sls logo

Volym 105, 1984

Artiklar

Fredrika Bremer, kornetten Carl och Iphigenia
Marie-Christine Skuncke
Vol. 105, 1984, s. 7–34
Bellmans färger
Teddy Brunius
Vol. 105, 1984, s. 35–47
Zur literarischen Verwendung der Fremdsprache Deutsch in Carl Michael Bellmans Fredmans epistlar
Stephan Opitz
Vol. 105, 1984, s. 48–57
Periodiseringen i nyare nordisk litteraturhistoria
Oskar Bandle
Vol. 105, 1984, s. 58–77
Kvinnlighetsmyter, fascism och exil i ny belysning
Ulf Wittrock
Vol. 105, 1984, s. 78–84
Heimat und Literatur. Überlegungen zum neuerwachten Interesse der deutschen Literatur an einem alten Thema
Gerd Müller
Vol. 105, 1984, s. 85–91
Angående ett Kellgrenord
Barbro Ohlin
Vol. 105, 1984, s. 92–92

Recensioner

Kristian Wåhlin, Svensk vers 1901-1945. Schematiska, oschematiska och fria versformer i 709 diktsamlingar. - Kristian Wåhlin, Takt och otakt i svensk lyrik. Konsten att skriva metrisk vers och fri vers
Bernt Olsson
Vol. 105, 1984, s. 93–94
Richard Bark, Strindbergs drömspelsteknik - i drama och teater
Björn Sundberg
Vol. 105, 1984, s. 94–97
Kristina Björklund, Riki och den förtrollade vägen
Lars Huldén
Vol. 105, 1984, s. 97–99
Jean-Claude Lanne, Velimir Khlebnikov, poète futurien
Barbara Lönnqvist
Vol. 105, 1984, s. 99–100
Roland Lysell, Erik Lindegrens imaginära universum
Magnus Röhl
Vol. 105, 1984, s. 100–105
Anders Cullhed, »Tiden söker sin röst». Studier kring Erik Lindegrens mannen utan väg
Urpu-Liisa Karahka
Vol. 105, 1984, s. 105–111
Håkan Attius, Estetik och moral. En studie i den unge Werner Aspenströms författarskap
Torkel Stålmarck
Vol. 105, 1984, s. 111–113
Birgitta Jansson, Trolösheten. En studie i svensk kulturdebatt och skönlitteratur under tidigt 1960-tal
Hans-Göran Ekman
Vol. 105, 1984, s. 113–118
Beata Agrell, Frihet och fakticitet. Om ordning, oordning, lydnad och frihet i Sven Delblancs roman Prästkappan. Volym I: Hjältar, bragder, myter; läsare, läsakt, text
Ola Holmgren
Vol. 105, 1984, s. 118–121
Ruth Nordwall-Ehrlow, Människan som djur. En studie i P. C. Jersilds författarskap
Jöran Mjöberg
Vol. 105, 1984, s. 121–122
Lars Wendelius, Bilden av Amerika i svensk prosafiktion 1890-1914
Jöran Mjöberg
Vol. 105, 1984, s. 122–123
Erik Löfroth, A World Made Safe: Values in American Best Sellers, 1895-1920
Lars Wendelius
Vol. 105, 1984, s. 123–124
Mari-Ann Berg, Aspects of Time, Ageing and Old Age in the Novels of Patrick White 1939-1979. — Beyla Burman, The World in Patrick White's The Vivisector—An Interpretation. — Karin Hansson, The Warped Universe. A Study of Imagery and Structure in Seven Novels by Patrick White
Ishrat Lindblad
Vol. 105, 1984, s. 124–126
Märta Netterstad, Så sjöng barnen förr. Textmaterialet i de svenska skolsångböckerna 1842-1972
Ebbe Schön
Vol. 105, 1984, s. 127–128
Sonja Svensson, Läsning för folkets barn. Folkskolans Barntidning och dess förlag 1892-1914. Med en inledning om fattiga barns läsning på 1800-talet
Göte Klingberg
Vol. 105, 1984, s. 128–131
SPECVLVM NORROENVM. Norse studies in memory of Gabriel Turville-Petre
