sls logo

Volym 114, 1993

Artiklar

Kierkegaard, Geijer och universitetet. Avskedsföreläsning vid Uppsala universitet den 24 maj 1993
Thure Stenström
Vol. 114, 1993, s. 5–14
PDF |

Abstract

Thure Stenströms avskedsföreläsning när han lämnar lärostolen i litteraturvetenskap i Uppsala (vårterminen 1993) jämför Sören Kierkegaards och E G Geijers karriärer som akademiker vid Köpenhamns respektive Uppsala universitet och profilerar deras mycket olika inställning till universitetsvetande och professorslärdom. Geijer som universitetsetablissemangets inkarnation kontrasteras mot revoltören, oppositionsmannen och den ensamme självtänkaren Kierkegaard.

Carl Jonas Love Almqvists samlade verk. Planer och principer
Bertil Romberg & Johan Svedjedal
Vol. 114, 1993, s. 15–26
Erik Axel Karlfeldt och den italienska litteraturen
Sven Björkman
Vol. 114, 1993, s. 27–40
»Drifven och lärd i mitt sångarekall». Några anteckningar om Karlfeldt som virtuos poet
Ingemar Algulin
Vol. 114, 1993, s. 41–47
Heidenstam som historiker. Några reflektioner med anledning av en ny avhandling
Martin Kylhammar
Vol. 114, 1993, s. 48–56
»Frihet, vår nordiska ära». Gunnar Mascoll Silfverstolpe, utrikesminister Günther och beredskapsårens skandinavism
Bengt Landgren
Vol. 114, 1993, s. 57–63
Mimesis: efterbildning och representation
Mats Malm
Vol. 114, 1993, s. 64–80
Form i litteratur
Anders Pettersson
Vol. 114, 1993, s. 81–92
Skönlitteratur och sakprosa - en replik till Bo G. Jansson
Anders Pettersson
Vol. 114, 1993, s. 93–99
Litteraturtolkning som »horisontsammansmältning». Svar till Eva-Britta Ståhls »Agons två anleten»
Lars Nylander
Vol. 114, 1993, s. 100–106
James Joyce, Nora och Lucia
Ulf Wittrock
Vol. 114, 1993, s. 107–116
Den föraktade genren. Om varför det var farligt att läsa romaner
Mats Edvardsson
Vol. 114, 1993, s. 117–120

