sls logo

Volym 119, 1998

Artiklar

Ringens härskarinna. Quevedo och den barocka figureringen
Anders Cullhed
Vol. 119, 1998, s. 5–28
"ditt Minne jag bereder". Om retorisk tradition och poetisk egenart i Bellmans gravdiktning
Stefan Ekman
Vol. 119, 1998, s. 29–39
Med dunkla brev på djupa vatten. Victoria Benedictsson och offerrollen
Inger Hammar
Vol. 119, 1998, s. 40–53
Sonen blir patriark – om Strindbergs Riksföreståndaren
Björn Sundberg
Vol. 119, 1998, s. 54–76
PDF |

Abstract

An analysis of the dramatic technique and themes (e.g. the ways of God, patritism) in one of Strindberg's last dramas (1909).

Konstruktiv konflikt och livsförnyelse. Lars Noréns pjäs Höst och vinter tolkad utifrån Rollo May
Björn Lundberg
Vol. 119, 1998, s. 77–95
Kellgren vs Bellman – en utdragen process
Torkel Stålmarck
Vol. 119, 1998, s. 96–99
Agneta Horn än en gång
Magnus von Platen
Vol. 119, 1998, s. 100–111
Dygdz och Dödz åminnelse – om tillkomsten av en nyupptäckt dikt av Haquin Spegel
Nils Ekedahl
Vol. 119, 1998, s. 112–122

