sls logo

Volym 107, 1986

Artiklar

Varaktigare än koppar. Om historiska, kvinnohistoriska och litteraturhistoriska tolkningar av Famillen H***
Birgitta Holm
Vol. 107, 1986, s. 7–21
Replik till Birgitta Holm
Marie-Christine Skuncke
Vol. 107, 1986, s. 23–33
Bibeln, kvinnan och romanen. En studie av Elin Wägners Åsa-Hanna
Helena Forsås-Scott
Vol. 107, 1986, s. 35–57
August Strindbergs Inferno i den nordiska kritiken
Alf Lindvåg
Vol. 107, 1986, s. 59–81
Parentation i Svenska Litteratursällskapet
Thure Stenström
Vol. 107, 1986, s. 153–154

Recensioner

Greta Schager-Engdahl, Svensk epigramdiktning. Studier i en genre
Lars O. Lundgren
Vol. 107, 1986, s. 83–85
Karin Monié, Den etablerade vetenskapsmannen. Gustaf Ljunggren - svensk litteraturhistoriker
Sven-Erik Liedman
Vol. 107, 1986, s. 85–87
Christer Westling, Idealismens estetik. Nordisk litteraturkritik vid 1800-talets mitt mot bakgrund av den tyska filosofin från Kant till Hegel
Thomas Olsson
Vol. 107, 1986, s. 87–92
Maj Sylvan, Anne Charlotte Leffler. En kvinna finner sin väg
Torbjörn Nilsson
Vol. 107, 1986, s. 92–93
Barbro Ståhle Sjönell, Strindbergs Taklagsöl - ett prosaexperiment - Dens. (ed.), August Strindberg. Taklagsöl. Syndabocken. August Strindbergs Samlade Verk. 55 - Dens., Textkritisk kommentar till August Strindbergs Samlade Verk, del 55 Taklagsöl. Syndabocken. Två berättelser
Björn Meidal
Vol. 107, 1986, s. 93–99
Kristina Wallander, Metallarbetaren och litteraturen. Det litterära stoffet i en svensk fackförbundstidning 1890-1978
Ingemar Oscarsson
Vol. 107, 1986, s. 99–104
Ernst Brunner, Till fots genom solsystemen. En studie i Edith Södergrans expressionism
Anders Olsson
Vol. 107, 1986, s. 105–107
Rigmor Schill, Evert Taubes genombrott
Anders Palm
Vol. 107, 1986, s. 107–111
Sarah G. Death, The female Perspective in the Novels of Fredrika Bremer and Elin Wägner: A Comparative Study of Some Central Themes, I—II
Helena Forsås-Scott
Vol. 107, 1986, s. 111–113
Ingrid Nettervik, Ängslans bilder. Symbol och verklighet i Per Gunnar Evanders roman Uppkomlingarna
Gunnar Eidevall
Vol. 107, 1986, s. 113–116
Anders Olsson, Ekelöfs nej
Brita Wigforss
Vol. 107, 1986, s. 116–119
Erik G. Thygesen, Gunnar Ekelöfs Open-Form Poem A Mölna Elegy. Problems of Genesis, Structure and Influence
Brita Wigforss
Vol. 107, 1986, s. 119–121
Stephan Larsen, A Writer and His Gods. A Study of the Importance of Yoruba Myths and Religious Ideas to the Writing of Wole Soyinka
Jöran Mjöberg
Vol. 107, 1986, s. 121–123
Bengt Linnér, Litteratur och undervisning. Om litteraturläsningens institutionella villkor
Kristian Wåhlin
Vol. 107, 1986, s. 123–124
Karl-Ivar Hildeman, Tillbaka till balladen. Uppsatser och essäer
Sven-Bertil Jansson
Vol. 107, 1986, s. 125–126
Sveriges Medeltida Ballader. Band 2. Legendvisor. Historiska visor. - Erikskrönikan. Redigering, inledning och kommentar: Sven-Bertil Jansson
Ulf Wittrock
Vol. 107, 1986, s. 126
Tore Wretö, Folkvisans upptäckare. Receptionsstudier från Montaigne och Schefferus till Herder
Sven-Bertil Jansson
Vol. 107, 1986, s. 126–127
