sls logo

Volym 111, 1990

Artiklar

Peter Weiss - brevskrivaren
Sture Packalén
Vol. 111, 1990, s. 5–31
Vägar in i ett landskap. En tematisk läsning av Kjell Espmarks senare poesi
Peter Krameus
Vol. 111, 1990, s. 33–44
Trubadurlyrikens skrattspegel. Några exempel på det obscena elementet i medeltida occitansk trubadurlyrik
Ulf Malm
Vol. 111, 1990, s. 45–59
Litteraturhistoriens predikament speglat i nyare nordiska handböcker. I
Pär Hellström
Vol. 111, 1990, s. 61–87

Recensioner

Burman, Lars, Den svenska stormaktstidens sonett. Uppsala 1990. (Skrifter utgivna av Litteraturvetenskapliga institutionen vid Uppsala universitet, 25
Stina Hansson
Vol. 111, 1990, s. 89–96
Gunnar Sahlin, Författarrollens förändring och det litterära systemet 1770-1795. (Litteraturvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet.) Sthlm 1989
Torkel Stålmarck
Vol. 111, 1990, s. 96–97
Anita Ankarcrona, Bud på böcker. Bokauktioner i Stockholm 1782-1801. Traditionen - böckerna - publiken. Stockholm 1989
Johan Svedjedal
Vol. 111, 1990, s. 97–104
Birgitta Svanberg, Sanningen om kvinnorna. En läsning av Agnes von Krusenstjernas romanserie Fröknarna von Pahlen. Gidlunds. Sthlm 1989
Ingeborg Nordin Hennel
Vol. 111, 1990, s. 104–108
Eva Vikström, Sverigespel. Kent Anderssons och Bengt Bratts dramatik 1967-71 mot bakgrund av samhälls- och teaterdebatten. Acta Universitatis Umensis. Umeå Studies in the Humanities 88. Umeå 1989
Birgitta Jansson
Vol. 111, 1990, s. 108–110
Bengt-Göran Martinsson, Tradition och betydelse. Om selektion, legitimering och reproduktion av litterär betydelse i gymnasiets litteraturundervisning 1865-1968. Linköping Studies in Arts and Science. 35. Linköping 1989
Sven-Gustaf Edqvist
Vol. 111, 1990, s. 110–114
Frank-Michael Kirsch, Werkindividualität und Literaturverhältnisse. Entwicklungstendenzen der schwedischen Literatur 1957-1987. Dissertation, Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald, 1989 (stencil)
Sverker Göransson
Vol. 111, 1990, s. 114
Johan Gabriel Werving SAMLADE DIKTER. Utgivna av Bernt Olsson och Barbro Nilsson. Svenska författare. Ny serie. Svenska Vitterhetssamfundet. Sthlm 1989. - Torkel Stålmarck, Vår ungdom är en junidag. Samuel Oluf Tilas. En rokokopoet och hans omvärld. Hammarström & Åberg 1990
Ulf Wittrock
Vol. 111, 1990, s. 115–116
Gunnar Brandell, Strindberg - ett författarliv. Fjärde delen. Hemkomsten - det nya dramat 1898-1912. Alba. Sthlm 1989
Richard Bark
Vol. 111, 1990, s. 116–118
Tore Wretö, Ydrekungen. En bok om Leonhard Fredrik Rääf. Gidlunds bokförlag 1990
Carl Fehrman
Vol. 111, 1990, s. 116
Margareta Wirmark, Kampen med döden. En studie över Strindbergs Dödsdansen. (Skrifter utgivna av svenska litteratursällskapet 41.) Uppsala 1989
Hans Lindström
Vol. 111, 1990, s. 118–120
Henrik Wivel, Snödrottningen. En bok om Selma Lagerlöf och kärleken. Bonniers 1990
Ulla-Britta Lagerroth
Vol. 111, 1990, s. 120–122
Bernt Olsson och Ingemar Algulin, Litteraturens historia i världen. Norstedts 1990
Ulf Wittrock
Vol. 111, 1990, s. 122–124
Schwedische Literatur in deutscher Übersetzung 1830-1980. Eine Bibliographie bearbeitet von Regina Quandt hrsg. von Fritz Paul und Heinz-Georg Halbe. I-VII. Vandenhoeck & Ruprecht in Göttingen 1987-1988
Ulf Wittrock
Vol. 111, 1990, s. 124–125
Forskning och vitterhet I-III. Svenska Litteratursällskapet i Finland 1885-1985. Helsingfors 1985-89
Ulf Wittrock
Vol. 111, 1990, s. 125–127
Gunnar Tideström i forskarsamhället
Staffan Björck
Vol. 111, 1990, s. 127–129