerkvist. (Litteratur, teater, film 4.) Gleerups. Lund 1973.
Jan Thavenius
Vol. 95, 1974, s. 210–213
Arthur F. Wright och Denis Twitchett (ed.): Perspectives on the T’ang. Yale University Press. New Haven and London 1973. I—VIII, 450 pp.)
Göran Malmqvist
Vol. 95, 1974, s. 214–219
Sven Stolpe: Birgitta i Sverige. — Birgitta i Rom. Askild & Kärnekull. Sthlm 1973.
Leif Carlsson
Vol. 95, 1974, s. 219–220
Stephen J. Greenblatt: Sir Walter Ralegh. The Renaissance Man and His Roles. Yale University Press. New Haven and London 1973.
Gustaf Fredén
Vol. 95, 1974, s. 220–222
Jacob Worms skrifter. Udgivet af Erik Sunderholm, I—II. Kbhvn 1971. – Erik Sønderholm: Jacob Worm. En politisk satiriker i det syttende århundrede. Mit deutscher Zusammenfassung. Diss. Kbhvn 1971.
Bernt Olsson
Vol. 95, 1974, s. 222–223
Francis X. J. Coleman: The Aesthetic Thought of the French Enlightenment. University of Pittsburgh Press 1971.
Lars Gustafsson
Vol. 95, 1974, s. 223–224
Mark Kinkead-Weekes, Samuel Richardson. Dramatic Novelist. London. Methuen & Co. Ltd. 1973. 506 s.
Bertil Romberg
Vol. 95, 1974, s. 224–225
Deutsche revolutionäre Demokraten. Herausgegeben und eingeleitet von Walter Grab. J. B. Metzlersche Verlagsbuchhandlung. Stuttgart 1971–73. – I. Hans Werner Engels: Gedichte und Lieder deutscher Jakobiner. 1971. – III. Alfred Körner: Die Wiener Jakobiner. 1972. – IV. Gerhard Steiner: Jakobinerschauspiel und Jakobinertheater. 1973. – V. Walter Grab: Leben und Werke norddeutscher Jakobiner. 1973. – Bernd Weyergraf: Der skeptische Bürger. Wielands Schriften zur französischen Revolution. J. B. Metzlersche Verlagsbuchhandlung. Stuttgart 1972.
Christer Åsberg
Vol. 95, 1974, s. 225–228
Hans Ritte: Das Trinklied in Deutschland und Schweden. Vergleichende Typologie der Motive. Bis 1800. Wilhelm Fink Verlag. München 1973.
Bo Nordstrand
Vol. 95, 1974, s. 228–229
Norman Fruman: Coleridge. The Damaged Archangel. George Braziller. New York 1971. (London: Alien & Urwin 1972.)
Lennart Peterson
Vol. 95, 1974, s. 229–230
Knud Bjarne Gjesing: Den romantiske bevægelse. Skitse til generel karakteristik. Odense University Studies in Scandinavian Languages and Literatures, vol. 4. Odense Universitetsförlag 1974.
Staffan Bergsten
Vol. 95, 1974, s. 230–231
John Carey: The Violent Effigy. A study of Dickens’ Imagination. Faber and Faber. London 1973.
Conny Svensson
Vol. 95, 1974, s. 231–232
Kathryn Ksih Sklar: Catharine Beecher. A Study in American Domesticity. Yale University Press 1973.
Ying Toijer-Nilsson
Vol. 95, 1974, s. 232–234
Hans Granlid: En Viktor Rydberg bok. Vår dröm är frihet. – Hans Granlid: Nya grepp i Rydbergs lyrik. Rabén & Sjögren. Uddevalla, 1973.
Elof Ehnmark
Vol. 95, 1974, s. 234–236
Claus Secher: Seksualitet og samfund i Herman Bangs romaner. Borgens Billigbogs Bibliotek 23. Holstebro 1973. – Klaus P. Mortensen: Sonderinger i Herman Bangs romaner. Vintens Forlag. Kbhvn 1973.
Torbjörn Nilsson
Vol. 95, 1974, s. 236–237
Kela Kvarn: Max Reinhardt og Strindbergs visionaere dramatik. Akademisk Forlag. Kbhvn 1974.
Bengt Larsson
Vol. 95, 1974, s. 237–238
Charles I. Glicksberg: The Sexual Revolution in Modern English Literature. Martinus Nijhoff. The Hague 1973. – Barbara Gentikow: En skitten strøm. Samfunnskritikken i den »umoralske» litteraturen i Norge 1880–1960. Gyldendal Norsk Forlag. Oslo 1974. – Den politiske Georg Brandes. Redigeret af Hans Hertel og Sven Meller Kristensen. Hans Reitzel. Kbhvn 1973. – Elias Bredsdorff: Den store nordiske krig om seksualmoralen. Gyldendal. Kbhvn 1973. – Agnete Rasmussen: Dansk Kvindesamfund og Saedelighedsfejden 1887. GMT. Kbhvn 1972.
Ulf Wittrock
Vol. 95, 1974, s. 238–240
Michael Winkler: Stefan George. – Michael Winkler: George-Kreis. Sammlung Metzler. J. B. Metzlersche Verlagsbuchhandlung. Stuttgart 1970 och 1972. – Michael M. Metzger and Erika A. Metzger: Stefan George. Twayne’s World Authors Series. Twayne Publishers, Inc. New York 1972. – Christa Saas: Georg Trakl. — Lore B. Foltin: Franz Werfel. — Matthias Prangel: Alfred Döblin. Sammlung Metzler. J. B. Metzlersche Verlagsbuchhandlung. Stuttgart 1974, 1972 och 1973. – R. S. Furness: Expressionism. The Critical Idiom. Methuen 8c Co Ltd 1973. – Nerthus III. Nordisch-deutsche Beiträge. Eugen Diederichs Verlag 1972.