Recensioner

Mats Malm, Minervas äpple. Om diktsyn, tolkning och bildspråk inom nordisk göticism. Brutus Östlings Bokförlag Symposion, Stockholm/Stehag 1996
Kurt Johannesson
Vol. 119, 1998, s. 123–124
Mikael van Reis, Det slutna rummet. Sex kapitel om Lars Noréns författarskap 1963–1983. Brutus Östlings Bokförlag Symposion, Stockholm/Stehag 1997
Rikard Schönström
Vol. 119, 1998, s. 124–129
Daniel Sävborg, Sorg och elegi i Eddans hjältediktning (Stockholm Studies in History of Literature, 36). Stockholm 1997
Mats Malm
Vol. 119, 1998, s. 129–137
Ingrid Meijling Bäckman, Den resfärdiga. Studier i Emilia Fogelklous självbiografi. Brutus Östlings Bokförlag Symposion, Stockholm/Stehag 1997
Margaretha Fahlgren
Vol. 119, 1998, s. 137–142
Håkan Möller, Den wallinska psalmen (Bibliotheca Theologiæ Practicæ, Kyrkovetenskapliga studier 56). Almqvist & Wiksell International, Stockholm 1997
Roland Lysell
Vol. 119, 1998, s. 142–147
Jørgen Lorentzen, Mannlighetens muligheter. Aschehoug, Oslo 1998
Roland Lysell
Vol. 119, 1998, s. 147–153
Leif Lorentzon, ”An African Focus.” A Study of Ayi Kwei Armah’s Narrative Africanization (Stockholm Studies in History of Literature. no. 37). Almquist & Wiksell International, Stockholm 1998.
Helge Rønning
Vol. 119, 1998, s. 153–158
Per Stam, Krapula. Henry Parland och romanprojektet Sönder (Skrifter utgivna av litteraturvetenskapliga institutionen vid Uppsala universitet 35, Uppsala 1998). Almqvist & Wiksell International i distr. Även i Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland (612), Helsingfors 1998
Clas Zilliacus
Vol. 119, 1998, s. 158–161
Christina Gullin, Översättarens röst. En studie i den skönlitteräre översättarens roll med utgångspunkt i översättningar av Else Lundgren och Caj Lundgren. Lund University Press, Lund 1998
Raoul Granqvist
Vol. 119, 1998, s. 161–163
Torkel Stålmarck, Jacob Wallenberg. Ostindiefarare/Präst/Författare 1746–1778. Atlantis, Stockholm 1995
Carina Burman
Vol. 119, 1998, s. 164–165
Henrik Grönroos & Ann-Charlotte Nyman, Boken i Finland. Bokbeståndet hos borgerskap, hantverkare och lägre sociala grupper i Finlands städer enligt städernas bouppteckningar 1656–1809. Svenska litteratursällskapet i Finland, Helsingfors 1996
Margareta Björkman
Vol. 119, 1998, s. 165–171
Från Sörgården till Lop-nor. Klassiska läseböcker i ny belysning, red. Bo Ollén (Skrifter utgivna av Svenska barnboksinstitutet nr 57). Carlssons bokförlag, Stockholm 1996
Lars Brink
Vol. 119, 1998, s. 171–175
Hans-Göran Ekman, Villornas värld. Studier i Strindbergs kammarspel. Gidlunds, Hedemora 1997
Barry Jacobs
Vol. 119, 1998, s. 175–179
Metriska Fäder och Förnyare. Studier framlagda vid Hallvard Lie-symposiet. Femte nordiska metrikkonferensen, Oslo 26–28 oktober 1995, utgivna av Ulla-Britt Frankby och Jörgen Larsson (Skrifter utgivna av Centrum för Metriska Studier 7). Göteborg 1997
Sven Bäckman
Vol. 119, 1998, s. 179–182
Ebba Witt-Brattström, Ediths jag. Edith Södergran och modernismens födelse. Norstedts förlag AB, Stockholm 1997
Anders Mortensen
Vol. 119, 1998, s. 182–184
Bakom maskerna. Det dolda budskapet hos kvinnliga 1880-talsförfattare, red. Yvonne Leffler. Högskolan i Karlstad 1997
Eva Heggestad
Vol. 119, 1998, s. 184–185
Ingeborg Nordin Hennel, Mod och Försakelse. Livs- och yrkesbetingelser för Konglig Theaterns skådespelerskor 1813–1863. Gidlunds Förlag, Hedemora 1997
Willmar Sauter
Vol. 119, 1998, s. 185–189
Lars Nylander, Den långa vägen hem. Lars Noréns författarskap från poesi till dramatik. Albert Bonniers förlag, Stockholm 1997
Björn Sundberg
Vol. 119, 1998, s. 189–190
Annette Kullenberg, Strindberg – murveln. En bok om journalisten August Strindberg. Wahlström & Widstrand, Stockholm 1997. Alice Rasmussen, ”Det går en oro genom själen…” Strindbergs hem och vistelseorter i Norden. Carlssons, Stockholm 1996
Björn Sundberg
Vol. 119, 1998, s. 190
Christina Sjöblad, Min vandring dag för dag. Kvinnors dagböcker från 1700-talet (Litteratur, teater, film: nya serien 16, red. Per Rydén, Louise Vinge, Margareta Wirmark). Lund 1997
Stina Hansson
Vol. 119, 1998, s. 191–193
Göran Lundstedt, Till bords med de bästa. Om kritikern Knut Jaensson. Ellerströms, Lund 1997
Erik Peurell
Vol. 119, 1998, s. 193
Vivi Edström, Astrid Lindgren och sagans makt (Skrifter utgivna av Svenska barnboksinstitutet, 62). Rabén & Sjögren bokförlag, Stockholm 1997
Lena Kåreland
Vol. 119, 1998, s. 194–196
Anna Williams, Stjärnor utan stjärnbilder. Kvinnor och kanon i litteraturhistoriska översiktsverk under 1900-talet (Skrifter utgivna av Avdelningen för litteratursociologi vid Litteraturvetenskapliga institutionen i Uppsala. 35). Gidlunds förlag, Hedemora 1997
Per Rydén
Vol. 119, 1998, s. 194
Documentarism in Scandinavian Literature, red. Poul Houe & Sven Hakon Rossel (Internationale Forschungen zur Allgemeinen und Vergleichenden Literaturwissenschaft 18). Editions Rodopi B.V., Amsterdam – Atlanta, GA 1997
Peter Hansen
Vol. 119, 1998, s. 196–198
Carl Michael Bellmans skrifter 19. Standardupplaga utgiven av Bellmanssällskapet. Översättningar. Med kommentarer av Gunnar Hillbom, Sigbrit Swahn, Sven Christer Swahn, Andreas Sanesi, Birgit Stolt. Stockholm 1997
Magnus von Platen
Vol. 119, 1998, s. 198–199
Marianne Sandels, Under den gröna pinjen. Trubadurlyrik på galicisk-portugisiska från Spanien och Portugal, 1200–1350 (FIB:s Lyrikklubbs bibliotek nr 270). Värnamo 1997
Ulf Malm
Vol. 119, 1998, s. 199–201
Selma Lagerlöf och kärleken. Lagerlöfstudier 1997, red. Karl Erik Lagerlöf (Selma Lagerlöfsällskapets årsbok1997). Selma Lagerlöfsällskapet och Gidlunds förlag, Stockholm 1997)
Maria Karlsson
Vol. 119, 1998, s. 201–204
Interart Poetics. Essays on the Interrelations of the Arts and Media, edited by Ulla-Britta Lagerroth, Hans Lund & Erik Hedling (Internationale Forschungen zur Allgemeinen und Vergleichenden Literaturwissenschaft 24, hrsg. v. Alberto Martino, Rodopi). Amsterdam &  Atlanta Ga. 1997.
Roland Lysell
Vol. 119, 1998, s. 204–209
Bjarne Fidjestøl, Selected Papers. Edited by Odd Einar Haugen and Else Mundal. Translated by Peter Foote (The Viking Collection. Studies in Northern civilization, 9). Odense University Press 1997
Lars Lönnroth
Vol. 119, 1998, s. 209–210
Skeptikerns dilemma. Texter om Willy Kyrklunds författarskap, red. Vasilis Papageorgiou. Brutus Östlings Bokförlag Symposion, Stockholm/Stehag 1997
Peter Hansen
Vol. 119, 1998, s. 210–212
Staffan Bergsten, Klang och åter. Tre röster i samtida svensk kvinnolyrik. FIB:s Lyrikklubb 1997
Eva Lilja
Vol. 119, 1998, s. 212–214
Andrew Bowie, From Romanticism to Critical Theory. The philosophy of German literary theory. Routledge, London 1997
Håkan Möller
Vol. 119, 1998, s. 214–220
Litteratursociologi. Texter om litteratur och samhälle, red. Lars Furuland och Johan Svedjedal. Studentlitteratur, Lund 1997
Lisbeth Larsson
Vol. 119, 1998, s. 220–222
Litteraturvetenskap – en inledning, red. Staffan Bergsten. Studentlitteratur, Lund 1998
Ingemar Algulin
Vol. 119, 1998, s. 222–225
Bengt Landgren, Polyederns gåta. En introduktion till Gunnar Ekelöfs Färjesång (Acta Universitatis Upsaliensis. Historia litterarum. 20). Uppsala 1998
Ingemar Algulin
Vol. 119, 1998, s. 225–226
Lars Burman, Tre fruar och en mamsell. Om C.J.L. Almqvists tidiga 1840-talsromaner (Almqviststudier 2). Gidlunds Förlag, Hedmora 1998
Ulla-Britta Lagerroth
Vol. 119, 1998, s. 226–229
Boel Westin, Strindberg, sagan och skriften. Symposion, Stockholm/Stehag 1998
Birgitta Steene
Vol. 119, 1998, s. 229–233