sls logo

Volym 118, 1997

Artiklar

Johan Albrecht Schmidts Landt-Nöjet – vår första svenska Decamerone
Barbro Ståhle Sjönell
Vol. 118, 1997, s. 5–13
Kampen på det gustavianska litterära fältet. Om Kellgrens problematiska förhållande till Bellman och Thorild
Dag Hedman
Vol. 118, 1997, s. 14–39
Almqvist og Mytepoesien. En analyse af de 3 Mytopoiesis-tekster, Guld­fågel, Rosaura og Arctura, samt Skönhetens tårar og Sviavigamal med udgangspunkt i Almqvists definitioner og opfattelser af det mytiske
Gunilla Hermansson
Vol. 118, 1997, s. 40–90
Hushållet som romanverkstad – Fredrika Bremers Famillen H*** och 1830-talets litterära debat
Åsa Arping
Vol. 118, 1997, s. 91–111
Unanimismen i Sverige
Eva-Karin Josefson
Vol. 118, 1997, s. 112–121
Akra. Eva Ström om det bortvända fadersansiktet, utblottelsen och språktillåtelsen
Eva-Britta Ståhl
Vol. 118, 1997, s. 122–151
PDF |

Abstract

An essay on the Swedish poet Eva Ström, especially her volume of poetry from 1983, Akra, where I discuss some important religious patterns of deprivation and thirst, and longing for a new blessing. Intertextual relations with poets such as Paul Celan.