Ulf Wittrock
Vol. 95, 1974, s. 240–242
David Thorburn: Conrad’s Romanticism. Yale University Press 1974.
Lennart Peterson
Vol. 95, 1974, s. 242–243
Barbara Beutner: Die Bildsprache Franz Kafkas. Wilhelm Fink Verlag. München 1973.
Gunilla Bergsten
Vol. 95, 1974, s. 243–244
Erik Hjalmar Linder: Kärlek och fadershus farväl. Hjalmar Bergmans liv och diktning från Markurells i Wadköping till Farmor och Vår Herre. Bonniers. Lund 1973.
Sverker R. Ek
Vol. 95, 1974, s. 244–248
Robert Donald Spector: Pär Lagerkvist. Twayne’s World Authors Series. New York 1973.
Jöran Mjöberg
Vol. 95, 1974, s. 248–249
Eliot in His Time. Essays on the Occasion of the Fiftieth Anniversary of the Waste Land. Ed. A. Walton Litz. Princeton Univ. Press 1973. — Helen Williams: T. S. Eliot: The Waste Land. 2nd ed, Edward Arnold, London 1973. (= Studies in English Literature No. 37.) — Kristian Smidt: The Importance of Recognition Six Chapters on T. S. Eliot. Utan förlag. Tromsø 1973.
Staffan Bergsten
Vol. 95, 1974, s. 249–251
Conradin Perner: Gunnar Ekelöfs Nacht am Horizont und seine Begegnung mit Stéphane Mallarmé. Helbing & Lichtenhahn. Basel und Stuttgart 1974. — Ross Shideler: Voices Under the Ground: Themes and Images in the Early Poetry of Gunnar Ekelöf. University of California Press. Berkeley-Los Angeles-London 1973.
Pär Hellström
Vol. 95, 1974, s. 251–253
Leif Sjöberg: A Reader’s Guide to Gunnar Ekelöfs A Mölna Elegy. Twayne Publishers, Inc. New York 1973.
Pär Hellström
Vol. 95, 1974, s. 253–255
Skandinavische Lyrik der Gegenwart. IX. Studienkonferenz der International Association for Scandinavian Studies (IASS). Referate und Berichte. Herausgegeben von Otto Oberholzer. Verlag J. J. Augustin. Glückstadt 1973.
Gunilla Bergsten
Vol. 95, 1974, s. 255–256
Jörg Hienger: Literarische Zukunftsphantastik. Eine Studie über Science Fiction. Vandenhoeck & Ruprecht. Göttingen 1972.
Staffan Bergsten
Vol. 95, 1974, s. 256–258
Victorian Prose. A Guide to Research. Edited by David J. DeLaura. The Modern Language Association of America. New York 1973. — Martin Seymour-Smith: Guide to Modern World Literature. Wolfe Publishing Limited. London 1973. — A Dictionary of Modern Critical Terms. Edited by Roger Fowler. Routledge & Kegan Paul. London 1973. — Harry Shaw: Dictionary of Literary Terms. Me Graw-Hill Book Company. New York 1972. — Folmer Christensen under medvirken af Lotte Eskelund: Litteraturleksikon. Gjellerup. Kbhvn (Tr. Odense) 1973.
Ulf Wittrock
Vol. 95, 1974, s. 258–259
Malcolm Bradbury: Possibilities. Essays on the State of the Novel. Oxford University Press. London 1973.
Bertil Romberg
Vol. 95, 1974, s. 259–260
Roman Jakobson: Poetik och lingvistik. Litteraturvetenskapliga bidrag valda av Kurt Aspelin och Bengt Lundberg. PAN & Norstedts. Sthlm 1974. — Robert Scholes: Structuralism in Literature. An Introduction. Yale University Press 1974.
Nils Åke Nilsson
Vol. 95, 1974, s. 260–262
Wolfram Mauser, m. fl.: Text und Rezeption. Wirkungsanalyse zeitgenössischer Lyrik am Beispiel des Gedichtes "Faden sonnen" von Paul Celan. Athenäum. Frankfurt/Main 1972.
Gunnar Hansson
Vol. 95, 1974, s. 262–263
Saga-Marianne Norlén och Teut Wallner: Att datera manuskript. En undersökning av olika dateringsmetoder samt resultatredovisning av ett dateringsexperiment utfört med hjälp av en systematiserad metod för utvärdering av signifikanta handstilsvariabler, demonstrerad på Birger Sjöbergs efterlämnade manuskript. Almqvist & Wiksell, Sthlm 1973.
Gunnar Axberger
Vol. 95, 1974, s. 263–264
Datorn i humanistisk forskning.
Jan Thavenius
Vol. 95, 1974, s. 264–266
Press och litteratur.
Bo Andér
Vol. 95, 1974, s. 266–267
Margareta Winqvist: Den engelske Robinson Crusoes sällsamma öden och äventyr genom svenska språket. Skrifter utgivna av Svenska Barnboksinstitutet, nr 2. Bonniers. Sthlm 1973.
Sonja Svensson
Vol. 95, 1974, s. 267–268
Debattböcker om barnlitteratur.
Ying Toijer-Nilsson
Vol. 95, 1974, s. 268–271