sls logo

Volym 104, 1983

Artiklar

Kvinnoroll och kvinnosak. En studie i Elin Wägners romankonst
Helena Forsås-Scott
Vol. 104, 1983, s. 7–20
Ellen Key och kvinnomedvetenheten
Ulf Wittrock
Vol. 104, 1983, s. 21–48
Naturalismens s.k. vetenskaplighet. Några funderingar apropå en nyutkommen avhandling
Jean-François Battail
Vol. 104, 1983, s. 49–60
Salammbô - en roman om februarirevolutionen? Några perspektiv, problem och tolkningar i nyare Flaubertforskning
Bengt Landgren
Vol. 104, 1983, s. 61–68
Roman/Human? Möderne danske romaner og romananalyser. En forskningsoversigt
Poul Houe
Vol. 104, 1983, s. 69–93

Recensioner

Björn Meidal, Från profet till folktribun. Strindberg och Strindbergsfejden 1910-12
Jan Stenkvist
Vol. 104, 1983, s. 94–100
Björn Sundberg, Sanningen, myterna och intressenas spel. En studie i Hjalmar Söderbergs författarskap från och med Hjärtats oro
Reidar Ekner
Vol. 104, 1983, s. 100–103
Lars Ljungberg, Alltför mänskligt. Om Hjalmar Söderbergs kristendomskritik
Bure Holmbäck
Vol. 104, 1983, s. 104–106
Mayre Lehtilä-Olsson, K. G. Ossiannilsson och arbetarrörelsen. En studie i en ideologisk konfrontation
Birgitta Ahlmo-Nilsson
Vol. 104, 1983, s. 106–110
Inger Selander, O hur saligt att få vandra. Motiv och symboler i den frikyrkliga sången
Esbjörn Belfrage
Vol. 104, 1983, s. 110–112
Christina Tellgren, På barnens bokmarknad. Utgivningen av barn- och ungdomslitteratur i Sverige 1966-1975
Bo Bennich-Björkman
Vol. 104, 1983, s. 113–115
Kurt Johannesson, Gotisk renässans. Johannes och Olaus Magnus som politiker och historiker
Bernt Olsson
Vol. 104, 1983, s. 116–117
The Diary of Samuel Pepys, edited by R. C. Latham and W. Matthews. Vol. X och XI. - Daniel Defoe, Pestens år. I svensk dräkt av Per-Erik Wahlund
Erik Frykman
Vol. 104, 1983, s. 117–118
Andrew Fichter, Poets Historical. Dynastic Epic in the Renaissance
Bernt Olsson
Vol. 104, 1983, s. 117
AnnaMari Sarajas, Studiet av folkdiktningen i Finland intill slutet av 1700-talet. - Matti Klinge, Runebergs två fosterland
Tore Wretö
Vol. 104, 1983, s. 118–119
Geijer-jubileet i Uppsala 1983. Föreläsningar hållna vid symposium 12 och 13 januari 1983
Tore Wretö
Vol. 104, 1983, s. 119–121
Evert Sprinchorn, Strindberg as Dramatist
Hans-Göran Ekman
Vol. 104, 1983, s. 121–124
Strindbergs Dramen im Lichte neuerer Methodendiskussionen, Beiträge zum IV. Internationalen Strindberg-Symposion in Zürich 1979. Hrsg, von Oskar Bandle. - Structures of Influence, A Comparative Approach to August Strindberg, Ed. by Marilyn Johns Blackwell
Richard Bark
Vol. 104, 1983, s. 124–127
Gunnar Ollén, Strindbergs dramatik. - Hans-Peter Bayerdörfer, Hans Otto Horch & Georg-Michael Schultz, Strindberg auf der deutschen Bühne. Eine exemplarische Rezeptionsgeschichte der Moderne in Dokumenten (1890 bis 1925)
Björn Sundberg
Vol. 104, 1983, s. 127–130
Jan Stenkvist, Nationalskalden. Heidenstam och politiken från och med 1909
Staffan Björck
Vol. 104, 1983, s. 130–132
På Karlfeldts vägar III
Germund Michanek
Vol. 104, 1983, s. 132–133
