sls logo

Volym 120, 1999

Artiklar

Kungsgatans moderna tider
Anna Williams
Vol. 120, 1999, s. 5–25
Frukter åt döden. Riddartornet och den tragiska genren hos Stagnelius
Paula Henrikson
Vol. 120, 1999, s. 26–55
Varför är Sven Dufva tvehänt?
Ralf Norrman
Vol. 120, 1999, s. 56–75
Vem var det som drömde? Ord och logik i Lewis Carrolls Through the Looking-Glass
Boel Westin
Vol. 120, 1999, s. 76–84
Almqvists Strountes – ett fragment med kommentar
Johan Almer
Vol. 120, 1999, s. 85–93

Recensioner

Otto Fischer, Tecknets tragedi. Symbol och allegori i P.D.A. Atterboms sagospel Lycksalighetens ö. (Acta Universitatis Upsaliensis, Skrifter utgivna av Litteraturvetenskapliga institutionen vid Uppsala universitet, 36). Stockhom 1998
Bengt Algot Sørensen
Vol. 120, 1999, s. 94–99
Maj Asplund Carlsson, The Doorkeeper and the Beast. The Experience of Literary Narratives in Educational Contexts. (Skrifter utgivna av Litteraturvetenskapliga institutionen vid Göteborgs universitet, 33). Göteborg 1998
Maria Nikolajeva
Vol. 120, 1999, s. 99–107
Erik Peurell, En författares väg. Jan Fridegård i det litterära fältet. (Skrifter utgivna av avdelningen för litteratursociologi vid litteraturvetenskapliga institutionen i Uppsala 39). Gidlunds förlag. Hedemora 1998
Jean-François Battail
Vol. 120, 1999, s. 107–112
Göran Stenberg, Döden dikterar. En studie av likpredikningar och gravtal från 1600- och 1700-talen. Atlantis. Stockholm 1998
Nils Ekedahl
Vol. 120, 1999, s. 112–116
Robert Lyons, Swedish Midsummer in Shakespeare’s Dream. A Study of the Creative Process Resulting in Eva Bergman’s 1989 Production of A Midsummer Night’s Dream at Backa Theatre, Göteborg, Sweden. Department of Literature, Göteborg University. Göteborg 1998
Egil Törnqvist
Vol. 120, 1999, s. 116–120
Catrine Brödje, Ett annat tiotal. En studie i Anna Lenah Elgströms tiotalsprosa. Förlags AB Gondolin. Stehag 1998
Eva Heggestad
Vol. 120, 1999, s. 120–128
Annelie Bränström Öhman, Kärlekens ödeland. Rut Hillarp och kvinnornas fyrtiotalsmodernism. Brutus Östlings Bokförlag Symposion. Stockholm/Stehag 1998
Eva Lilja
Vol. 120, 1999, s. 128–132
Anna Forssberg Malm, Kollisioner. Aksel Sandemose som outcast och monument. Brutus Östlings Bokförlag Symposion. Stockholm/Stehag 1998
Petter Aaslestad
Vol. 120, 1999, s. 132–138
Sara Danius, The Senses of Modernism. Technology, Perception, and Modernist Aesthetics. Uppsala 1998.
Arne Melberg
Vol. 120, 1999, s. 138–146
Patrik Mehrens, Mellan ordet och döden. Rum, tid och representation i Lars Noréns 70-talslyrik (Skrifter utgivna avLitteraturvetenskapliga institutionen vid Uppsala universitet, 37). Uppsala 1999
Björn Sundberg
Vol. 120, 1999, s. 146–148
Ingemar Haag, Det groteska. Kroppens språk och språkets kropp i svensk lyrisk modernism. Bokförlaget Aiolos. Stockholm 1999
Lars Elleström
Vol. 120, 1999, s. 149–152
Helene Blomqvist, Vanmaktens makt. Sekulariseringen i Sven Delblancs Samuelsvit och Änkan (Skrifter utgivna avLitteraturvetenskapliga institutionen vid Göteborgs universitet, 35). Göteborg 1999
Christina Bergil
Vol. 120, 1999, s. 152–155
Jörgen Larsson, Poesi som rörelse i tiden. Om vers som källa till kognitiv, rytmisk respons. Exemplet Elmer Diktonius (Skrifter utgivna av Centrum för Metriska Studier 10). Göteborg 1999
Marianne Nordman
Vol. 120, 1999, s. 155–160
Inga-Lisa Petersson, Statens läsebok (Litteratur Teater Film, Nya serien 18). Lund 1999
Inger Selander
Vol. 120, 1999, s. 160–166
Håkan Sandgren, Landskap på jorden och i drömmen. Studier i Folke Isakssons lyrik. Lund University Press. Lund 1999
Rikard Schönström
Vol. 120, 1999, s. 166–173
Leif Dahlberg. Tre romantiska berättelser: Studier i Eyvind Johnsons Romantisk berättelse och Tidens gång, Lars Gustafssons Poeten Brumbergs sista dagar och död och Sven Delblancs Kastrater. Brutus Östlings Bokförlag Symposion. Stockholm/Stehag 1999.
Torsten Pettersson
Vol. 120, 1999, s. 173–179
Nils Ekedahl, Det svenska Israel. Myt och retorik i Haquin Spegels predikokonst. Gidlunds förlag. Hedemora 1999
