sls logo

Volym 112, 1991

Artiklar

Ohelgade medel eller Den nya skapelsens bankrutt i Sven Delblancs Homunculus
Karin Petherick
Vol. 112, 1991, s. 5–12
Bönderna av W. S. Reymont och Raskens av Vilhelm Moberg - ett gemensamt tema och dess variationer
Malgorzata Anna Packalén
Vol. 112, 1991, s. 13–24
Vincent van Gogh i svensk modernistisk dikt - Analyser av sex dikter från Elmer Diktonius till Östen Sjöstrand med fokus på litterär bildtransformation
Håkan Möller
Vol. 112, 1991, s. 25–72
Retorik och litteratur
Mats Edvardsson, Stina Hansson & Isabell Pettersson
Vol. 112, 1991, s. 73–80
Några nytillkomna Ekelundbrev
Nils Gösta Valdén
Vol. 112, 1991, s. 81–86

Recensioner

Anders Öhman, Äventyrets tid. Den sociala äventyrsromanen i Sverige 1841-1859. Acta Universitatis Umensis 93. Umeå 1990
Anker Gemzøe
Vol. 112, 1991, s. 87–90
Claes Ahlund, Den skandinaviska universitetsromanen 1877-1890. Skrifter utgivna av Litteraturvetenskapliga institutionen vid Uppsala universitet. 26. Uppsala 1990
Bertil Nolin
Vol. 112, 1991, s. 90–92
Margareta Dubois, Algot Ruhe - kulturförmedlare och europeisk visionär. (Litteratur Teater Film, Nya Serien 5.) Lund University Press 1989
Sigbrit Swahn
Vol. 112, 1991, s. 92–94
Sigge Bock, Lowly who prevail. Vistas to the work of Hjalmar Bergman. Avh. för teol. doktorsexamen, Uppsala 1991 (tr. 1990)
Örjan Lindberger
Vol. 112, 1991, s. 94–101
Per-Olof Mattsson, Amor Fati - Rudolf Värnlund som prosaförfattare. Akademitryck AB. Sthlm 1989
Tomas Forser
Vol. 112, 1991, s. 101–106
Bo G. Jansson, Självironi, självbespegling och självreflexion: den metafiktiva tendensen i Eyvind Johnsons diktning. (Skrifter utgivna av Litteraturvetenskapliga institutionen vid Uppsala universitet 27.) Uppsala 1990
Torsten Pettersson
Vol. 112, 1991, s. 106–108
Lars Ahlbom, Frihetens tragedi. Livssyn, estetik och hjälteroller i Sven Delblancs författarskap. Bonniers 1989
Beata Agrell
Vol. 112, 1991, s. 108–118
Lena Kjersén-Edman, I ungdomsrevoltens tid. Svensk ungdomsroman åren kring 1968. Acta Universitatis Umensis 1990
Lena Kåreland
Vol. 112, 1991, s. 119–120
Lisbeth Larsson, En annan historia. Om kvinnors läsning och svensk veckopress. Symposion, Stockholm/Stehag 1989
Birgitta Holm
Vol. 112, 1991, s. 120–123
Stina Hansson, Ett språk för själen. Litterära former i den svenska andaktslitteraturen 1650-1720. (Skrifter utg. av Litteraturvetenskapliga institutionen vid Göteborgs universitet 20.) Göteborg 1991
Bernt Olsson
Vol. 112, 1991, s. 125–126
Ur Bellmans värld. En uppsatssamling utgiven av Bellmanssällskapet. Carlsson Bokförlag 1991
Ulf Wittrock
Vol. 112, 1991, s. 126–127
Stellan Arvidson, Passionernas diktare. Thorild I. Carlsson Bokförlag. Sthlm 1989
Torkel Stålmarck
Vol. 112, 1991, s. 127–128
C. J. L. Almqvist, Journalistik. Band I: 1839-1845. Band II: 1846-1851. Urval, inledning och kommentarer av Bertil Romberg, Gidlunds, Hedemora 1989
Anders Öhman
Vol. 112, 1991, s. 129–130
Hans Lindström, Strindberg och böckerna II. (Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet 42.) Uppsala 1990
Hans-Göran Ekman
Vol. 112, 1991, s. 130–131
Hans-Göran Ekman, Klädernas Magi. En Strindbergsstudie. Gidlunds. Sthlm 1991
Richard Bark
Vol. 112, 1991, s. 131–132
Wilhelm Friese, Neuere skandinavische Literatur. Erster Bericht: 1960-1975. Bern, Frankfurt/M., New York 1986. (Jahrbuch für Internationale Germanistik. Reihe C: Forschungsberichte. Bd. 3.) - Margherita Giardano Lokrantz, Selma Lagerlöf ur italienskt perspektiv. Lagerlöfstudier 1990. - Lutz Rühling, Die Abwehr des ennui. Modernität und Moderne im lyrischen Werk Gustaf Frödings. Vandenhoeck & Ruprecht 1990. - Ingvald Rosenblad, Samtida kritik i svensk press av Gustaf Frödings diktsamlingar 1891-1898. (Gustaf Fröding-sällskapet XXIII.) 1991. - Marcus Galdia, Begründungsprobleme der Södergran-Philologie. Peter Lang 1989. - Inge Suchsland, »At elske og at kunne» Weiblichkeit und symbolische Ordnung in der Lyrik von Edith Södergran. Peter Lang 1990. - Edith Södergran, Dikter och aforismer. Redigerade av Holger Lillqvist. (Svenska litteratursällskapet i Finland.) Helsingfors 1990
Ulf Wittrock
Vol. 112, 1991, s. 132–137
Birgit Marschall, Reisen und Regier en. Die Nordlandfahrten Kaiser Wilhelms II. Ernst Kabel Verlag, Hamburg 1991
Ulf Wittrock
Vol. 112, 1991, s. 137–138
Levande möte. Vilhelm Ekelunds Emersontolkningar med inledning och kommentar av Claes Schaar. Ellerströms förlag 1990
Eva-Britta Ståhl
Vol. 112, 1991, s. 138–139
Örjan Lindberger, Människan i tiden. Eyvind Johnsons liv och författarskap 1938-1976. Bonniers. Sthlm 1990
Per Hellström
Vol. 112, 1991, s. 139–141
Ulf Boethius, När Nick Carter drevs på flykten. Kampen mot »smutslitteraturen» i Sverige 1908-1909, Gidlunds 1989
Anders Öhman
Vol. 112, 1991, s. 141–143
Staffan Bergsten, Den trösterika gåtan. Tio essäer om Tomas Tranströmers lyrik. FIB:s lyrikklubbs årsbok 1989
Torsten Rönnerstrand
Vol. 112, 1991, s. 143–147
Staffan Bergsten, Litteraturhistoriens grundbegrepp. Studentlitteratur, Lund 1990
Ulf Wittrock
Vol. 112, 1991, s. 147–148
Jørgen Fafner, Digt og form. Klassisk og moderne verslære. Dansk verskunst. Bind I. C. A. Reitzels Forlag, Köpenhamn 1989
Kristian Wåhlin
Vol. 112, 1991, s. 148–150
Gunnar Ekelöf, Skrifter. Bonniers 1991
Ulf Wittrock
Vol. 112, 1991, s. 150