Recensioner

Carin Franzén, Att översätta känslan. En studie i Julia Kristevas psykoanalytiska poetik. Avec un résumé en français. Stockholm/Stehag 1995. 208 s. ISBN 91–7139–264–5
Ulf Olsson
Vol. 118, 1997, s. 152–160
Christina Bergil, Mörkrets motbilder. Tematik och narration i fem verk av Birgitta Trotzig. Avec un résumé en français. Stockholm/Stehag 1995. 320 s. ISBN 91–7139–284–X
Ulf Olsson
Vol. 118, 1997, s. 160–167
Kristin Järvstad, Att utvecklas till kvinna. Studier i den kvinnliga utvecklingsromanen i 1900-talets Sverige. Brutus Östlings Bokförlag Symposion. Stockholm/Stehag 1996
Birgitta Svanberg
Vol. 118, 1997, s. 167–173
Anna Lyngfelt, Den avväpnande förtroligheten. Enaktaren i Sverige 1870–90, Göteborg 1996 (Skrifter utgivna av Litteraturvetenskapliga institutionen vid Göteborgs universitet nr 29)
Yvonne Leffler
Vol. 118, 1997, s. 173–180
Anders Tyrberg, Skuldkänslans broderskap. En bok om Peder Sjögrens romaner. Carlssons. Stockholm, 1996
Lars-Åke Skalin
Vol. 118, 1997, s. 180–188
Inger Littberger, Ulla Isakssons romankonst. Bonniers. Stockholm 1996
Ingela Pehrson Berger
Vol. 118, 1997, s. 189–195
Cecilia Sjöholm, Föreställningar om det omedvetna. Stagnelius, Ekelöf och Norén. Brutus Östlings Bokförlag Symposion. Stockholm/Stehag 1996
Rikard Schönström
Vol. 118, 1997, s. 195–198
Peter Hansen, Romanen och verklighetsproblemet. Studier i några svenska sextiotalsromaner, Symposion Graduale 1996
Anders Ohlsson
Vol. 118, 1997, s. 198–202
Ingemar Friberg, "Jag är alltid annorlunda"; en studie i identitetsproblematiken i Lars Gustafssons tidiga författarskap mellan åren 1959 och 1967. Umeå 1996
Torsten Rönnerstrand
Vol. 118, 1997, s. 202–208
Jakob Christensson, Lyckoriket. Studier i svensk upplysning. Stockholm 1996 (diss. Lund)
Margareta Björkman
Vol. 118, 1997, s. 208–211
Bo Georgii-Hemming, Träd. Ett försök till lacansk läsning av Walter Ljungquists berättelser, särskilt Jerk Dandelinsviten. (Skrifter utgivna av Litteraturvetenskapliga institutionen vid Uppsala universitet 33) Uppsala 1997
Roland Lysell
Vol. 118, 1997, s. 211–217
Geir Vestheim, Fornuft, kultur og velferd. Ein historisksosiologisk studie av norsk folkebibliotekpolitikk (Avdelningen för biblioteks- och informationsvetenskap, Göteborgs universitet 1997) Det Norske Samlaget. Oslo 1997
Erik Peurell
Vol. 118, 1997, s. 217–219
Sven Arne Bergmann, Getabock och gravlilja. Selma Lagerlöfs En herrgårdssägen som konstnärlig text. (Skrifter utgivna av Litteraturvetenskapliga institutionen vid Göteborgs universitet nr 30) Göteborg 1997
Anders Öhman
Vol. 118, 1997, s. 219–225
Carin Röjdalen, "Men jag ville hjälpa". Studier i Lars Ahlins 1940-talsnovellistik. (Skrifter utgivna av Litteraturvetenskapliga institutionen vid Göteborgs universitet, 31) Göteborg 1997
Birthe Sjöberg
Vol. 118, 1997, s. 225–233
Cecilia Cervin, Det illojala barnets uppror. Studier kring Jan Myrdals självbiografiska texter. Hägglunds förlag. Lund 1997
Hans-Erik Johannesson
Vol. 118, 1997, s. 233–237
Inger Ring, Minnet regngardinen genombryter. En studie av Ragnar Thoursies lyrik till och med Emaljögat. Brutus Östlings Bokförlag. Stockholm/Stehag 1997
Per Erik Ljung
Vol. 118, 1997, s. 237–246
Diederik C. Grit, Driewerf zalig Noorden. Over literaire betrekkingen tussen de Nederlanden en Scandinavië. Universitaire Pers Maastricht 1994. Tevens verschenen als dissertatie Rijksuniversiteit Limburg te Maastricht. (Med resuméer på engelska och danska). Viktor Claes, Timmermans in Scandinavië. Jaarboek 1993 van het Felix Timmermans-genootschap. Uitgeverij J. van In, Lier 1993
Gunilla Dahlberg
Vol. 118, 1997, s. 247–253
Rikard Schönström, Minnets öar, glömskans tradition. En studie i Göran Printz-Påhlsons poesi. Brutus Östlings Bokförlag Symposion. Stockholm/ Stehag 1995
Eva-Britta Ståhl
Vol. 118, 1997, s. 254–255
Bernt Olsson, Vid språkets gränser. Svenska 1900-talslyriker och frågan om ordens förmåga. ellerströms 1995
Pär Hellström
Vol. 118, 1997, s. 256–258
Jens Kr. Andersen, Bellman og de danske guldalderdigtere. En studie i litterær reception. Danmarks Universitetsförlag 1996
Hans Kuhn
Vol. 118, 1997, s. 258–260
I lärdomens trädgård. Festskrift till Louise Vinge 24.11.1996, red. av Christina Sjöblad, Mona Sandqvist, Birthe Sjöberg och Johan Stenström. Litteratur Teater Film, Nya Serien 15. Lund University Press. Lund 1996
Roland Lysell
