sls logo

Volym 96, 1975

Artiklar

Goethe, Hugo och Strindberg. Reflektioner med anledning av en utställning
Thomas Hall
Vol. 96, 1975, s. 7–51
Pan på barrikaden. Ett inslag i sekelskiftets »sociala» diktning i Sverige
Marianne Löfström
Vol. 96, 1975, s. 52–71
Från Biedermeier och Vormärz till imperialism och symbolism. Periodindelning och syntesförsök inom väst- och östtysk germanistik
Ulf Wittrock
Vol. 96, 1975, s. 72–141
Beppo-Sommelius. En biografisk och psykologisk studie
Alf Kjellén
Vol. 96, 1975, s. 142–200
J. J. Nervanders Minnessång i Israël och J. O. Wallins Dödens Engel
Hadar Vessby
Vol. 96, 1975, s. 201–226
Strukturalistisk diktanalys i teori och praktik: Jurij Lotman
Peter Hallberg
Vol. 96, 1975, s. 227–235
Litteraturens världshistoria. En översikt
Bengt Landgren
Vol. 96, 1975, s. 236–241
Proustforskning — en rapport 1975
Sigbrit Swahn
Vol. 96, 1975, s. 242–250

Recensioner

Stina Hansson, »Bröllopslägrets skald och bårens». En studie i Lucidors tillfållesdiktning. (Akad. avh. Gbg.) Litteraturvetenskapliga institutionen vid Göteborgs universitet. (Offsettryck.) 1975.
Peter Hallberg
Vol. 96, 1975, s. 251–257
Marie Louise Ramnefalk, Tre lärodiktare. Studier i Harry Martinsons, Gunnar Ekelöfs och Karl Vennbergs lyrik. Bo Cavefors Bokförlag (tr.ort Norrtälje) 1974
Ingemar Algulin
Vol. 96, 1975, s. 257–262
Arne Mellberg, På väg från realismen. En studie i Lars Ahlins författarskap, dess sociala och litterära förutsättningar. Gidlunds. Akad. avh. Sthlm 1973.
Nils Åke Sjöstedt
Vol. 96, 1975, s. 262–265
Hans Göran Ekman, Humor, grotesk och pikaresk. Studier i Lars Ahlins realism. Bo Cavefors Bokförlag. Östervåla. Uppsala 1975.
Staffan Bergsten
Vol. 96, 1975, s. 265–269
Mats Eklöf, Ernst Didrings Malm. Skrifter utgivna av Litteraturvetenskapliga institutionen vid Uppsala universitet, 2. (Akad. avh.) AB Lundequistska bokhandeln, Uppsala, i distribution. Motala 1975.
Jan Stenkvist
Vol. 96, 1975, s. 269–275
Karin Johannisson, Magnetisörernas tid. Den animala magnetismen i Sverige. (Lychnos-Bibliotek 25). Almqvist & Wiksell. Akad. avh. Uppsala 1974.
Hans Lindström
Vol. 96, 1975, s. 275–277
Christina Sjöblad, Baudelaires väg till Sverige. Presentation, mottagande och litterära miljöer 1855—1917. Litteratur Teater Film. Skrifter från Litteraturvetenskapliga institutionen i Lund 10. Liber läromedel. Lund 1975.
Louise Vinge
Vol. 96, 1975, s. 277–280
Anders Pettersson, Realism som terminologiskt problem. Några definitioner i modern litteraturvetenskap och deras giltighet. (Litteratur Teater Film. 9.) Liber Läromedel/Gleerups. Lund 1975.
Per Rydén
Vol. 96, 1975, s. 280–283
A. Margaret Arent Madelung, The Laxdæla Saga: Its Structural Patterns. (University of North Carolina Studies in the Germanic Languages and Literatures. Vol. 74.) Chapel Hill, The University of North Carolina Press. 1972.
Peter Hallberg
Vol. 96, 1975, s. 284–289
Louise Vinge, The Five Senses. Studies in a Literary Tradition. Skr. utg. av Kungl. Humanistiska V etenskapssamfundet i Lund 72. Lund 1975.
Tore Wretö
Vol. 96, 1975, s. 289–292
Alice S. Miskimin, The Renaissance Chaucer. Yale University Press. New Haven and London 1975.
Gustaf Fredén
Vol. 96, 1975, s. 292–293
Leonard Barkan, Nature’s Work of Art. The Human Body as Image of the World. Yale University Press. New Haven and London 1975.
Gustaf Fredén
Vol. 96, 1975, s. 293–294
Shakespeare, As You Like It. The New Arden Shakespeare. Methuen. London 1975.
Erik Frykman
Vol. 96, 1975, s. 294–295
