sls logo

Volym 102, 1981

Artiklar

När HM talar med ILJ
Kjell Espmark
Vol. 102, 1981, s. 7–12
Erik Lindegrens Pastoral-svit. En strukturanalytisk studie
Bengt Landgren
Vol. 102, 1981, s. 13–25
André Bretons Nadja: struktur- och meningsanalys av en surrealistisk roman
Mona Vincent
Vol. 102, 1981, s. 26–36
Paradigmet strukturalism
Tore Wretö
Vol. 102, 1981, s. 37–47
Hertig Fredrik av Normandie och hans vän dvärgakungen
Gustaf Fredén
Vol. 102, 1981, s. 48–55
P. D. A. Atterboms Minnen från Tyskland och Italien. Presentationav en reseskildring
Paul Fröberg
Vol. 102, 1981, s. 56–84
Det moderna genombrottet och den tyska receptionsforskningen. Om kulturutbytet kring sekelskiftet mellan Norden och Tyskland
Ulf Wittrock
Vol. 102, 1981, s. 85–114

Recensioner

Margareta Östman, Les précepteurs muets. Etude sur l'utilité morale du roman en France 1699–1742. Institut d'Études Romanes de 1'Université de Stockholm. Motala 1981.
Magnus Röhl
Vol. 102, 1981, s. 115–116
Gunnar Hillbom, C. M. Völschows manuskript. Detaljstudier kring en huvudlänk i Bellmansdiktens traditionskedja. (Acta Bibliothecae Regiae Stockholmiensis, 36.) Sthlm 1981.
Per S. Ridderstad
Vol. 102, 1981, s. 116–120
Ingemar Oscarsson, »Fortsättning följer». Följetong och fortsättningsroman i dagspressen fram till ca 1850. (Litteratur Teater Film. Skrifter från Litteraturvetenskapliga institutionen i Lund 16.) Lund 1980.
Bertil Romberg
Vol. 102, 1981, s. 120–125
Erik Johannesson, Den läsande familjen. Familjetidskrifter i Sverige 1850–1880. (Nordiska museets Handlingar, 96.) Sthlm (tr. Uddevalla) 1980.
Tore Wretö
Vol. 102, 1981, s. 125–127
Karin Karsten Montén, Fredrika Bremer in Deutschland. Aufnahme und Kritik. (Skandinavistische Studien, Band 14.) Karl Wachholtz Verlag. Neumünster 1981.
Otto Oberholzer
Vol. 102, 1981, s. 127–128
Ann-Lis Jeppsson, Tankar till salu. Genombrottsidéerna och de kommersiella lånbiblioteken. Skrifter utgivna av litteraturvetenskapliga institutionen vid Uppsala universitet. 13. Uppsala 1981.
Ulf Boéthius
Vol. 102, 1981, s. 128–130
Thomas Olsson, Idealism och klassicism. En studie kring litteraturhistoria som vetenskap under andra hälften av 1800-talet med utgångspunkt i C. R. Nybloms estetik. (Skrifter utgivna av Litteraturvetenskapliga institutionen vid Göteborgs universitet 4.) 1981.
Lars Gustafsson
Vol. 102, 1981, s. 130–134
Göran Hägg, Övertalning och underhållning. Den svenska essäistiken 1890–1930. Wahlström & Widstrand. Sthlm 1978.
Per S. Ridderstad
Vol. 102, 1981, s. 134–138
Tage Boström, Den objudne gästen. Hur Maeterlinck introducerades och mottogs i Sverige intill 1903. Umeå universitet 1979.
Dag Nordmark
Vol. 102, 1981, s. 138–140
Per Erik Ljung, Vilhelm Ekelund och den problematiska författarrollen. Liber Läromedel, Lund 1980.
Arne Melberg
Vol. 102, 1981, s. 140–146
Karl Lindqvist, Individ grupp gemenskap – studier i de unga tiotalisternas litteratur. (Skrifter utgivna av Litteraturvetenskapliga institutionen vid Uppsala universitet, 11.) Sthlm 1980.
Bengt Landgren
Vol. 102, 1981, s. 146–152
Margaretha Fahlgren, Litteraturkritiker i arbetarrörelsen. En studie i Erik Hedénsdagskritik 1909–1925. Skrifter utgivna av litteraturvetenskapliga institutionen vid Uppsala universitet. 14. Uppsala 1981.
Per Rydén
Vol. 102, 1981, s. 153–155
Evald Palmlund, Väderhatt och väderflöjel. Erik Lindorm och tidningarna 1905–1924. Litteratur Teater Film 18. Liber Läromedel Lund. Klippan 1981.
Gunnar Eidevall
Vol. 102, 1981, s. 156–159
Ingrid Schöier, Som i Aftonland. Studier kring temata, motiv och metod i Pär Lagerkvists sista diktsamling. Akademilitteratur. Sthlm 1981.
Urpu-Liisa Karahka
Vol. 102, 1981, s. 159–164
Kristina Hallind, Tavlor och deviser. Studier i Erik Lindegrens diktning till Halmstadsgruppens måleri. Litteratur Teater Film. Skrifter från Litteraturvetenskapliga institutionen i Lund 14. Liber Läromedel. Ängelholm 1978.
Helmer Lång
Vol. 102, 1981, s. 164–166
Lennart Hagerfors, På väg in i femtiotalet. En studie i Lars Forssells, Folke Isakssons och Bo Setterlinds tidiga lyrik. Akademilitteratur. Sthlm 1979.
