sls logo

Volym 100, 1979

Artiklar

Svenska Litteratursällskapet 1880—1980. I. Sällskapets tillkomst
Gunnar Svanfeldt
Vol. 100, 1979, s. 7–22
Wargen — en gåta i Runebergs ungdomsdiktning
Magnus von Platen
Vol. 100, 1979, s. 23–58
Argus-Johansson och Benjamin Höijer
Anders Hallengren
Vol. 100, 1979, s. 59–74
Sanningssägaren som komediförfattare. En studie i Strindbergs komedi Leka med elden
Hans-Göran Ekman
Vol. 100, 1979, s. 75–106
Hjalmar Söderberg och Jesusforskningen
Sven Lagerstedt
Vol. 100, 1979, s. 107–144
»Det evigas hem är här på jorden.» Om Lagerkvists Det eviga leendet, Det evigas hem och Myten om människorna
Sven Linnér
Vol. 100, 1979, s. 145–169
Reception och ideologikritik. Perspektiv på tysk litteraturvetenskap
Ulf Wittrock
Vol. 100, 1979, s. 170–199
Ny nordisk forskning om drama och teater
Ulla-Britta Lagerroth
Vol. 100, 1979, s. 200–215
Fra Dansk Litteratur Historie til periodelæsning i dansk. En forskningsoversigt
Poul Houe
Vol. 100, 1979, s. 216–238
Till ytterligare belysning av Beppo-figuren
Johannes Gillby
Vol. 100, 1979, s. 239–240