R. S. Ridgway, Voltaire and Sensibility. McGill-Queen’s University Press. Montreal and London 1973.
Lars Gustafsson
Vol. 96, 1975, s. 295–296
Fritz Paul, Heinrich Steffens. Wilhelm Fink Verlag. München 1973.
Gustaf Fredén
Vol. 96, 1975, s. 296–297
Paul Fröberg, Minnen och bikt. En studie i Malla Montgomery-Silfverstolpes memoarer. Svenska Humanistiska Förbundet. 85. P. A. Norstedt & Söners Förlag. Sthlm 1974.
Folke Nibelius
Vol. 96, 1975, s. 297–299
Darrel Mansell, The Novels of Jane Austen. An Interpretation. Macmillan. London 1973.
Erik Frykman
Vol. 96, 1975, s. 299–300
Walter L. Reed, Meditations on the Hero. A Study of the Romantic Hero in Nineteenth-Century Fiction. Yale U.P. New Haven & London, 1974.
Thure Stenström
Vol. 96, 1975, s. 300–301
Christopher Ricks, Tennyson. London Macmillan. London 1972. — D. J. Palmer (ed.), Tennyson. G. Bell & Sons. London 1973. — A. E. Dyson (ed.), English Poetry (Select Bibliographical Guides). Oxford Univ. Press London 1971.
Erik Frykman
Vol. 96, 1975, s. 301–302
Ewa K. Kossak, Dagny Przybyszewska, zbłąkana gwiazda [’D. P., en vilsekommen stjärna’]. Panstwowy Instytut Wydawniczy. Warszawa 1973. (Ludzie żywi. 25.)
Lennart Kjellberg
Vol. 96, 1975, s. 302–303
Expressionism as an International Literary Phenomenon. 21 Essays and a Bibliography. Edited by Ulrich Weisstein. Akadémiai Kiadó, Budapest. Librairie Marcel Didier, Paris. [Printed in Hungary 1973.] — Helmut Thomke, Hymnische Dichtung im Expressionismus. Francke Verlag. Bern und München 1972. — Silvio Vietta/Hans-Georg Kemper, Expressionismus. Wilhelm Fink Verlag. München 1975.
Ulf Wittrock
Vol. 96, 1975, s. 303–305
Bengt Landgren, Hjalmar Gullberg och beredskapslitteraturen. Studier i svensk dikt och politisk debatt 1933—1942. (Acta Universitatis Upsaliensis. Historia litterarum 6.) Uppsala 1975.
Jan Stenkvist
Vol. 96, 1975, s. 305–307
Gunnar Tideström, Ombord på Aniara. En studie i Harry Martinsons rymdepos. Aldus. Sthlm 1975.
Ingemar Algulin
Vol. 96, 1975, s. 307–311
Carl Fehrman, Diktare och de skapande ögonblicken. Norstedts. Sthlm 1974.
Pär Hellström
Vol. 96, 1975, s. 309–311
Litteraturläsning i gymnasiet. Rapport 14, Utbildningsforskning, Skolöverstyrelsen. Rapporten har utarbetats av Gunnar Hansson. Utbildningsförlaget. Sthlm 1974.
Hans Lindström
Vol. 96, 1975, s. 311–312
Text och teater. Festskrift till Lennart Breitholtz den 8 dec. 1974. (Stencil.) Göteborg 1974.
Ingemar Algulin
Vol. 96, 1975, s. 312–314
Kurt Aspelin, Textens dimensioner. Problem och perspektiv i litteraturstudiet. Norstedt. Sthlm 1975.
Nils Åke Nilsson
Vol. 96, 1975, s. 314–315
Hakon Stangerup, Avisens Historie i de Lande, der skabte den: England, Frankrig, Tyskland og USA, 1–3. Politikens Forlag og J. W. Cappelens Forlag. København og Oslo, 1973—74.
Bo Andér
Vol. 96, 1975, s. 315
Ralph Cohen (ed.), New Directions in Literary History. Routledge & Kegan Paul. London 1974.
Inge Jonsson
Vol. 96, 1975, s. 315–316
Wolfgang Lockemann, Lyrik, Epik, Dramatik oder die totgesagte Trinität. Verlag Anton Hain. Meisenheim am Glan 1973.
Bertil Romberg
Vol. 96, 1975, s. 316–318
Gerald L. Bruns, Modern Poetry and the Idea of Language. A Critical and Historical Study. Yale University Press. New Haven and London 1974.
Peter Hallberg
Vol. 96, 1975, s. 318–325
Morten Nøjgaard, Litteraturens univers. Indføring i tekstanalyse. Odense Universitetsförlag. Odense 1975. (=Odense University Studies in Literature. Vol. 4.)
Peter Hallberg
Vol. 96, 1975, s. 325–329