sls logo

Volym 109, 1988

Artiklar

Ryttaren på Rökstenen. Ålder och innebörd
Terry Brunius
Vol. 109, 1988, s. 7–17
Wivallius, naturen och friheten
Bernt Olsson
Vol. 109, 1988, s. 19–25
»Was hat man dir, du armes Kind, gethan?» Goethes syster Cornelia och »die Schöne Seele»
Ulf Wittrock
Vol. 109, 1988, s. 27–41
Tecknet Hölderlin i Göran Sonnevis poesi
Mona Sandqvist
Vol. 109, 1988, s. 43–69
Henrik Koppel, Ljus förlag och enkronasböckerna
Johan Svedjedal
Vol. 109, 1988, s. 71–99
Odensvurmen J. H. Kellgren
Carina Burman
Vol. 109, 1988, s. 101–104

Recensioner

Julio Millares, La máquina de la imitación. La analogía en don Quijote y el renacimiento. (Romanska institutionen, Stockholms universitet.) Sthlm 1988
Anders Cullhed
Vol. 109, 1988, s. 105–109
Krzysztof Bak, P D A Atterboms sagospel Lycksalighetens ö som initiatoriskt drama. (Stockholm Studies in History of Literature nr 30) Sthlm 1987
Louise Vinge
Vol. 109, 1988, s. 109–111
Åke Åberg, Västerås mellan Kellgren och Onkel Adam. Studier i provinsens litterära villkor och system. (Västerås kulturnämnds skriftserie nr 15.) Västerås 1987
Bo Bennich-Björkman
Vol. 109, 1988, s. 111–115
Peter Ulf Møller, Efterspil til Kreutzersonaten. Tolstoj og kønsmoraldebatten i russisk litteratur i 1890erne. Gyldendal 1983. (Postlude to the Kreutzer Sonata. Tolstoi and the Debate on Sexual Morality in Russian Literature in the 1890s. E. J. Brill. Leiden 1988.)
Ulf Wittrock
Vol. 109, 1988, s. 115–117
Göran Rossholm, Ibsens Når vi døde vågner, en analys, Nademtryck. Sthlm 1987
Anders Pettersson
Vol. 109, 1988, s. 117–120
Eva-Britta Ståhl, Vilhelm Ekelunds estetiska mysticism. En studie i hans lyrik 1900-1906. (Skrifter utgivna av Litteraturvetenskapliga institutionen vid Uppsala universitet, 19.) Uppsala 1984
Lars O. Lundgren
Vol. 109, 1988, s. 120–122
Gunilla Domellöf, I oss är en mångfald levande. Karin Boye som kritiker och prosamodernist. Acta Universitatis Umensis. Almqvist & Wiksell International 1986
Margaretha Fahlgren
Vol. 109, 1988, s. 122–123
Nina Burton, Mellan eld och skugga. Studier i den lyriska motsägelsen hos Werner Aspenström. Bonniers. Sthlm 1984
Urpu-Liisa Karahka
Vol. 109, 1988, s. 123–127
Curt Isaksson, Pressen på teatern. Teaterkritik i Stockholms dagspress 1890-1941. (Stiftelsen för utgivning av teatervetenskapliga studier, Theatron-serien.) Sthlm 1987
Per Rydén
Vol. 109, 1988, s. 127–128
Sture Packalén, Zum Hölderlinbild in der Bundesrepublik und der DDR. Anhand ausgewählter Beispiele der produktiven Hölderlin-Rezeption. (Studia Germanistica Upsaliensia 28.) Almqvist & Wiksell International. Sthlm 1986
Eva-Britta Ståhl
Vol. 109, 1988, s. 128–135
Structure and Meaning in Old Norse Literature. New Approaches to Textual Analysis and Literary Criticism. Ed. John Lindow, Lars Lönnroth, Gerd Wolfgang Weber. Odense University Press, Odense 1986. - Old Norse-Icelandic Literature. A Critical Guide. Ed. Carol J. Clover, John Lindow. Islandica 45. Cornell University Press, Ithaca 1985
Bjarne Fidjestøl
Vol. 109, 1988, s. 137–139
Renate Baader, Dames de Lettres. Autorinnen des preziösen, hocharistokratischen und »modernen» Salons (1649-1698): Mlle de Scudéry - Mlle de Montpensier - Mme d’Aulnoy. (= Romanistische Abhandlungen 5.) Stuttgart 1986
