sls logo

Volym 117, 1996

Artiklar

I Berättelsernas famn - eller i Lögnens. Odysseus som berättare hos Homeros och Eyvind Johnson
Lars-Åke Skalin
Vol. 117, 1996, s. 5–16
»Sova, kanske drömma». Kring drömtemat i Eyvind Johnsons historiska romaner
Anders Cullhed
Vol. 117, 1996, s. 17–27
Stig Dagerman som lyriker i »Birgitta svit»
Claes Ahlund
Vol. 117, 1996, s. 28–50
Struktur och betydelse i sonetten »Obsession» av Charles Baudelaire
Ylva Lindberg
Vol. 117, 1996, s. 51–78
Det bortkomna brevet. En röst ur seklets början
Birgitta Holm
Vol. 117, 1996, s. 79–84
Nathan Söderblom om August Strindberg. Känt och okänt. Några iakttagelser
Staffan Runestam
Vol. 117, 1996, s. 84–93

Recensioner

Michael Gustavsson, Textens väsen. En kritik av essentialistiska förutsättningar i modern litteraturteori. Exemplen Cleanth Brooks, Roman Jakobson, Paul de Man (Skrifter utgivna av Litteraturvetenskapliga institutionen vid Uppsala universitet 32). Uppsala 1996
Ulf Malm
Vol. 117, 1996, s. 94–104
Erik Näslund, Birgit Cullbergs Fröken Julie. En svensk balettklassiker. Theatron-serien. Stiftelsen för utgivning av teatervetenskapliga studier. Stockholm 1995
Egil Törnqvist
Vol. 117, 1996, s. 104–109
Valborg Lindgärde, Jesu Christi Pijnos Historia Rijmwijs Betrachtad. Svenska passionsdikter under 1600- och 1700-talet. Litteratur teater film, Nya serien 12, Lund University Press 1996
Lars Burman
Vol. 117, 1996, s. 109–115
Eva Ekselius, Andas fram mitt ansikte. Om den mytiska och djuppsykologiska strukturen hos Per Olov Enquist. Symposium. Stockholm/Stehag 1996
Gunnar Syréhn
Vol. 117, 1996, s. 115–119
Lars Lönnroth, Skaldemjödet i berget. Essayer om fornisländsk ordkonst och dess återanvändning i nutiden. Atlantis 1996. - The Eastern World of the Vikings. Eight Essays about Scandinavia and Eastern Europé in the Early Middle Ages. By E.A. Melnikova. Gothenburg Old Norse Studies, I. Litteraturvetenskapliga Institutionen, Göteborgs universitet 1996
Ulf Wittrock
Vol. 117, 1996, s. 120–121
Skogekär Bergbo, Wenerid. Utgiven med inl. och komm. av Lars Burman. Svenska Vitterhetssamfundet. Svenska författare, ny serie, Stockholm 1993
Magnus von Platen
Vol. 117, 1996, s. 121–122
Bengt Lewan, Renässansbilder. Den italienska renässansen i svensk diktning. Carlssons Bokförlag 1995
Conny Svensson
Vol. 117, 1996, s. 123–124
Arne Melberg, Några vändningar hos Hölderlin. Brutus Östlings Bokförlag Symposion, Stockholm/Stehag, 1995
Roland Lysell
Vol. 117, 1996, s. 125–127
Lyn Pykett, Engendering Fictions: The Engish Novel in the Early Twentieth Century. Edward Arnold. London 1995
Helena Forsås-Scott
Vol. 117, 1996, s. 127–128
Karin Johannisson, Den mörka kontinenten. Kvinnan, medicinen och fin-de siècle. Norstedts 1994
Ulf Wittrock
Vol. 117, 1996, s. 128–129
Nationalupplagan av August Strindbergs Samlade Verk. Presentation och redigeringsprinciper. Särtryck ur del 1 (Ungdomsdramer I). - 15. Dikter på vers och prosa. Sömngångarnätter på vakna dagar och strödda tidiga dikter. Norstedts 1995. - 20. Tjänstekvinnans son I-II. Norstedts 1989. - 37. Inferno. Norstedts 1994. - 57. Svarta Fanor. Norstedts 1995
Ulf Wittrock
Vol. 117, 1996, s. 129–133
Reijo Rüster & Lars Westman, Selma på Mårbacka. Bonniers 1996
Ulf Wittrock
Vol. 117, 1996, s. 133–134
August Strindbergs brev, del 16-20, utg. Björn Meidal. Bonniers, Stockholm 1989-1996
Björn Sundberg
Vol. 117, 1996, s. 133
Karl-Ivar Hildeman, Karlfeldt före Karlfeldt. (Karlfeldt-Samfundets skriftserie nr 27.) Wahlström & Widstrand 1995. - Evald Palmlund, Erik Lindorm. Ett författarliv. Carlssons 1996
Ulf Wittrock
Vol. 117, 1996, s. 134–135
Knut Ahnlund, Sven Lidman. Ett livsdrama. Atlantis 1996
Ulf Wittrock
Vol. 117, 1996, s. 135–136
Anders Olsson, Ekelunds hunger. Bonnier Alba Essä. Stockholm 1996
Eva-Britta Ståhl
Vol. 117, 1996, s. 136–137
Paul Berf, Reisen durch Zeit und Raum. Eine thematische Analyse von Gunnar Ekelöfs En Mölna-Elegi (Artes et Litterae Septentrionales. Kölner Studien zur Literatur-, Kunst- und Theaterwissenschaft, Band 15). Literaturverlag Norden. Morsbach 1995
Bengt Landgren
Vol. 117, 1996, s. 137–138
Arild Linneberg, Bastardforsøk. Utvalgt og försynt med fortreffelig forord av Arnold Negnaf og Leo Løvetann. Gyldendal Norsk Forlag, Oslo, 1994
Roland Lysell
Vol. 117, 1996, s. 138–140
Jacqueline Martin & Willmar Sauter, Understanding Theatre. Performance Analysis in Theory and Practice. Almqvist & Wiksell International. Stocholm 1995
Björn Sundberg
Vol. 117, 1996, s. 140–141