Peter Hallberg
Vol. 105, 1984, s. 132–135
Sveriges Medeltida Ballader. Utgivna av Svenskt Visarkiv, Band 1. Naturmytiska visor
Ulf Wittrock
Vol. 105, 1984, s. 135–136
Stina Hansson, Afsatt på Swensko. 1600-talets tryckta översättningslitteratur. - Stina Hansson, Svenskans nytta Sveriges ära. Litteratur och kulturpolitik under 1600-talet
Bernt Olsson
Vol. 105, 1984, s. 136–139
Gerhart Hoffmeister, Byron und der europäische Byronismus. - Alan Bold (utg.), Byron, Wrath and Rhyme
Erik Frykman
Vol. 105, 1984, s. 140–141
Blackwell, Marilyn Johns, C. J. L. Almqvist and Romantic Irony
Bertil Romberg
Vol. 105, 1984, s. 141–144
Gunnar Brandell, Strindberg - ett författarliv
Richard Bark
Vol. 105, 1984, s. 144–146
Aldo Keel, Bjørnstjerne Bjørnson und Maximilian Harden. Briefwechsel. - Brevvekslingen mellom Bjørnstjerne Bjørnson og Amalie Skram. Ved Øivind Anker og Edvard Beyer
Ulf Wittrock
Vol. 105, 1984, s. 146–147
Margaret Kirkham, Jane Austen, Feminism and Fiction. - Monica Lauritzen, Jane Austen's Emma on Television: A Study of a BBC Classic Serial
Helena Forsås-Scott
Vol. 105, 1984, s. 147–152
Annegret Heitmann, Noras Schwestern. Weibliche Hauptpersonen in Romanen männlicher Autoren des modernen Durchbruchs. Eine Untersuchung des Entwicklungsaspekts
Ingeborg Nordin Hennel
Vol. 105, 1984, s. 152–154
Richard Peace, Chekhov. A Study of the Four Major Plays
Nils Åke Nilsson
Vol. 105, 1984, s. 154–155
Gisbert Jänicke, Edith Södergran diktare på två språk. - Från språk till språk. Sjutton uppsatser om litterär översättning
Ulf Wittrock
Vol. 105, 1984, s. 155–156
Briefe der Nelly Sachs. Hrsg. von Ruth Dinesen und Helmut Müssener. - Y. Ahren. C. B. Melchers. W. Seifert. W. Wagner: Das Lehrstück »Holocaust». Wirkungen und Nachwirkungen eines Medienereignisses
Ulf Wittrock
Vol. 105, 1984, s. 156–158
Karl-Rainer von der Ahé, Rezeption schwedischer Literatur in Deutschland 1933-1945
Jan Stenkvist
Vol. 105, 1984, s. 158–159
Annette Petersen, Die Rezeption von Bölls „Katharina Blum“ in den Massenmedien der Bundesrepublik Deutschland
Gerd Müller
Vol. 105, 1984, s. 159–160
Mogens Brøndsted (red.), Kortprosa i Norden. Fra H. C. Andersens eventyr til den moderne novelle. - Lars-Håkan Svensson - Lasse Söderberg, Svenska prosadikter
Pär Hellström
Vol. 105, 1984, s. 160–162
Staffan Björck, Swenska Språkets Skönheter
Ulf Wittrock
Vol. 105, 1984, s. 162–163
Henry Olsson, Banbrytare och stigfinnare
Ulf Wittrock
Vol. 105, 1984, s. 163–164
F. J. Billeskov Jansen, Liv og lærdom. Kapitler af dansk Videnskabshistorie
Carl Fehrman
Vol. 105, 1984, s. 164–165
Thure Stenström, Existentialismen i Sverige. Mottagande och inflytande 1900-1950
Carl Fehrman
Vol. 105, 1984, s. 165–168
René Wellek, The Attack on Literature and Other Essays
Ulf Wittrock
Vol. 105, 1984, s. 168–170
Inge Jonsson, I symbolens hus. Nio kapitel litterär begreppshistoria
Peter Hallberg
Vol. 105, 1984, s. 170–173

Svensk litteraturhistorisk bibliografi

Svensk litteraturhistorisk bibliografi 101 (1982)
Christina Friström
Vol. 105, 1984, s. 1–38