sls logo

Volym 106, 1985

Artiklar

Tomas Tranströmer, gåtan och språket
Bernt Olsson
Vol. 106, 1985, s. 7–20
Fünf unbekannte Nürnberger Klagelieder des Lars Wivallius alias Erik Gyllenstierna alias Svantho Stenbock
Lotte Kurras
Vol. 106, 1985, s. 21–30
Kulturpolitik och »Erberezeption» i DDR - det aktuella läget
Ulf Wittrock
Vol. 106, 1985, s. 31–56
Ikaros i åttitalet. Om Georg Nordensvan och hans dubbelroman Lifsuppgifter
Conny Svensson
Vol. 106, 1985, s. 57–66
Från den norröna forskningsfronten
Peter Hallberg
Vol. 106, 1985, s. 67–79

Recensioner

Ingrid Elam, '... i kärleken blott hjelte ...' Den romantiska versberättelsen i Sverige 1820-1850
Louise Vinge
Vol. 106, 1985, s. 80–83
Pil Dahlerup, Det moderne gennembruds kvinder. - Gennembrudsnoveller af danske kvindelige forfattere 1870-1900 ved Pil Dahlerup
Karin Westman Berg
Vol. 106, 1985, s. 83–85
Claes Rosenqvist, Hem till historien. August Strindberg, sekelskiftet och »Gustaf Adolf»
Nils Åke Sjöstedt
Vol. 106, 1985, s. 85–88
Inger Månesköld-Öberg, Att spegla tiden - eller forma den. Ola Hanssons introduktion av nordisk litteratur i Tyskland 1889-1895
Bertil Nolin
Vol. 106, 1985, s. 88–90
Åke Kussak, Författaren som predikant. Ett frikyrkosamfunds litterära verksamhet 1910-1939
Erland Sundström
Vol. 106, 1985, s. 90–92
Tommie Zaine, Radikal 30-talshumanism. En studie över Per Meurlings tidiga kultur- och litteraturkritik med tonvikt på åren 1933-36
Per Erik Ljung
Vol. 106, 1985, s. 92–95
Mona Kårsnäs, Eyvind Johnson och Djävulen. Människans andra jag och den politiska ondskan - studier kring ett motivkomplex i Eyvind Johnsons romankonst
Merete Mazzarella
Vol. 106, 1985, s. 95–96
Ronald Paul, »Fire in our Hearts». A Study of the Portrayal of Youth in a Selection of Post-War British Working-Class Fiction
Stig-Lennart Godin
Vol. 106, 1985, s. 97–99
Kacke Götrick, Apidan Theatre and Modern Drama: A Study in a Traditional Yoruba Theatre and Its Influence on Modern Drama by Yoruba Playwrights
Bernth Lindfors
Vol. 106, 1985, s. 99–100
John Clubbe & Ernest J. Lovell, Jr., English Romanticism. The Grounds of Belief
Erik Frykman
Vol. 106, 1985, s. 101–102
Sture Linnér, Homeros
Ulf Wittrock
Vol. 106, 1985, s. 101
Carl Jonas Love Almqvist, Sesemana
Bertil Romberg
Vol. 106, 1985, s. 102–105
Hans Ulrich Gumbrecht, Zola im historischen Kontext. Für eine neue Lektüre des Rougon-Macquart-Zyklus. - Peter Müller, Emile Zola - der Autor im Spannungsfeld seiner Epoche. Apologie, Gesellschaftskritik und soziales Sendungsbewusstsein in seinem Denken und literarischen Werk. - Winfried Engler, Geschichte des französischen Romans. Von den Anfängen bis Marcel Proust. - Hans Ulrich Gumbrecht - Karlheinz Stierle - Rainer Warning (Hrsg.), Honoré de Balzac. - Hermann H. Wetzel, Rimbauds Dichtung. Ein Versuch, »die rauhe Wirklichkeit zu umarmen»
Pär Hellström
Vol. 106, 1985, s. 105–109
Arne Melberg, Fördömda realister. Essäer om Cederborgh, Almqvist, Benedictsson, Strindberg
Johan Svedjedal
Vol. 106, 1985, s. 109–110
Geir Kjetsaa, Dostoevsky and his new testament. - Geir Kjetsaa, Fjodor Dostojevskij - et dikterliv. - Joseph Frank, Dostoevsky, the years of ordeal, 1850-1859
Sven Linnér
Vol. 106, 1985, s. 110–112
Cahiers Léon Tolstoi. I. Anna Karénine
Anna Ljunggren
Vol. 106, 1985, s. 112–113
Birgitta Holm, Selma Lagerlöf och ursprungets roman
Ulla-Britta Lagerroth
Vol. 106, 1985, s. 113–116
Cleanth Brooks, William Faulkner: First Encounters
Pär Hellström
Vol. 106, 1985, s. 116–118
Stefan Mählqvist, Biggles i Sverige. En litteratursociologisk studie av W. E. Johns Bigglesböcker
Lena Kåreland
Vol. 106, 1985, s. 118–119
Radko Kejzlar, Literatur und Neutralität. Zur schwedischen Literatur der Kriegs-­ und Nachkriegszeit
Jan Stenkvist
Vol. 106, 1985, s. 118
Eyvind Skeie og Tove Pemmer Sætre (red.), Kristen tro i romanen - Eyvind Skeie og Tove Pemmer Sætre (red.), Kristen tro i barnelitteraturen
Ying Toijer-Nilsson
Vol. 106, 1985, s. 119–120
Rhiannon Goldthorpe, Sartre: Literature and Theory
Thure Stenström
Vol. 106, 1985, s. 120–122
Gunnar Eidevall, Amerika i svensk 1900-talslitteratur. Från Gustaf Hellström till Lars Gustafsson
Lars Wendelius
Vol. 106, 1985, s. 122–123
Kjell Espmark, Resans formler. En studie i Tomas Tranströmers poesi
Anders Palm
Vol. 106, 1985, s. 123–127
K. K. Ruthven, Feminist literary studies: an introduction. - Inge Stephan und Sigrid Weigel (Hrsg.), Feministische Literaturwissenschaft. Dokumentation der Tagung in Hamburg vom Mai 1983. - Ny litteratur om kvinnor. En bibliografi 1984:1, 2, 3/4
Ulf Wittrock
Vol. 106, 1985, s. 127–130
Märta Bergstrand, Från Karamzin till Trifonov. En bibliografi över rysk skönlitteratur i svensk översättning
Ulf Wittrock
Vol. 106, 1985, s. 130
Handbook of Russian Literature. Edited by Victor Terras
Ulf Wittrock
Vol. 106, 1985, s. 130–131
Herrar Wahlström & Widstrand. Brev till förlaget 1884-1984
Lars Furuland
Vol. 106, 1985, s. 131–132
Dansk Litteraturhistorisk Bibliografi 1976-1977
Christina Friström
Vol. 106, 1985, s. 132–133

Svensk litteraturhistorisk bibliografi

Svensk litteraturhistorisk bibliografi 102 (1983)
Christina Friström
Vol. 106, 1985, s. 1–48