Recensioner

Författarintention, textanalys, läsarundersökning. Några litteraturvetenskapliga metodproblem
Gunnar Hansson
Vol. 100, 1979, s. 241–249
Kjell-Arne Brändström, »Fattigt är Finland [...]». Den unge Runeberg som epiker och folklivsskildrare. Ak avh. Uppsala, tr. i Umeå 1977.
Magnus von Platen
Vol. 100, 1979, s. 249–253
Birger Liljestrand, Strindbergs Mäster Olof-dramer. En studie i 1800-talets dramaspråk. I. Umeå 1976. (Offsettryck.)
Lars Melin
Vol. 100, 1979, s. 253–255
Andrzej Nils Uggla, Strindberg och den polska teatern 1890—1970. En studie i reception. (Skrifter utg. av Litteraturvetenskapliga institutionen vid Uppsala universitet, 5.) Uppsala 1977.
Józef Trypućko
Vol. 100, 1979, s. 255–259
Urpu-Liisa Karakha, Jaget och ismerna. Studier i Pär Lagerkvists estetiska teori och lyriska praktik t.o.m. 1916. Cavefors 1978.
Kjell Espmark
Vol. 100, 1979, s. 259–266
Bill Romefors, Expressionisten Elmer Diktonius. En studie i hans lyrik 1921—1930. Akademilitteratur. Sthlm 1978.
Gunnar Eidevall
Vol. 100, 1979, s. 266–269
Ingrid Björkman, Nini Roll Ankers Stampetrilogi. Tillkomst. Bakgrund. Budskap. Skrifter utgivna av Litteraturvetenskapliga institutionen vid Uppsala universitet. 10. Uppsala 1979.
Ellisiv Steen
Vol. 100, 1979, s. 269–272
Dag Nordmark, Samhället på scenen. En Studie i Rudolf Värnlunds drama Den heliga familjen — dess litterära och sociala förutsättningar. Umeå Studies in the Humanities, Umeå 1978.
Tomas Forser
Vol. 100, 1979, s. 272–277
Ola Holmgren, Kärlek och ära. En studie i Ivar Lo-Johanssons Måna-romaner. Liber. Sthlm 1978.
Ingemar Algulin
Vol. 100, 1979, s. 277–280
Rolf Blom, Folke Fridell. Proletärförfattare. En studie i Folke Fridells författarskap fram till omkring 1950. LTs förlag. Sthlm 1978.
Ebbe Schön
Vol. 100, 1979, s. 280–285
Torsten Könnerstrand, Fagerbergs Höknatt. En diktares världsbild och dess gestaltning i en roman. Allfoto. Gbg 1976.
Nils Åke Sjöstedt
Vol. 100, 1979, s. 285–292
Örjan Torell, Litteraturen som karaktärsdanare. En presentation av sovjetisk litteraturpedagogik. (Skrifter utgivna av Litteraturvetenskapliga institutionen vid Uppsala universitet, 7.) Lundequistska Bokhandeln, Uppsala i distribution. Uppsala 1979.
Anders Pettersson
Vol. 100, 1979, s. 292–295
Anita Boström Kruckenberg, Roman Jakobsons poetik. Studier i dess teori och praktik. (Skrifter utgivna av Litteraturvetenskapliga institutionen vid Uppsala universitet, 6.) Almqvist & Wiksell. Uppsala 1979
Kurt Johannesson
Vol. 100, 1979, s. 295–298
Winston L. Y. Yang, Peter Li and Nathan K. Mao, Classical Chinese Fiction. A Guide to Its Study and Appreciation. Essays and Bibliographies. George Prior Publishers. London, 1978.
Göran Malmqvist
Vol. 100, 1979, s. 299–301
Kurt Johannesson, Saxo Grammaticus. Komposition och världsbild i Gesta Danorum. Lychnos Bibliotek. Almqvist & Wiksell. Uppsala 1978.
Gustaf Fredén
Vol. 100, 1979, s. 301–302
James Rhea Massengale, The musical-poetic method of Carl Michael Bellman. (Acta universitatis Upsaliensis, Studia musicologia Upsaliensia, nova series 6.) Almqvist & Wiksell. Uppsala 1979.
Kurt Johannesson
Vol. 100, 1979, s. 302–304
Louise Vinge, Morgonrodnadens stridsmän. Epokbildningen som motiv i svensk romantik 1807—1821. Skrifter utgivna av Vetenskapssocieteten i Lund. Vol. 73. CWK Gleerup. Lund 1978.
Gustaf Fredén
Vol. 100, 1979, s. 304–305
Kurt Aspelin, Poesi och verklighet. Del II. 1830-talets liberala litteraturkritik och den borgerliga realismens problem. Norstedts. Sthlm 1977. — Kurt Aspelin, »Det europeiska missnöjet». Samhällsanalys och historiespekulation. Studier i C. J. L. Almqvists författarskap åren kring 1840. Del I. Norstedts. Sthlm 1979.
Sverker Göransson
Vol. 100, 1979, s. 305–308
Germund Michanek, Skaldernas konung. Oscar II, litteraturen och litteratörerna. Norstedt 1979. — Alf Kjellén, Bakom den officiella fasaden. En studie över Carl David af Wirséns personlighet. Acta Universitatis Stockholmiensis. Stockholm Studies in History of Literature 22. Almqvist & Wiksell International 1979.
Ulf Wittrock
Vol. 100, 1979, s. 308–310
Robert Fallenstein / Christian Hennig, Rezeption skandinavischer Literatur in Deutschland 1870 bis 1914. Quellenbibliographie. Skandinavistische Studien. Band 7. Karl Wachholtz Verlag. Neumünster 1977. — Helmut Müssener (Hrsg.), Nicht nur Strindberg. Kulturelle und literarische Beziehungen zwischen Schweden und Deutschland 1870—1933. Acta Universitatis Stockholmiensis. Stockholmer Germanistische Forschungen 24. Almqvist & Wiksell International 1979. — Detlef Brennecke (Hrsg.), Aspekte der skandinavischen Gegenwartsliteratur. Skandinavistische Arbeiten. Band 4. Carl Winther Universitätsverlag. Heidelberg 1978.
Ulf Wittrock
Vol. 100, 1979, s. 310–311
Strindberg und die deutschsprachigen Länder. Internationale Beiträge zum Tübinger Strindberg-Symposium 1977. Hrsg, von Wilhelm Friese. Beiträge zur nordischen Philologie 8. Helbing & Lichtenhahn. Basel & Stuttgart 1979.
Sven Rinman
Vol. 100, 1979, s. 311–314
Richard Hamann / Jost Hermand, Expressionismus. Epochen deutscher Kultur von 1870 bis zur Gegenwart. Band 5. Fischer Taschenbuch Verlag 1977. — Thomas Anz, Literatur der Existenz. Literarische Psychopathographie und ihre soziale Bedeutung im Frühexpressionismus. J. B. Metzler 1977. — Rolf-Peter Janz / Klaus Laermann, Arthur Schnitzler. Zur Diagnose des Wiener Bürgertums in Fin de siècle. J. B. Metzler 1977.
Ulf Wittrock
Vol. 100, 1979, s. 314–316
Ulla-Britt Lagerroth, Regi i möte med drama och samhälle. Per Lindberg tolkar Pär Lagerkvist. Rabén & Sjögren. Sthlm 1978.
Bengt Larsson
Vol. 100, 1979, s. 316–319
Thure Stenström, Romantikern Eyvind Johnson. Tre studier. Walter Ekstrand Bokförlag. Uppsala 1978.
Hans-Erik Johannesson
Vol. 100, 1979, s. 319–321
Gunnar Eidevall, Berättaren Vilhelm Moberg. PAN / Norstedts 1976. — Magnus von Platen: Den unge Vilhelm Moberg. En levnadsteckning. Bonniers 1978.
Lars Furuland
Vol. 100, 1979, s. 321–324
Bengt Landgren, Hermann Broch. Der Tod des Vergil. Acta Universitatis Upsaliensis. Historia litterarum 8, Almqvist & Wiksell, Uppsala 1978.
Gerd Müller
Vol. 100, 1979, s. 324–325
Staffan Bergsten, Mary Poppins and Myth. Studies published by The Swedish Institute for Children’s Books. No 8. Almqvist & Wiksell International. Sthlm 1978.
Ying Toijer-Nilsson
Vol. 100, 1979, s. 325–326
Lena Fridell (red.), Bilden i barnboken. Stegelands förlag. Gbg 1977.
Lena Kåreland
Vol. 100, 1979, s. 326–328
Lars Lönnroth, Den dubbla scenen. Muntlig diktning från Eddan till ABBA. Bokförlaget Prisma, Sthlm 1978.
Peter Hallberg
Vol. 100, 1979, s. 328–334
Theodore Ziolkowski, Disenchanted Images. A Literary Iconology. Princeton University Press. Princeton, New Jersey 1977.
Pär Hellström
Vol. 100, 1979, s. 334–338
Nordeuropäische Literaturen, von Artur Bethke, Horst Bien, Erika Kosmalla, Kurt Schmidt und Ernst Walter. Leitung des Autorenkollektivs und Gesamtredaktion: Horst Bien. Meyers Taschenlexikon. VEB Bibliografisches Institut. Leipzig 1978.
Ingemar Algulin
Vol. 100, 1979, s. 338–339