Bernt Olsson
Vol. 109, 1988, s. 139–140
Tableaux de Paris et de la Cour de France 1739-1742. Lettres inédites de Carl Gustaf, comte de Tessin. Edition par Gunnar von Proschwitz. Acta Universitatis Gothoburgensis. - Jean Touzot, Paris, 1983. - Gustave III par ses lettres. Edition par Gunnar von Proschwitz. Bicentenaire de 1’Académie suédoise. Svenska Akademiens handlingar 1986:8. Norstedts, Stockholm - Jean Touzot, Paris, 1986
Marie-Christine Skuncke
Vol. 109, 1988, s. 140–142
Pierre Bertaux, Friedrich Hölderlin. Aufbau-Verlag. Berlin O./Weimar 1987
Eva-Britta Ståhl
Vol. 109, 1988, s. 142–144
Samlade skrifter av Johan Ludvig Runeberg. Under redaktion av Johan Wrede och Tore Wretö. Fjortonde delen. - Kommentar till Fänrik Ståls sägner utgiven av Johan Wrede, Helena Solstrand och Ulla Terling Hasån. (Svenska författare utgivna av Svenska Vitterhetssamfundet, XIV.) Sthlm 1987
Kjell-Arne Brändström
Vol. 109, 1988, s. 144–145
Stig Jägerskiöld, Oskuld och arsenik. C. J. L. Almquist i den europeiska krisen 1848-1851. Bonniers. Sthlm 1987
Bertil Romberg
Vol. 109, 1988, s. 145–149
J. P. Jacobsens Spor i Ord, Billeder og Toner. Tolv Afhandlinger utgivet af J. P. Jacobsen-Selskabet i hundredåret for digterens død ved F. J. Billeskov Jansen. C. A. Reitzels Forlag. Kbhvn 1985. - The Modern Breakthrough in Scandinavian Literature 1870-1905. Edited by Bertil Nolin / Peter Forsgren. (Skrifter utgivna av Litteraturvetenskapliga institutionen vid Göteborgs universitet 17.) 1988. - Erik M. Christensen, Henrik Ibsens realisme: illusion katastrofe anarki. I-II. Akademisk Forlag. Kbhvn 1985
Ulf Wittrock
Vol. 109, 1988, s. 149–150
Gunnar Branded, Strindberg - ett författarliv. Första delen. Läroår och genombrott 1849-1883. Alba. Sthlm 1987. - Michael Robinson, Strindberg and Autobiography. Writing and Reading a Life. Norvik Press, University of East Anglia. Norwich 1986
Björn Sundberg
Vol. 109, 1988, s. 150–152
Lars O. Lundgren, Liv, jag förstår dig inte. Hjalmar Söderbergs Doktor Glas. Carlssons. Sthlm 1987. - Short Stories by Hjalmar Söderberg. Selected and translated by Carl Lofmark. Norvik Press, University of East Anglia. Norwich 1987. - Hjalmar Söderberg i Kristianstad. Redigering och kommentarer: Lennart Hjelmstedt och Hans Holmberg. Kristianstadsbladet. Kristianstad 1988
Björn Sundberg
Vol. 109, 1988, s. 152–154
Kurt Johannesson, Eric Johannesson, Björn Meidal & Jan Stenkvist, Heroer på offentlighetens scen. Politiker och publicister i Sverige 1809-1914. Tidens förlag. Sthlm 1987
Christer Åsberg
Vol. 109, 1988, s. 154–156
Ingrid Schöier, Pär Lagerkvist. En biografi. Bonniers Sthlm 1987
Sven Linnér
Vol. 109, 1988, s. 156–157
Sverker R. Ek, Spelplatsens magi. Alf Sjöbergs regikonst 1930-1957. Gidlunds 1988
Ulla-Britta Lagerroth
Vol. 109, 1988, s. 157–159
Per Rydén, Domedagar. Svensk litteraturkritik efter 1880. (Litteraturvetenskapliga institutionen, Avd. för pressforskning, Lund.) 1988
Margaretha Fahlgren
Vol. 109, 1988, s. 159–160
Carin Österberg, Natur och Kultur. En förlags krönika 1922-1986. Natur och Kultur. Sthlm 1987
Lars Furuland
Vol. 109, 1988, s. 160–161
Litteraturens vägar. Litteratursociologiska studier tillägnade Lars Furuland. Gidlunds. Värnamo 1988
Ingemar Algulin
Vol. 109, 1988, s. 161–162