Recensioner

Leif Åslund, Magnus Gabriel De la Gardie och vältaligheten. Studia Rhetorica Upsaliensia 1. 1992
Erland Sellberg
Vol. 114, 1993, s. 121–123
Aris Fioretos, Det kritiska ögonblicket. Hölderlin, Benjamin, Celan. Norstedts 1991
Roland Lysell
Vol. 114, 1993, s. 123–132
Ola Nordenfors, »Känslans kontrapunkt». Studier i den svenska romansen 1900-1950. Skrifter utgivna av Litteraturvetenskapliga institutionen vid Uppsala universitet, 28. Uppsala 1992
Eva-Britta Ståhl
Vol. 114, 1993, s. 132–144
Birthe Sjöberg, Sivar Arnér - den livsbejakande nihilisten. Litteratur teater film, nya serien nr 9. Lund 1993
Anders Pettersson
Vol. 114, 1993, s. 144–149
Peter Forsgren, »Att lyssna med ögat». Studier i Peder Sjögrens 1940-talsromaner. Daidalos. Göteborg 1992
Ulf Olsson
Vol. 114, 1993, s. 149–151
Gunnar Bäck, Ord och kött. Till teaterns fenomenologi med Iarssons och Kyrklunds Medea. Daidalos. Göteborg 1992
Tomas Forser
Vol. 114, 1993, s. 151–159
Lars Elleström, Vårt hjärtas vilt lysande skrift. Om Karl Vennbergs lyrik. Lund University Press 1992
Mona Sandqvist
Vol. 114, 1993, s. 159–165
Ingela Pehrson, Livsmodet i skrönans värld. En studie i Torgny Lindgrens romaner Ormens väg på hälleberget, Bat Seba och Ljuset. Skrifter utgivna av Litteraturvetenskapliga institutionen vid Uppsala universitet, 29. Uppsala 1993
Claes Ahlund
Vol. 114, 1993, s. 165–174
Lars Brink, Gymnasiets litterära kanon. Urval och värderingar i läromedel 1910-1945. Avdelningen för litteratursociologi vid Litteraturvetenskapliga institutionen. Uppsala 1992
Sven-Gustaf Edqvist
Vol. 114, 1993, s. 174–178
Birgitta Ivarson Bergsten, »Förflytta berg till bokstäver». Utvecklingslinjer i Elisabet Hermodssons författarskap. Rabén & Sjögren 1989
Ulf Wittrock
Vol. 114, 1993, s. 178–181
Stefanie v. Schnurbein, Religion als Kulturkritik. Neugermanisches Heidentum im 20. Jahrhundert. Skandinavische Arbeiten herausgegeben von Klaus von See. Band 13. Carl Winter Universitätsverlag. Heidelberg 1992
Ulf Wittrock
Vol. 114, 1993, s. 181–182
Sven Delblanc, Homerisk hemkomst. Två essäer om Iliaden och Odysséen. Bonniers 1992. Minna Skafte Jensen, Homer og hans tilhørere. Iliaden og Odysseen. Gyldendal 1992
Björn Sundberg
Vol. 114, 1993, s. 183–184
Stephen A. Mitchell, Heroic Sagas and Ballads. Cornell University Press 1991. Jesse L. Byock, Medieval Iceland. University of California Press 1988
Peter Hallberg
Vol. 114, 1993, s. 184–186
Magnus Wistrand, Entertainmentand Violence in Ancient Rome. The Attitudes of Roman Writers of the first Century A.D. Acta Universitatis Gothoburgensis. 1992
Ulf Wittrock
Vol. 114, 1993, s. 184
Marie-Christine Skuncke, Gustaf III - Det offentliga barnet. En prins retoriska och politiska fostran. Atlantis 1993
Magnus von Platen
Vol. 114, 1993, s. 186–188
Arne Törnqvist, Henrik Ibsen. Natur och Kultur 1992
Björn Sundberg
Vol. 114, 1993, s. 188
Gunnar Brandell, Nordiskt drama - studier och belysningar. Svenska Litteratursällskapet 1993
Ulf Wittrock
Vol. 114, 1993, s. 188–189
Johan Cullberg, Skaparkriser. Strindbergs Inferno och Dagermans. Natur och kultur 1992
Hans-Göran Ekman
Vol. 114, 1993, s. 189–191
Torsten Ekbom, Samuel Beckett. Natur och Kultur 1993
Ulf Wittrock
Vol. 114, 1993, s. 191–193
Peter Weiss, Landskapen i drömmarna, ur en ung författares arbetsböcker. Inledande essay: Sverker R. Ek. Översättning: Ulrika Wallenström. Gidlunds 1991. Robert Cohen, Peter Weiss in seiner Zeit. Leben und Werk. J.B. Metzler 1992
Ulf Wittrock
Vol. 114, 1993, s. 193–195
Wendelius, Lars, Form och tematik i Peter Weiss' Motståndets estetik. Skrifter utgivna av Avdelningen för litteratursociologi vid Litteraturvetenskapliga institutionen, nr 25. Uppsala 1991
Sture Packalén
Vol. 114, 1993, s. 195–199
Richard Bark, Dramat i din föreställning. Från Aischylos till Weiss. Studentlitteratur. Lund 1993
Björn Sundberg
Vol. 114, 1993, s. 199
Dansk Teaterhistorie. Band 1. Kirkens og kongens teater. Band 2. Folkets teater. Redaktion: Kela Kvam, Janne Risum, Jytte Wiingaard. Medarbejdere: Elin Andersen, Bent Holm, Elin Rask. Billedredaktion: Bent Holm. Gyldendal 1992
Roland Lysell
Vol. 114, 1993, s. 200–202
Bengt Landgren, Odysseus vid masten och Procyons galna hund. Populärvetenskapliga föreläsningar och seminarier. Litteraturvetenskapliga institutionen. Uppsala universitet. 1992
Ingemar Algulin
Vol. 114, 1993, s. 202–203
Poesi och vetande. Till Kjell Espmark 19 februari 1990. Redaktion: Urpu-Liisa Karahka Anders Olsson. Norstedts 1990. - Kritik och teater. En vänbok till Bertil Nolin. Skrifter utgivna av Litteraturvetenskapliga institutionen vid Göteborgs universitet 23. Göteborg 1992
Ulf Wittrock
Vol. 114, 1993, s. 203–205
Horace Engdahl, Stilen och lyckan. Essäer om litteratur. Bonniers. Sthlm 1992
Björn Sundberg
Vol. 114, 1993, s. 203
Ur könets mörker. Litteraturanalyser av Ebba Witt-Brattström. Norstedts 1993
Margaretha Fahlgren
Vol. 114, 1993, s. 205–206
Textual Liberation. European Feminist Writing in the Twentieth Century. Edited by Helena Forsås-Scott. Routledge. London and New York 1991
Ulf Wittrock
Vol. 114, 1993, s. 205
Textkritik. Teori och praktik vid edering av litterära texter. Föredrag vid Svenska Vitterhetssamfundets symposium 10-11 september 1990. Red. av Barbro Ståhle Sjönell. Almqvist & Wiksell International 1991
Peter Hallberg
Vol. 114, 1993, s. 206–209