Louise Ekelund
Vol. 102, 1981, s. 166–168
Sven Hugo Persson, Från grymhetens till motståndets estetik. Peter Weiss tidiga författarskap och dramat Marat/Sade. Skrifter utgivna av litteraturvetenskapliga institutionen vid Göteborgs universitet 3. GOTAB 1979.
Sverker R. Ek
Vol. 102, 1981, s. 168–170
Magnus von Platen, Privatinformation i skolan. En undervisningshistorisk studie. (Umeå Studies in the Humanities, 34.) Umeå 1981.
Per S. Ridderstad
Vol. 102, 1981, s. 171–172
Anke-Marie Lohmeier, Beatus ille. Studien zum "Lob des Landlebens" in der Literatur des absolutistischen Zeitalters. (= Hermaea. Germanistische Forschungen. Neue Folge Bd. 44). Max Niemeyer Verlag. Tübingen 1981.
Bernt Olsson
Vol. 102, 1981, s. 172–173
Robert M. Browning, Deutsche Lyrik des Barock 1618–1723. Autorisierte deutsche Ausgabe besorgt von Gerhart Teuscher (= Kröners Taschenausgabe Bd. 476). Alfred Kröner Verlag. Stuttgart 1980.
Bernt Olsson
Vol. 102, 1981, s. 173–174
Ingrid och Sverker Ek, Kellgren. Skalden och kulturkämpen. D. 2. Hans utveckling efter segern med Gustaf Wasa 1786. Natur och Kultur. Sthlm 1980.
Gunnar Svanfeldt
Vol. 102, 1981, s. 174–175
Tore Wretö, J. L. Runeberg. Twayne’s World Authors Series 503. Twayne Publishers, Boston 1980.
Kjell-Arne Brändström
Vol. 102, 1981, s. 175–176
Lars O. Lundgren, Den svenske Sokrates. Sokratesbilden från Rydelius till Gyllensten. Svenska Humanistiska Förbundet 92, 1980.
Torkel Stålmarck
Vol. 102, 1981, s. 176–177
Rosemary Ashton, The German Idea. Four English Writers and the Reception of German Thought 1800–1860. Cambridge University Press 1980.
Erik Frykman
Vol. 102, 1981, s. 177–178
Froude’s Life of Carlyle. Edited and Abridged by John Clubbe. Ohio State University Press och John Murray, London 1979.
Erik Frykman
Vol. 102, 1981, s. 178–179
Kronika życia i twórczości Mickiewicza ["Krönika över Mickiewiczs liv och verk"]. Państwowy Instytut Wydawniczy. Warszawa 1957–1978.
Lennart Kjellberg
Vol. 102, 1981, s. 180
Jacques Catteau, La création littéraire chez Dostoievski. Institut d’études slaves. Paris 1978. Geir Kjetsaa, Lutring gjennom lidelse. Om Dostojevskijs »Brødrene Karamasov». Universitetsförlaget. Oslo 1980. Victor Terras, A Karamazov Companion. Commentary on the Genesis, Language, and Style of Dostoevsky’s Novel. The University of Wisconsin Press. 1981.
Sven Linnér & Bengt Jangfelt
Vol. 102, 1981, s. 180–184
Birger Liljestrand, Strindbergs Mäster Olof-dramer. En studie i 1800-talets drama­språk. II. Acta Universitatis Umensis 30. Umeå 1980.
Lars Melin
Vol. 102, 1981, s. 184–185
Jette Lundbo Levy, Dobbeltblikket. Om at beskrive kvinder. Ideologi og aestetik i Victoria Benedictssons forfatterskab. Tiderne skifter. Kbhvn 1980.
Margit Norrman
Vol. 102, 1981, s. 185–187
Sandra M. Gilbert – Susan Gubar, The Madwoman in the Attic. The Woman Writer and the Nineteenth Century Literary Imagination. Yale University Press. New Haven and London 1979.
Ingeborg Nordin Hennel
Vol. 102, 1981, s. 187–189
Alexander L. Kielland, Brev 1869–1906. I-IV. Gyldendal Norsk Forlag. Oslo 1978–1981.
Ulf Wittrock
Vol. 102, 1981, s. 189–190
Henry Olsson, Carl Snoilsky. Norstedts 1981. – Knut Ahnlund, Diktarliv i Norden. Litterära essäer. Brombergs 1981.
Ulf Wittrock
Vol. 102, 1981, s. 190–191
Wendy Stallard Flory, Ezra Pound and The Cantos: A Record of Struggle. Yale University Press. New Haven and London 1980.
Pär Hellström
Vol. 102, 1981, s. 192–196
Sven Bäckman, Tradition Transformed. Studies in the Poetry of Wilfred Owen. Lund Studies in English 54. Lund 1979.
Erik Frykman
Vol. 102, 1981, s. 192
Children’s Literature. Vol. 9. Ed. Francelia Butler, Samuel Pickering, Milla Riggio, Barbara Rosen. Yale University Press. New Haven and London 1981.
Ying Toijer-Nilsson
Vol. 102, 1981, s. 196
Magnus von Platen, Innanläsning. Tolkningar av nordiska texter. Rabén & Sjögren. Kristianstad 1980.
Pär Hellström
Vol. 102, 1981, s. 196–198
Hill skaldar. Carl Fredrik Hill i dikter och bilder valda och kommenterade av Nils Lindhagen. Forum 1980.
Ulf Wittrock
Vol. 102, 1981, s. 198–200