Bo Lindberg
Vol. 120, 1999, s. 179–181
Mona Lagerström, Dramatisk teknik och könsideologi. Anne Charlotte Lefflers tidiga kärleks- och äktenskapsdramatik (Skrifter utgivna av Litteraturvetenskapliga institutionen vid Göteborgs universitet, 36). Göteborg 1999
Valborg Lindgärde
Vol. 120, 1999, s. 182–184
Mats Jansson. Kritisk tidsspegel. Studier i 1940-talets svenska litteraturkritik. Symposium. Stockholm/Stehag 1998
Lena Kåreland
Vol. 120, 1999, s. 185–186
Nordisk salonkultur. Et studie i nordiske skønånder og salonmiljøer 1780–1850. Red. Anne Scott Sørensen (Odense University Studies of Scandinavian Languages and Literatures, vol. 38). Odense 1998
Carina Burman
Vol. 120, 1999, s. 186–188
Bo G Jansson, Nedslag i 1990-talets svenska prosa. Om 90-talets svenska roman och novell i postmodernt perspektiv. Högskolan Dalarna. Falun 1998
Anna Forssberg Malm
Vol. 120, 1999, s. 188–192
Morten Kyndrup, Riften og sløret. Essays over kunstens betingelser. Aarhus Universitetsforlag. Aarhus 1998
Roland Lysell
Vol. 120, 1999, s. 192–195
Strindberg, Ibsen & Bergman. Essays on Scandinavian film and drama offered to Egil Törnqvist on the occasion of his 65th birthday. Red. Harry Perridon, Shaker Publishing. Maastricht 1998
Per Ringby
Vol. 120, 1999, s. 195–197
Erik Østerud, Theatrical and Narrative Space. Studies in Ibsen, Strindberg and J.P. Jacobsen. Aarhus University Press. Aarhus 1998
Roland Lysell
Vol. 120, 1999, s. 197–199
Ola Holmgren, Ivar Lo-Johansson – Frihetens väg. Natur och Kultur. Stockholm 1998
Birgitta Holm
Vol. 120, 1999, s. 199–200
Böcker och bibliotek. Bokhistoriska texter. Red. Margareta Björkman. Studentlitteratur. Lund 1998
Lars Brink
Vol. 120, 1999, s. 201–205
Margaretha Fahlgren, Spegling i en skärva. Kring Marika Stiernstedts författarliv. Carlssons. Stockholm 1998
Annelie Bränström Öhman
Vol. 120, 1999, s. 205–207
Birgitta Holm, Sara Lidman – i liv och text. Albert Bonniers förlag. Stockholm 1998
Birgitta Svanberg
Vol. 120, 1999, s. 207–216
I klänningens veck. Feministiska diktanalyser. Utg. Eva Lilja. Anamma. Göteborg 1998. Bo-lövens sorl. Romantisk modernism och estetisk funktionalism i femtitalets poesi. Red. Eva Lilja och Jan Magnusson (Skrifter utgivna av Litteraturvetenskapliga institutionen vid Göteborgs universitet, 32). Göteborg 1998
Eva-Britta Ståhl
Vol. 120, 1999, s. 216–218
Roger Holmström, Vindfartsvägar. Strövtåg i Bo Carpelans Urwind. Schildts Förlag Ab. Esbo 1998
Per Stam
Vol. 120, 1999, s. 218–219
Marianne Wifstrand Schiebe, Vergil og Tityrus. En studie i selvbiografisk læsning af Bucolica. Studier fra Sprog- og Oldtidsforskning. Udgivet af Det filologisk-historiske samfund. 108. Bind, Årgang 1998, nr 332. Museum Tusculanums Forlag. Köpenhamn 1998
Thure Stenström
Vol. 120, 1999, s. 219–220
Marie-Christine Skuncke & Anna Ivarsdotter, Svenska operans födelse. Studier i gustaviansk musikdramatik. Bokförlaget Atlantis. Stockholm 1998
Thure Stenström
Vol. 120, 1999, s. 220–224
Per Øhrgaard, Goethe. Ett essay. Gyldendal. København 1999
Roland Lysell
Vol. 120, 1999, s. 224–227
Lars Wendelius, Rationalitet och kaos. Nedslag i svensk kriminalfiktion efter 1965 (Skrifter utgivna av Avdelningen för litteratursociologi vid Litteraturvetenskapliga institutionen i Uppsala, 46). Gidlunds förlag. Hedemora 1999
Yvonne Leffler
Vol. 120, 1999, s. 227–229
Søren Sørensen, Danske Bellmaniana. Bibliografi, artikelindeks, og diskografi 1770–1998. Udgivet af Selskabet Bellman i Danmark. Danmarks Universitetsforlag 1999
Hans Kuhn
Vol. 120, 1999, s. 230–231
Bellman sedd och hörd. Porträtt, dokument och vittnesbörd sammanställda av Leif Kretz, Sten Åke Nilsson och Torkel Ståhlmarck. Norstedts i samarbete med Bellmanssällskapet. Stockholm 1994. Uppl. 2 1995
Magnus von Platen
Vol. 120, 1999, s. 231–234
Sven-Bertil Jansson, Den levande balladen. Medeltida ballad i svensk tradition. Prisma. Stockholm 1999
Ulf Malm
Vol. 120, 1999, s. 234–235