sls logo

Volym 101, 1980

Artiklar

Förord
Ulf Wittrock
Vol. 101, 1980, s. 5–5
Svenska Litteratursällskapet 1880–1980. II. Översikt över sällskapets verksamhet
Gunnar Svanfeldt
Vol. 101, 1980, s. 7–32
Arvet efter Schück. Tal vid Svenska Litteratursällskapets hundraårsjubileum i Carolinasalen, Carolina Rediviva, den 20 november 1980
Magnus von Platen
Vol. 101, 1980, s. 33–36
Henrik Schücks historiesyn. Föreläsning i dialogform hållen vid Svenska Litteratursällskapets hundraårsjubileum i Carolinasalen, Carolina Rediviva, den 20 november 1980
Lars Gustafsson & Kurt Johannesson
Vol. 101, 1980, s. 37–44
Momus – gudars och skalders gissel
Tore Wretö
Vol. 101, 1980, s. 45–68
Polyfem och den moraliska tidskriften
Louise Vinge
Vol. 101, 1980, s. 69–78
Brecht, Kafka och expressionismen. Nya litteraturvetenskapligaöversiktsverk i BRD
Ulf Wittrock
Vol. 101, 1980, s. 79–102
Nyare retorikforskning. En översikt och en kommenterad bibliografi
Alf Österdahl
Vol. 101, 1980, s. 103–125

Recensioner

Lars O. Lundgren, Sokratesbilden. Från Aristofanes till Nietzsche. Almqvist & Wiksell International. Sthlm 1978.
Torkel Stålmarck
Vol. 101, 1980, s. 126–128
Erland Munch-Petersen, Romanens århundrede. Studier i den masselæste översatteroman i Danmark 1800–1870. 1–2. Forum. Kbhvn 1978. – Erland Munch-Petersen, Bibliometrics and Fiction. (Uppsats framlagd vid Nordisk Sommerskole for bibliotekarer 1980; trycks i Libri 1980:4.)
Lars Furuland
Vol. 101, 1980, s. 128–130
Olaf Christiansen, Gerechtigkeitsethos und rhetorische Kunst in Grillparzers Ein Bruderzwist in Habsburg. Acta Universitatis Upsaliensis. Studia Germanistica Upsaliensia 25. Almqvist & Wikseil International. Uppsala 1980.
Gerd Müller
Vol. 101, 1980, s. 130–132
Arne Widell, Ola Hansson i Tyskland. En studie i hans liv och diktning åren 1890–1893. (Skrifter utgivna av Litteraturvetenskapliga institutionen vid Uppsala universitet, 9.) Sthlm 1979.
Kurt Johannesson
Vol. 101, 1980, s. 132–135
Kerstin Wikberg, Samhällets skrattspegel. Studier i Grönköpings Veckoblad. Norstedt & Söner. Sthlm 1978.
Germund Michanek
Vol. 101, 1980, s. 135–136
Olle Meyer, Glömda bröder. Studier i bröderna Adolf och Gustaf Johanssons författarskap. Akademilitteratur. Sthlm 1979.
Ingemar Algulin
Vol. 101, 1980, s. 137–139
Esbjörn Funck, Berättaren från fattighuset. Åke Wassing och hans roman Dödgrävarens pojke. (Skrifter utgivna av Litteraturvetenskapliga institutionen vid Uppsala universitet, 12.) Uppsala 1980.
Kurt Johannesson
Vol. 101, 1980, s. 139–141
Lars Fyhr, Att rätt förstå och missförstå ... En studie i den svenska introduktionen av Kafka 1918–1945. Anthropos. Gbg (tr. Uddevalla) 1979.
Sverker Göransson
Vol. 101, 1980, s. 141–144
Greta Wieselgren, Fredrika Bremer och verkligheten. Romanen Herthas tillblivelse. Norstedts. Sthlm 1978.
Karin Westman Berg
Vol. 101, 1980, s. 145–146
Olof Lagercrantz, August Strindberg. Wahlström & Widstrand 1979. – Olof Lagercrantz, Eftertankar om Strindberg. Författarförlaget 1980.
Hans Lindström
Vol. 101, 1980, s. 146–150
Jean-François Battail, Le mouvement des idées en Suède à l’âge du bergsonisme. (Bibliothèque Nordique, 5.) Lettres Modernes Minard, Paris 1979.
Thure Stenström
Vol. 101, 1980, s. 150–155
O. E., Rabbe Enckell i Borgå. En kommentar till hans sena diktning. Schildts. Tr. Hangö 1978.
Louise Ekelund
Vol. 101, 1980, s. 155–156
Staffan Björck, Dikter för dagen. Alba. Sthlm 1978.
Lars Furuland
Vol. 101, 1980, s. 156–158
Vivi Edström, Barnbokens form. En studie i konsten att berätta. Skrifter utgivna av Svenska Barnboksinstitutet. Nr 11. Stegelands, Avesta 1980.
Ying Toijer-Nilsson
Vol. 101, 1980, s. 158–159
Ying Toijer-Nilsson, Berättelser för fria barn. Könsroller i barnboken. (Skrifter utgivna av Svenska Barnboksinstitutet. Nr 10.) Stegelands. Falköping 1978.
Christina Tellgren
Vol. 101, 1980, s. 159–160
Manfred Pfister, Das Drama. Theorie und Analyse. Wilhelm Fink Verlag. München 1977.
Bengt Larsson
Vol. 101, 1980, s. 160–161
Erland Lagerroth, Litteraturvetenskapen vid en korsväg. Traditionell forskning Marxism Strukturalism Hermeneutik Humanism Finalism. Rabén & Sjögren. Sthlm 1980.
Björn Sundberg
Vol. 101, 1980, s. 161–162
Sveinn Skorri Höskuldsson (ed.), Ideas and Ideologies in Scandinavian Literature since the First World War. Proceedings of the 10th Study Conference of the International Association for Scandinavian Studies. University of Iceland. Institute of Literary Research. ODDI H.F. Reykjavik 1975. – Alex Bolckmans (ed.), Literature and Reality: Creatio versus Mimesis. Problems of Realism in Modern Nordic Literature. Proceedings of the 11th Study Conference of the International Association for Scandinavian Studies. University of Ghent. Scandinavian Institute. Ghent 1977.
Pär Hellström
Vol. 101, 1980, s. 162–163
H. Bekker-Nielsen, H. A. Koefoed, J. de Mylius (utg.), Nordisk litteraturhistorie – en bog til Brøndsted. Odense Universitetsförlag. Odense 1978.
Pär Hellström
Vol. 101, 1980, s. 164–165
Pegas och snöbollskrig. Litteraturvetenskapliga studier tillägnade Sven Linnér. Meddelanden från Stiftelsens för Åbo Akademi forskningsinstitut, nr. 44. Åbo 1979.
Pär Hellström
Vol. 101, 1980, s. 165–166
Klaus W. Jonas, Die Thomas-Mann-Literatur. Bibliographie der Kritik. 1956–1975. Band II. Erich Schmidt Verlag. Berlin 1979.
Gunilla Bergsten
Vol. 101, 1980, s. 166–167