Vol. 118, 1997, s. 260–265
Möten med Tegnér, redigerad av Ulla Törnqvist. Tegnérsamfundet. Lund 1996
Roland Lysell
Vol. 118, 1997, s. 265–268
Esaias Tegnér, Samlade Dikter, utgivna av Tegnérsamfundet, Del VII 1840–1846, red. av Wl. dr. Christina Svensson. Tegnérsamfundet. Lund 1996
Roland Lysell
Vol. 118, 1997, s. 268–271
Thure Stenström, Gyllensten i hjärtats öken. Strövtåg i Lars Gyllenstens författarskap, särskilt Grottan i öknen. Acta Universitatis Upsaliensis, Historia litterarum, 19. Almqvist & Wiksell International 1996
Anders Pettersson
Vol. 118, 1997, s. 272–274
Åttio år Edith Södergran. Verk och reception 1916–1995 – en bibliografi sammanställd av Carita Backman & Siv Storå. Svenska litteratursällskapet i Finland. Helsingfors1996
Eva Lilja
Vol. 118, 1997, s. 274–276
Nordisk kvinnolitteraturhistoria. Del 1: I Guds namn 1000–1800. Del 2: Fadershuset 1800-talet. Red. Elisabeth Møller Jensen m.fl. Höganäs 1993. Del 3: Vida världen 1900–1960. Red. Elisabeth Møller Jensen, Ebba Witt-Brattström m.fl. Höganäs 1996
Anna Williams
Vol. 118, 1997, s. 276–279
Skånes litteraturhistoria. Del 1: Fram till 1940-talet. Red. Louise Vinge. Malmö 1996
Anna Williams
Vol. 118, 1997, s. 279–280
Maria Nikolajeva, När Sverige erövrade Ryssland. En studie i kulturernas samspel. Brutus Östling Bokförlag Symposion. Stockholm/Stehag 1996
Lars Wendelius
Vol. 118, 1997, s. 280–282
Eva Hættner Aurelius, Inför lagen. Kvinnliga svenska självbiografier från Agneta Horn till Fredrika Bremer. (Litteratur, teater, film: nya serien 13, red. Per Rydén, Louise Vinge, Margareta Wirmark) Lund 1996
Stina Hansson
Vol. 118, 1997, s. 282–285
Ulf Olsson, Levande död. Studier i Strindbergs prosa. Symposion. Stockholm/Stehag 1996
Margaretha Fahlgren
Vol. 118, 1997, s. 285–286
Bo G Jansson, Postmodernism och metafiktion i Norden. Hallgren & Fallgren Studieförlag AB. Uppsala 1996
Jonas Ingvarsson
Vol. 118, 1997, s. 286–289
Anthony Heilbut, Thomas Mann. Eros and Literature. Macmillan 1996
Conny Svensson
Vol. 118, 1997, s. 290–292
Johan Svedjedal, Gurun och grottmannen och andra litteratursociologiska studier. Om Birger Sjöberg, Vilhelm Moberg, Bruno K. Öijer, Sven Delblanc, Bob Dylan och Stig Larsson. Gedins förlag. Stockholm 1996
Peter Hansen
Vol. 118, 1997, s. 292–294
Andreas Arvidi, Manuductio ad POESIN SVECANAM, Thet är En kort Handledning til thet Swenske Poeterij, Vers- eller Rijmkonsten. Utgiven av Mats Malm med inledning av Mats Malm och Kristian Wåhlin. Svenska vitterhetssamfundet. Sthlm 1996
Ulf Malm
Vol. 118, 1997, s. 294–295
Sveriges medeltida ballader. Utgivna av Svenskt visarkiv. Band 4:1, 4:2. Sthlm 1996
Ulf Malm
Vol. 118, 1997, s. 294
Agitatorerna. Arbetarrörelsen och språket 1. Redaktör: Kurt Johannesson. Carlssons bokförlag 1996
Kerstin Rydbeck
Vol. 118, 1997, s. 295–297
Margareta Wirmark, red., Ingmar Bergman. Film och teater i växelverkan, Carlssons Bokförlag. Stockholm 1996
Per Ringby
Vol. 118, 1997, s. 297–299
Birgitta Steene, red., Strindbergiana. Tolfte samlingen. Strindbergssällskapet, Atlantis. Stockholm 1997
Per Ringby
Vol. 118, 1997, s. 299–300
Per Gedin, Litteraturen i verkligheten. Om bokmarknadens historia och framtid. Andra bearbetade och utökade upplagan. Rabén Prisma 1997
Erik Peurell
Vol. 118, 1997, s. 300–302
Voltaire, Histoire de Charles XII. Édition critique par Gunnar von Proschwitz (Les oeuvres complètes de Voltaire, 4), Voltaire Foundation, Oxford 1996, samt Voltaire, Carl XII:s historia. Tolkning, inledning och kommentar av Gunnar von Proschwitz. Norstedts. Sthlm 1997
Thure Stenström
Vol. 118, 1997, s. 302–304
Helena Forsås-Scott, Swedish Women's Writing 1850–1995. The Athlone Press. London & Atlantic Highlands, NJ 1997
Kristin Järvstad
Vol. 118, 1997, s. 304–305
Nationalupplagan av August Strindbergs Samlade Verk Del 21. Tjänstekvinnans son III–IV, redigerad och kommenterad av Hans Lindström. Norstedts 1996. Del 22. Han och hon. En själs utvecklingshistoria (1875–76), redigerad och kommenterad av Hans Sandberg. Norstedts 1996. Del 54. Historiska miniatyrer, redigerad och kommenterad av Conny Svensson. Norstedts 1997. Del 63. Den världshistoriska trilogin. Dramafragment, redigerad och kommenterad av Gunnar Ollén. Norstedts 1996. Del 65. En blå bok I, redigerad och kommenterad av Gunnar Ollén. Norstedts 1997
Barbro Ståhle Sjönell
Vol. 118, 1997, s. 306–312