Sven Lagerstedt, Hjalmar Söderberg och religionen
Bure Holmbäck
Vol. 104, 1983, s. 133–138
Franz Kafka. Briefe an Milena. Erweiterte Neuausgabe. Hrsg. von Jürgen Born und Michael Müller. - Frans Kafka. Kritik und Rezeption zu seinen Lebzeiten 1912-1924. Hrsg. von Jürgen Born. - Frans Kafka. Kritik und Rezeption 1924-1938. Hrsg. von Jürgen Born
Ulf Wittrock
Vol. 104, 1983, s. 138–139
Michael Stark, Für und wider den Expressionismus. Die Entstehung der Intellektuellendebatte in der deutschen Literaturgeschichte
Ulf Wittrock
Vol. 104, 1983, s. 139–141
Georg Lukács, Briefwechsel 1902-1917. Hrsg. von Éva Karádi und Éva Fekete. - Georg Lukács. Sein Leben in Bildern, Selbstzeugnissen und Dokumenten. Zusammengestellt von Éva Fekete und Éva Karádi. - Richard Wolin, Walter Benjamin. An Aesthetic of Redemption
Ulf Wittrock
Vol. 104, 1983, s. 141–144
Louise Ekelund, Rabbe Enckell, lyriker av den svåra skolan. Studier i diktningen 1935-1946
Conny Svensson
Vol. 104, 1983, s. 144–146
Gunnar Ekelöf, Grotesker. Opublicerade och publicerade dikter. Sammanfogning på ett tema. Av Roger Fjellström. - Ingmar Stenroth, Gunnar Ekelöfs dikt Samothrake. - Ulf Thomas Moberg, Gunnar Ekelöfs non-figuration och situationspoesi. En studie i hans förankring i det europeiska 20-talets avantgarde. - Bengt Landgren, Den poetiska världen. Strukturanalytiska studier i den unge Gunnar Ekelöfs lyrik
Bernt Olsson
Vol. 104, 1983, s. 146–148
Brita Wigforss, Konstnärens hand. En symbol hos Gunnar Ekelöf
Bengt Landgren
Vol. 104, 1983, s. 148–151
Pound/Ford. The Story of a Literary Friendship. Edited by Brita Lindberg-Seyersted
Erik Frykman
Vol. 104, 1983, s. 151–152
Jürgen Haupt, Natur und Lyrik. Naturbeziehungen im 20. Jahrhundert
Ingemar Algulin
Vol. 104, 1983, s. 152–153
Thomas Bredsdorff, Tristans børn. Angående digtning om kærlighed og ægteskab i den borgerlige epoke
Jan Stenkvist
Vol. 104, 1983, s. 153–154
Richard B. Sewall, The Vision of Tragedy
Pär Hellström
Vol. 104, 1983, s. 154–155
Gustaf Fredén, Östan om solen, nordan om jorden
Vivi Edström
Vol. 104, 1983, s. 155–156
E. J. Billeskov Jansen, Verdenslitteratur
Pär Hellström
Vol. 104, 1983, s. 156–157
Lars Gustafsson, Litteraturhistorikern Schück. Vetenskapssyn och historieuppfattning i Henrik Schücks tidigare produktion
Gustaf Fredén
Vol. 104, 1983, s. 157–158
Birgitta Ahlmo-Nilsson, Sverker Göransson och Hans-Erik Johannesson (red.), Perspektiv på prosa. Göteborgsstudier i litteraturvetenskap tillägnade Peter Hallberg och Nils Åke Sjöstedt
Pär Hellström
Vol. 104, 1983, s. 158–160
Peter Hallberg, Diktens bildspråk. Teori. Metodik. Historik
Bengt Landgren
Vol. 104, 1983, s. 160–163
Mats Furberg, Verstehen och förstå. Funderingar kring ett tema hos Dilthey, Heidegger och Gadamer
Peter Hallberg
Vol. 104, 1983, s. 163–168
Kurt Johannesson, Svensk retorik från Stockholms blodbad till Almedalen
Marie-Christine Skuncke
Vol. 104, 1983, s. 168–170

Svensk litteraturhistorisk bibliografi

Svensk litteraturhistorisk bibliografi 99-100 (1980-1981)
Christina Friström
Vol. 104, 1983, s. 1–54