Shakespeare, Hamlet. Edited by Harold Jenkins - Shakespeare, King Richard III. Edited by Antony Hammond
Erik Frykman
Vol. 107, 1986, s. 127–129
Erik Frykman, Shakespeare
Sven Collberg
Vol. 107, 1986, s. 129–130
Hannelore Schlaffer, Klassik und Romantik 1770-1830. Deutsche Literatur in Bildern
Ulf Wittrock
Vol. 107, 1986, s. 130–131
Esaias Tegnérs Samlade Dikter utgivna av Tegnérsamfundet, IV, Frithiofs saga, 1825. Red. av Åke K. G. Lundquist
Tore Wretö
Vol. 107, 1986, s. 131–132
Sven G. Svensson, Gunnar Wennerberg. En biografi
Ulf Wittrock
Vol. 107, 1986, s. 132–133
Gunnel Weidel Randver, Tidskriften Framåt. Kvinnors kamp för det fria ordet - Bente Nilsen Lein, Nina Karin Monsen, Janet E. Rasmussen, Anne Wickstrøm, Elisabeth Aasen, Furier er også kvinner. Aasta Hansteen 1824-1908
Ulf Wittrock
Vol. 107, 1986, s. 133–134
Michael Meyer, Strindberg. A Biography - Gunnar Brandell, Strindberg - ett författarliv. Andra delen. Borta och hemma 1883-1894 - John Eric Bellquist, Strindberg as a Modern Poet. A Critical and Comparative Study
Björn Sundberg
Vol. 107, 1986, s. 134–137
Jan Stenqvist, Proletärskalden. Exemplet Ragnar Jändel
Dag Nordmark
Vol. 107, 1986, s. 137–138
Jan Knopf, Brecht-Handbuch. Lyrik, Prosa, Schriften. - Verfremdung in der Literatur. Hrsg, von Hermann Helders
Ulf Wittrock
Vol. 107, 1986, s. 138–139
Karin Petherick, Springa sitt eget lopp. En studie i Per Gunnar Evanders författarskap
Pär Hellström
Vol. 107, 1986, s. 139–141
Karl Erik Rosengren, The Climate of Literature. Sweden’s Literary Frame of Reference, 1953-1976
Per Rydén
Vol. 107, 1986, s. 141
Atle Kittang, Per Meldahl, Hans H. Skei, Om litteraturhistorieskriving. Perspektiv på litteraturhistoriografiens vilkår of utvikling i europeisk og norsk samanheng
Karin Monié
Vol. 107, 1986, s. 142–143
Clas Zilliacus, Henrik Knif, Opinionens tryck. En studie över pressens bildningsskede i Finland
Eric Johannesson
Vol. 107, 1986, s. 143–144
DDR-Literatur im Tauwetter. Wandel - Wunsch - Wirklichkeit. — Dokumente zur Kunst-, Literatur- und Kulturpolitik der SED 1975-1980. — Die SED und das kulturelle Erbe. Orientierungen, Errungenschaften, Probleme. — Literatur der DDR in den Siebziger Jahren. — Sonja Hilzinger, ’Als ganzer Mensch zu leben ...’ Emanzipatorische Tendenzen in der neueren Frauen-Literatur der DDR. — Sonja Hilzinger, Christa Wolf
Ulf Wittrock
Vol. 107, 1986, s. 144–147
Hans-Peter Naumann, Magnus von Platen, Stefan Sonderegger (utg.), Festschrift für Oskar Bandle. Zum 60. Geburtstag am 11. Januar 1986
Pär Hellström
Vol. 107, 1986, s. 147–148
Wolfgang Butt, Bernhard Glienke, Der nahe Norden. Otto Oberholzer zum 65. Geburtstag. Eine Festschrift
Ulf Wittrock
Vol. 107, 1986, s. 148–149
Att välja sin samtid. Essäer om levande svensk litteratur från Birgitta till Karlfeldt sammanställda av Bengt Landgren
Ingemar Algulin
Vol. 107, 1986, s. 149–150
Hans-Olof Johansson, Lars Pettersson, En Bok För Alla från förlag till läsare. Rapport från 1985 års utvärdering
Johan Svedjedal
Vol. 107, 1986, s. 150–152

Svensk litteraturhistorisk bibliografi

Svensk litteraturhistorisk bibliografi 103 (1984)
Christina Friström
Vol. 107, 1986, s. 1–47